ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ / SECOND LANGUAGE ACQUISITION: A PRINCIPLES AND PARAMETERS APPROACH
ΚωδικόςΓλ4-388
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007632

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600161637

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοSchool of Modern Greek
ΌροφοςGroundfloor
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 112 (111)
ΗμερολόγιοMonday 11:00 to 13:30
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εξοικείωση με γενετικές θεωρίες κατάκτησης Γ2 • Εξοικείωση με τύπους γλωσσικών δεδομένων Γ2 • Εξοικείωση με ερευνητικές μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων Γ2. • Ικανότητα κατασκευής μικρών δοκιμασιών για τη συλλογή δεδομένων Γ2 • Ικανότητα κριτικής αποτίμησης της σύνδεσης μεταξύ ευρημάτων θεωρητικής έρευνας και της διδασκαλίας Γ2.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας (Γ2) στο πλαίσιο της Καθολικής Γραμματικής (Chomsky 1981, 1986, 1995). Διερευνάται αν η Γ2 περιορίζεται από τις αρχές της έμφυτης Καθολικής Γραμματικής και αν είναι δυνατή η επαναρύθμιση παραμέτρων σε περιπτώσεις που οι τιμές τους διαφέρουν μεταξύ της μητρικής γλώσσας και της Γ2. Η συζήτηση στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα σχετικά με διάφορες γλωσσικές περιοχές: κλιτική μορφολογία, άρθρα, παράμετρος μετακίνησης ρημάτων (αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις, επιρρήματα)και παράμετρος κενού υποκείμενου. Τα δεδομένα αφορούν το αρχικό, το ενδιάμεσο και το προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης της Γ2. Επίσης διερευνάται κατά πόσο το είδος γλωσσικών εισερχόμενων (φυσική έκθεση στη Γ2 / διδασκαλία της Γ2) επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα.
Λέξεις Κλειδιά
Κατάκτηση Δεύτερης Γλώσσας, Καθολική Γραμματική, αρχές και παράμετροι, κλιτική μορφολογία, αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις, άρθρα, ουσιαστικά, υποκείμενο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθήματος Ηλεκτρονική αλληλογραφία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις722,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων783,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υπάρχει
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hawkins, R. 2001. Second Language syntax: a generative introduction. Malden, MA: Blackwell. (Chapters: 1, 2, 3, 5, 6). Gass, S. & Selinker, L. 2008. Second language acquisition. An introductory course. Mahwah,NJ: Lawrence Εrlbaum. (Chapter 3: Second and foreign language data) Towell, R. & Hawkins, R. 1994. Approaches to second language acquisition. Clevedon/ Philadelphia/Adelaide: Multilingual Matters. (Chapters 59) White, L. 2003: Second language acquisition and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. (Chapters 1 & 2: Theoretical issues in SLA research and Chapter 3: Theories about the initial state)
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-05-2020