ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / SPECIAL ELECTIVES: VARIABLES AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNING
ΚωδικόςΓλ4-496
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013403

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600161638

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοSchool of Modern Greek
ΌροφοςGroundfloor
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 112 (111)
ΗμερολόγιοWednesday 16:00 to 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γλ3-225 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του εξαμήνου προσδοκάται πως οι φοιτητές/ήτριες θα έχουν: α) εξοικειωθεί με τους αλληλένδετους παράγοντες που συνδέονται με την διαφοροποιημένη επίδοση στην Β’ γλώσσα/ΞΓ, β) εξοικειωθεί με τις γνωστικές λειτουργίες που ενέχονται στην διαδικασία εκμάθησης, γ) επεξεργασθεί αυθεντικό υλικό και ασκήσεις, δ) αποκτήσει ένα στέρεο υπόβαθρο για περαιτέρω μελέτη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την εκμάθηση Β’ γλώσσας/ξένης γλώσσας (ΞΓ) και ευθύνονται για την διαφοροποίηση που παρατηρείται στην επίδοση των μαθητών. Το μάθημα θα παρουσιάσει πρώτα ένα γενικό πλαίσιο εξωτερικών και εσωτερικών μεταβλητών που επηρεάζουν την διαδικασία εκμάθησης για να επικεντρωθεί στη συνέχεια στον πιο πρόσφατο, γνωστικό παράγοντα. Θα διερευνήσουμε την σχέση μεταξύ μαθησιακού πλαισίου, ηλικίας, στρατηγικών εκμάθησης, και εργαζόμενης μνήμης με την επίδοση των μαθητών στην ΞΓ. Θα δουλέψουμε με αυθεντικό υλικό για να διαπιστώσουμε στην πράξη το πώς η εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών και παρεμβάσεων μέσα στην τάξη μπορούν να βοηθήσουν και να ανακουφίσουν μαθητές με φτωχή εργαζόμενη μνήμη.
Λέξεις Κλειδιά
μεταβλητές, εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, εργαζόμενη μνήμη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • ακαδ. άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση του περιβάλλοντος e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Άσκηση Πεδίου251
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261,0
Εξετάσεις602,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή τελική εξέταση (+προαιρετική εργασία)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bailey, F., & Pransky, K. (2014). Memory at Work in the Classroom: Strategies to Help Underachieving Students. ASCD Alexandria Virginia. Building the brain’s “Air traffic control” system”: How early experiences shape the development of Executive Function. Working Paper 11. Center on the Developing Child. Harvard University. Coulson, M. (1995). Models of Memory development. In V. Lee, & P. Das Gupta (Eds.), Children's cognitive and language development. Oxford: Blackwell Publishing. Ellis, R. (2003). The study of Second Language Acquisition (10th impression ed.). Oxford: Oxford University Press. Hummel, K. M. (2014). Introducing Second Language Acquisition. Perspectives and Practices. Malden, MA, Oxford, UK: Wiley Blackwell. Johnstone, R. (2009). An early start: What are the key conditions for generalized success? In J. Enever, J. Moon, & U. Raman (Eds.), Young learner English language policy and implementation: International perspectives (pp. 31-41). Reading, UK: Garnet Publishing. Muñoz, C. (2010). On how age affects Foreign Language Learning. Advances in research on language acquisition and teaching (pp. 39-49). Greek Applied Linguistics Association. Randall, M. (2007). Memory, Psychology and Second Language Learning. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. Singleton, D., & Ryan, L. (2004). Language Acquisition: The Age Factor (2nd ed.). Clevedon: Multilingual Matters Ltd. Skehan, P. (1998). A cognitive approach to language learning. Oxford: Oxford University Press. OPTIONAL READING Enever, J. (Ed.) (2011). ELLiE Early Language Learning in Europe. British Council. Gathercole, S. E., & Alloway, T. P. (2007). Understanding Working Memory: A classroom guide. London: Harcour. Gathercole, S. E., & Alloway, T. P. (2008). Working Memory and Learning: A practical guide for teachers. SAGE Publications.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-02-2020