ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / MOTOR BEHAVIOR
Κωδικός376
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Γρούϊος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000344

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600161574
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να κατανοήσουν και να κάνουν κριτική στις βασικές έννοιες της κινητικής συμπεριφοράς, στα αντιληπτικά μοντέλα της ανθρώπινης απόδοσης, στις γνωστικές στρατηγικές κατά τη διδασκαλία και βελτίωση των δεξιοτήτων διαμέσου της εξάσκησης. Τέλος θα είναι προετοιμασμένοι/-ες να καθοδηγούν την βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης σε πραγματικές συνθήκες. Επίσης μέσα από διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις θα μάθουν στην πράξη την επιστημονική αξιολόγηση του χρόνου αντίδρασης, της σύζευξης μεταξύ αντίληψης και κίνησης, της εκτέλεσης και μάθησης νέων δεξιοτήτων και της επίδρασης της ανατροφοδότησης σ’ αυτές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εγκέφαλος και συμπεριφορά (βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς) Γνωστική λειτουργία και φλοιός, μνήμη, προσοχή Μάθηση και Μνήμη. Θεωρίες μνήμης Θεωρίες μάθησης των κινητικών δεξιοτήτων. Οργάνωση της εξάσκησης για αποτελεσματική μάθηση Αντίληψη, αισθητικά συστήματα. Οπτική αντίληψη Ατομικές διαφορές και κινητικές ικανότητες Μέθοδοι ανάπτυξης της αθλητικής εμπειρογνωμοσύνης Στάδια μάθησης και μεταφορά μάθησης. Ανατροφοδότηση και η συμβολή τους στη μάθηση των κινητικών δεξιοτήτων Εισαγωγή στην κίνηση: είδη κινήσεων, επίπεδα ελέγχου της κίνησης, χαρακτηριστικά της κίνησης, βαθμοί ελευθερίας Έλεγχος της Κίνησης. Από το κλειστό (ανατροφοδότηση) στο ανοιχτό (πρόβλεψη) κύκλωμα ελέγχου. Θεωρίες ελέγχου της κίνησης Περιφερειακός (αντανακλαστικός) έλεγχος της κίνησης. Τρόποι μυϊκού ελέγχου της κίνησης, Υποδοχείς μυός, νωτιαία αντανακλαστικά Κεντρικός (εκούσιος) έλεγχος της κίνησης. Ανάπτυξη και εκτέλεση ενός σχεδίου κίνησης. Ο φλοιός του εγκεφάλου. Τα φλοιο-νωτιαία συστήματα. Παρεγκεφαλίδα και βασικά γάγγλια Σωματο-αισθητικό σύστημα Ανακεφαλαίωση
Λέξεις Κλειδιά
Κινητική συμπεριφορά, κινητική ανάπτυξη, κινητικός έλεγχος, κινητική μάθηση, σύζευξη αντίληψης – δράσης, προσοχή, μνήμη, επεξεργασία πληροφοριών, ατομικές διαφορές, επαυξημένη ανατροφοδότηση, μοντέλα, πρόβλεψη, κινητική δεξιότητα, οργανωμένη εξάσκηση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τεστ προόδου Τελικές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM (1995). Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Rose, D.J. (1998). Κινητική Μάθηση και Κινητικός Έλεγχος. University Studio Press: Θεσ/νίκη. Σημειώσεις μαθήματος (www.phed.auth.gr)
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2015