ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι: Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι: Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / PEDAGOGY OF THEATRE: Theatre Education in Primary and Secondary Education
ΚωδικόςΦΡ0204
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΘεάτρου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜυρτώ Πίγκου ρεπούση
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013836

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεάτρου (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600160964
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΕΡ0202 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι
 • ΦΡ0203 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ριες - θα έχουν εμβαθύνει στις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις των πιο σημαντικών μορφών του Εφαρμοσμένου Θεάτρου που χρησιμοποιούνται στο Θέατρο στην Εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο - θα είναι σε θέση να συλλάβουν, σχεδιάσουν και εφαρμόσουν ολοκληρωμένα μαθήματα θεατρικής αγωγής ή/και θεατροπαιδαγωγικές παρεμβάσεις/ προγράμματα στο πλαίσιο μαθημάτων άλλων γνωστικών αντικειμένων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα προσφέρει: 1.Εμβάθυνση στις μορφές Εφαρμοσμένου θεάτρου που υιοθετούνται στο Θέατρο στην Εκπαίδευση εντός σχολικού πλαισίου και να συνδέσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την εκπαιδευτική πράξη (εκπαιδευτικό δράμα, θεατρικό παιχνίδι, διερευνητική δραματοποίηση, θεατροπαιδαγωγική μέθοδος, θέατρο του καταπιεσμένου κ.α.) 2.Παρουσίαση και ανάλυση των μορφών του Εφαρμοσμένου θεάτρου που αφορούν στο θέατρο στην εκπαίδευση για τον σχεδιασμό μαθημάτων θεατρικής αγωγής ή/και ευρύτερα θεατροπαιδαγωγικών παρεμβάσεων εντός σχολικού πλαισίου ανάλογα με την εκάστοτε εκπαιδευτική ανάγκη (μαθησιακοί στόχοι, δομή, περιεχόμενο, στρατηγικές διδακτικής) και να αξιολογούν την εκπαιδευτική διαδικασία. 3. Εκπαίδευση στην εφαρμογή, αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση ολοκληρωμένων μαθημάτων θεατρικής αγωγής ή/και θεατροπαιδαγωγικών παρεμβάσειων εντός ή εκτός αναλυτικού προγράμματος σπουδών (στο πλαίσιο άλλων γνωστικών αντικειμένων ή/και διαθεματικά). 4. Εκπαίδευση στον σχεδιασμό και την καθοδήγηση κάθε μορφής θεατρικής παράστασης που απαιτείται σε σχολικό πλαίσιο (σχολική παράσταση, σχολική γιορτή). 5. Εκπαίδευση σε ένα πλήθος ειδικών μεθόδων, κατάλληλων τεχνικών και εφαρμογών στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του θεάτρου που να διευκολύνει την αντιμετώπιση καθημερινών ή/και ειδικών ζητημάτων της σχολικής τάξης, την επίλυση διαπροσωπικών συγκρούσεων των μαθητών όπως και την προσέγγιση των μαθητών με ειδικές ανάγκες (προσέγγιση της αναπηρίας ως εκπαιδευτικού ζητήματος) και των μαθητών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (διαπολιτισμική-αντιρατσιστική εκπαίδευση).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
ppt/ e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών361,4
Εξετάσεις281,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση με εργασία και γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αυδή, Α. & Χατζηγεωργίου, Μ. (2007) Η τέχνη του Δράματος στην Εκπαίδευση. 48 προτάσεις για εργαστήρια θεατρικής αγωγής, Αθήνα: Μεταίχμιο. Κατσαρίδου, Μ. (2014) Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος, Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλιογραφία στα Ελληνικά Άλκηστις, (1989) Το βιβλίο της δραματοποίησης, Αθήνα: Άλκηστις Άλκηστις, (2008) Μαύρη αγελάδα-άσπρη αγελάδα. Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα, Αθήνα: Τόπος. Bruner, J. (1997) Πράξεις νοήματος, μτφρ. Η.Ρόκου-Γ.Καλομοίρης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Bruner, J. (2004) Δημιουργώντας Ιστορίες, Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή, μτφρ. Β. Τσούρτου, Κ. Πολυδάκη, Γ. Κουγιουμτζάκης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γούναρη Π. & Γρόλλιος Γ. (2010) Κριτική Παιδαγωγική, Αθήνα: Gutenberg. Γραμματάς, Θ. (1996) Fantasy land. