Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / TEACHING THE PRONUNCIATION OF ENGLISH
ΚωδικόςΓλ3-332
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007234

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600161632

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 417 (136)
ΗμερολόγιοΤρίτη 11:00 έως 13:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Γνώση βασικών εννοιών των θεωριών φωνολογικής κατάκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας • Κατανόηση των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την απόκτηση της προφοράς • Γνώση βασικών μεθοδολογικών στοιχείων για τη διδασκαλία της προφοράς σε ξένους μαθητές • Ικανότητα σχεδιασμού ενός αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της προφοράς μετά από μια κριτική ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν το σχεδιασμό του • Ικανότητα σχεδιασμού διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της προφοράς μέσα σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο • Γνώση των τεμαχιακών και υπερτεμαχιακών στοιχείων της αγγλικής • Γνώση των βασικών στοιχείων του τεμαχιακού και υπερτεμαχιακού συστήματος της ελληνικής • Ικανότητα σύγκρισης και αντιπαράθεσης του αγγλικού αι ελληνικού φωνητικού/φωνολογικού συστήματος με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων δυσκολιών στην προφορά της αγγλικής από έλληνες μαθητές • Γνώση των φωνητικών συμβόλων και διακριτικών που χρησιμοποιούνται για τους ήχους, τον τόνο και επιτονισμό της Αγγλικής • Ικανότητα φωνητικής μεταγραφής της Αγγλικής με τη χρήση του Διεθνούς Φωνητικού Αλφάβητου (ΔΦΑ)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει να (α) παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της αγγλικής προφοράς (ειδικά της Νότιας Βρετανικής ποικιλίας) και (β) να αναλύσει βασικά μεθοδολογικά θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της αγγλικής προφοράς σε ξένους (έλληνες) μαθητές. Αρχικά παρέχει ένα βασικό θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με το ρόλο της προφοράς στο πλαίσιο των σπουδαιότερων μεθόδων διδασκαλίας της ξένης γλώσσας και εξετάζει τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική απόκτηση και διδασκαλία της προφοράς. Στη συνέχεια, αναλύει τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία φωνηέντων, συμφώνων, τόνου, επιτονισμού, ρυθμού, και διαδικασιών συνεχούς λόγου της αγγλικής. Παρέχει μια φωνητική/φωνολογική ανάλυση όλων αυτών των στοιχείων και μια σύγκριση με τα αντίστοιχα της ελληνικής έτσι ώστε να εντοπιστούν οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των συστημάτων και να αναλυθούν οι περιοχές ενδεχόμενης δυσκολίας της απόκτησης της προφοράς της αγγλικής από έλληνες μαθητές. Το μάθημα περιέχει ένα εκτενές πρακτικό μέρος με (α) ασκήσεις μεταγραφής αγγλικών προτάσεων, (β) ασκήσεις από CD και κασέτες για εξάσκηση στην ακουστική διαφοροποίηση, παραγωγή και μεταγραφή. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες για την εκπόνηση μιας ερευνητικής εργασίας στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της προφοράς. Όλο το υλικό του μαθήματος (σημειώσεις, ακουστικά αρχεία, βίντεο, ιστοχώροι) είναι διαθέσιμα στο eclass.
Λέξεις Κλειδιά
Αγγλικά, φωνητική, φωνολογία, προφορά, μεθοδολογία διδασκαλίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1506
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Τελική εξέταση (85%) (α) Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής (β) Μία μελέτη περίπτωσης ενός έλληνα μαθητή της αγγλικής o Μέρος Α: φωνητική μεταγραφή μιας πρότασης του μαθητή o Μέρος Β: εντοπισμός των προβλημάτων προφοράς και συζήτηση της μεθοδολογίας διδασκαλίας προφοράς 2. Ομαδική ερευνητική εργασία στο σχεδιασμό υλικού για τη διδασκαλία της προφοράς και προφορική παρουσίαση στην τάξη (προαιρετική εργασία) 10% 3. Ατομικές εργασίες στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού και προφορική παρουσίαση στην τάξη (προαιρετικό) 5 %
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Main textbooks: Celce-Murcia, M., Brinton, D. M. & Goodwin, J. M. & Griner, B. (2010) Teaching Pronunciation. A course book and reference guide. CUP.Kelly, G. (2000) How to Teach Pronunciation. Longman. Yavas, M. (2011) Applied English Phonology. Oxford: Wiley-Blackewell. Other sources: Avery, P. & Ehrlich, S. (1992) Teaching American English Pronunciation. Oxford: Oxford University Press. Brazil, D. (1997) The Communicative Value of Intonation in English. CUP. Carr, P. (1999) English Phonetics and Phonology. An introduction. Oxford: Blackwell Publishers. Fitzpatrick, F. (1995) A Teacher’s Guide to Practical Pronunciation. Phoenix ELT. Fraser, H. (2001) Teaching Pronunciation: A Handbook for Teachers and Trainers. Sydney: TAFE Access Division. Gimson, A. C. (1994) [1970] An introduction to the pronunciation of English (revised by A. Cruttenden). London: Edward Arnold. Ioup, G. & Weinberger, S. H. (eds) (1987) Interlanguage Phonology: The acquisition of a Second Language Sound System. New York: Newbury House. Jenkins, J. (2000) The Phonology of English as an International Language. Oxford: Oxford University press. Jones, D. (2003) English Pronouncing Dictionary. Edited by Roach, P., Hartman, J. & Setter, J. Cambridge University Press. Kenworthy, J. (1987) Teaching English Pronunciation. London: Longman. Kenworthy, J. (2000) The Pronunciation of English: A Workbook. London: Arnold. Leather, J. (ed) (1999) Phonological issues in language learning. Oxford: Blackwell Publishers. Pennington, M. C. (1996) Phonology in English Language Teaching. London: Longman. Roach, P. (2001) English Phonetics and Phonology: a practical course (2nd edn). Cambridge University Press. Wells, J. (2000) Longman Pronounciation Dictionary. London: Longman.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-07-2015