ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙΙ / WORKSHOP: Theatre in Education Projects
ΚωδικόςΕΡ0204
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΘεάτρου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜυρτώ Πίγκου ρεπούση
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013596

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Θεάτρου (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό842

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600161242
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΦΡ0203 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
 • ΦΡ0205 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙ: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος: 1. Οι φοιτητές αποκτούν εμπειρίες διδασκαλίας και εμψύχωσης σε πραγματικές συνθήκες ομάδων (μη τυπικής εκπαίδευσης, μαθητών ή ενηλίκων). 2. Οι φοιτητές εφοδιάζονται με ένα πλήθος ειδικών μεθόδων, κατάλληλων τεχνικών και εφαρμογών στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του θεάτρου που να διευκολύνει την εκπαίδευση, τη μάθηση και την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων σε ευρύτερα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το Εργαστήριο συναρτάται με τα μάθηματα της Παιδαγωγικής του Θεάτρου καθώς αποτελεί εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην εκπαίδευτική και κοινωνική πράξη. Έμφαση δίνεται στην πρακτική άσκηση των φοιτητών σε κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς (μουσεία, βιβλιοθήκες, φεστιβάλ, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες) μέσα από την προετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση θεατροπαιδαγωγικών παρεμβάσεων/ προγραμμάτων στα συγκεκριμένα πλαίσια.
Λέξεις Κλειδιά
Θέατροπαιδαγωγικά προγράμματα, κοινωνικοί/πολιτιστικοί φορείς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
ppt / e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση150,6
Άσκηση Πεδίου90,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50,2
Εκπόνηση μελέτης (project)110,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση με βάση την απόδοση στη διάρκεια του Εργαστηρίου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Boal, A.(2013) Θεατρικά παιχνίδια για ηθοποιούς και για μη ηθοποιούς, Θεσσαλονίκη: Σοφία. Kempe, A. (2005) Εκπαιδευτικό Δράμα και Ειδικές Ανάγκες, μτφρ. Α. Βεργιοπούλου, Αθήνα: Πατάκη. Nicholson, H. (2005) Applied Drama: the gift of theatre, London: PALGRAVE MACMILLAN Anderson M. and Dunn J. (2013) How Drama Activates Learning: contemporary research and practice, London and New York: Bloomsbury
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-11-2021