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό, Αθήνα: Τυπωθήτω. Γραμματάς, Θ. (1997) Θέατρο και παιδεία, Αθήνα: Τελέθριον. Γραμματάς, Θ. & Τζαμαργιάς, Τ. (2004) Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο, Αθήνα: Ατραπός. Γραμματάς, Θ. (2007) Η Σχολική Θεατρική Παράσταση, Οδηγός για Εκπαιδευτικούς, Αθήνα: Ατραπός. Ελένη, Ε. & Τριανταφυλλοπούλου Κ. (2004) Το εκπαιδευτικό θέατρο στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, Αθήνα: Πατάκης. Ερίλ, Α. & Μεγκριέ, Ντ. (2000) Το θεατρικό παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο, Αθήνα: Ντουντούμη. Έσσλιν, Μ. (2005) Μπρεχτ. Ο άνθρωπος και το έργο του, Αθήνα - Γιάννινα: Δωδώνη. Kempe, Α. (2001) Εκπαιδευτικό Δράμα και ειδικές ανάγκες, μτφρ. Α.Βεργιοπούλου, Αθήνα: Πατάκης. Κοντογιάννη, Α. (2012) Η Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Marshall, L. (2001) Το σώμα μιλά, Αθήνα: Κοαν. Ματσαγγούρας, Η. (2006) Στρατηγικές διδασκαλίας, Αθήνα: Gutemberg. Μώρου, Α. & Φραγκή, Μ. (1999) Θεατρική Αγωγή, Ενιαίο Πλαίσιο, Πρόγραμμα Σπουδών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μουδατσάκις, Τ. (1994) Η θεωρία του Δράματος στη σχολική πράξη. Το Θεατρικό Παιχνίδι. Η Δραματοποίηση, Αθήνα: Καρδαμίτσα. Ο’Sullivan, C. (2005) Σημειώσεις για το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετησίου σεμιναρίου «Εκπαιδευτικό Δράμα: Βασικές αρχές, διαδικασία σχεδιασμού μαθημάτων και δυνατότητες», Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Δράματος. Παπαδόπουλος, Σ. (2007), Με τη Γλώσσα του Θεάτρου, Αθήνα: Κέδρος. Παρούση, Α. (2012) Κουκλοθέατρο στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση στο Κουκλοθέατρο, Αθήνα: Πλέθρον. Reble, A. (1990) Ιστορία της Παιδαγωγικής, μτφρ. Θ.Χατζηστεφανίδης & Σ. Χατζηστεφανίδου-Πολυζώη, Αθήνα: εκδ. Παπαδήμα. Rohrs, H. (1984) Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης, μτφρ. Κ.Δεληκωσταντής-Σ.Μουζάκης, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Σέξτου, Π. (1998) Δραματοποίηση. Το βιβλίο του παιδαγωγού-εμψυχωτή, Αθήνα: Καστανιώτης. Σέξτου, Π. (2005), Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα στα σχολεία, Αθήνα: Μεταίχμιο. Σέξτου, Π. (2007), Πρακτικές εφαρμογές θεάτρου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μουσειακή Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αθήνα: Καστανιώτη. Stanislavsky, K. (1959), Ένας ηθοποιός δημιουργείται, Αθήνα: Δραματική σχολή θεάτρου Χρ. Βαχλιώτη & Γκόνη. Τσιάρας, Α. (2014) Η αναπτυξιακή διάσταση της διδακτικής του δράματος στην εκπαίδευση. Αθήνα: Παπαζήσης. Vygotsky, L.S. (2000) Νους στην κοινωνία, (επιμ.) Σ. Βοσνιάδου, Αθήνα: Gutemberg. Woolland, B. (1999) Η διδασκαλία του Δράματος στο Δημοτικό Σχολείο, μτφρ. Ε.Κανηρά, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Φρέιρε, Π. (1977) Η αγωγή του καταπιεζόμενου, μτφρ. Γ. Κρητικός, Αθήνα: Κέδρος. Φρέιρε, Π. (2006) Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν, (επιμ.). Τ. Λιάμπας, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Βιβλιογραφία στα Αγγλικά Baldwin, P. (2012) With Drama in Mind, Real Learning in Imagined Worlds, London and New York: Continuum. Boal, A. (1979) Theatre of the Oppressed, London: Pluto Press. Boal, A. (1992) Games for Actors and Non Actors, London: Routledge. Boal, A. (1995) The Rainbow of desire, London: Routledge. Bolton, G. (1984) Drama as education, London: Longmans. Bolton, G. (1992) New perspectives οn Classroom Drama, London: Simon & Schuster. Bolton, G. (1998) Acting in Classroom Drama. A critical analysis, Trentham Books in association with the University of Central England. Booth, D. (1994) Story drama. Reading, writing and roleplaying across the curriculum, Ontario: Pembroke. Brandes, D. & Phillips, H. (1977) Gamesters Handbook, Cheltenham: Stanley Thornes. Boyd, W. & Rawson, W. (1965) The story of the New Education, London: Heinemann. Bowell, P. & Heap, B.S. (2001) Planning Process Drama, London: David Fulton Publishers. Bruner, J. και Haste, H. (1990) Making Sense, London: Routledge. Davis, D. (επιμ.) (2005) Edward Bond and the Dramatic Child. Edward Bond’s plays for young people, London: Trentham Books. Davis, D. & Lawrence, C. (1986) Gavin Bolton: Selected writings on drama in education, London: Longman. Fleming, M.(1994) Starting Drama Teaching, London: David Fulton Publ. Fleming, M. (1997) The art of drama teaching, London: David Fulton Publishers Fleming, M. (2001) Teaching Drama in Primary and Secondary Schools. An Integrated Approach, London: David Fulton Publ. Gillham, G. (1988) «What life is for. An analysis of D. Heathcote’s ‘Levels’ of Explanation”, Theatre and Education Journal, τ. 1. Grady, T. & O’ Sullivan, C. (επιμ.) (1998) “A head taller”. Developing a humanising curriculum through Drama, Birmingham: The University of Birmingham. Hagen, U. and Frankel H. (1973) Respect for acting, USA: MacMillan. Heathcote, D. & Bolton, G. (1995) Drama for learning: Dorothy Heathcote’s Mantle of the Expert approach to Education, Portsmouth, USA: Heinemann. Heathcote, D. (1990) Key Address, The Fight for Drama, the Fight for Education, NATD Conference, October 1989. Johnson, L. & O’ Neill, C. (1984) Dorothy Heatcote. Collected writings on education and Drama, London: Hutchinson. Kempe, Α. (1995) The GCSE Drama Coursebook, Stanley Thorns Publ. Laban, R. (1960) The Mastery of Movement, London: MacDonald & Evans. Lecoq, J. (2000) The Moving Body, London: Methuen. McCaslin, N. (1990) Creative Drama in the Classroom, California: Players Press Inc. McGregor, L., Tate, M. & Robinson, K. (1987) Learning through Drama, Report of the Schools Council Drama Teaching Project (10-16), London Heinemann Educational. Morgan, N. & Saxton, J. (1987) Teaching Drama. A mind of many wonders, London: Hutchinson. Neelands, J. (1984), Making sense of Drama, London: Heinemann. Neelands, J. (1997) Beginning Drama 11-14, London: David Falmer. Νeelands, J. & Goode, T. (2000) Structuring drama work, Cambridge: Cambridge University Press. Nicholson, H. (2005) Applied Drama. The Gift of Theatre, Hampshire: Palgrave, Macmillan. O’Neill, C. (1995), Drama Worlds: a framework for process drama, Portsmouth: Heinemann. O’Toole, J. (1992), The Process of Drama: Negotiating art and meaning, London: Routledge. O’Toole, J. & Haseman, B. (1988), Dramawise. An introduction to GCSE Drama, Oxford: Heinemann Educational. Preston-Dunlop, V. (1980) A Handbook for Dance in Education, U.K.: Longman. Schutzman, M. & Cohen-Cruz, J. (επιμ.) (1990) Playing Boal: theatre,therapy, activism, N.Y.: Routledge. Sherborne, V. (1990) Developmental Movement for Children, G.B.: Scotprint. Slade, P. (1954) Child Drama, University of London Press. Somers, J. (1994) Drama in the Curriculum, London: Cassel Educational. Spolin, V., (1986) Theater Games for the classroom, A Τeacher’s Handbook, Εvanston, Illinois: Northwestern University Press. Toye, N. & Prendiville, F. (2000) Drama and Traditional Story for the Early Years, London: Routledge/Falmer. Wagner, B.J. (1979) Dorothy Heathcote, Drama as a learning medium, London: Hutchinson Education. Way, B. (1967) Development through Drama, London: Longman. Ιστοσελίδες Όλα τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για όλες τις τάξεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://dschool.edu.gr/ Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση www.theatroedu.gr Συναφή επιστημονικά περιοδικά Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance (UK) Journal for Drama in Education (UK) Drama Research: International Journal of Drama in Education (UΚ) Teaching Theatre Journal (USA) Applied Theatre Research (Aus) Εκπαίδευση και Θέατρο, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-05-2017