ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / INTRODUCTION TO THE LINGUISTIC RESEARCH PAPER
ΚωδικόςΓλ5-300
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007145

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600161639
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μέχρι το τέλος του εξαμήνου, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να μπορούν να: ερευνούν ένα συγκεκριμένο θέμα μέσω της βιβλιοθήκης του Τμήματος και να κάνουν χρήση των ακαδημαϊκών βιβλίων και περιοδικών, αναπτύξουν και να παρουσιάσουν με τον κατάλληλο ακαδημαϊκό λόγο ένα γλωσσολογικό επιχείρημα, αξιολογούν με κριτικό πνεύμα διάφορες πηγές, αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν την λογοκλοπή, να παραφράζουν και να ενσωματώνουν στην εργασία τους πηγές από άλλους συγγραφείς ακολουθώντας τον ΑΡΑ τρόπο γραφής, κατασκευάζουν την δική τους σελίδα με βιβλιογραφικές παραπομπές, κάνουν σωστή χρήση του χρόνου, ακολουθώντας τα χρονοδιαγράμματα και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των εργασιών, καταθέσουν μία καλά οργανωμένη, με συνοχή και σωστά δομημένη ερευνητική εργασία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει ερευνητικές μεθόδους καθώς και τον τρόπο σχεδιασμού και δόμησης μίας γλωσσολογικής ερευνητικής εργασίας. Το μάθημα φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τις/τους φοιτήτριες/τές με τις θεμελιώδεις αρχές της ερευνητικής διαδικασίας και τις διάφορες πτυχές που συνδέονται με τον ακαδημαϊκό γραπτό λόγο. Μερικές από τις περιοχές που καλύπτει το μάθημα είναι οι ακόλουθες: α) χρήση του καταλόγου της βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., β) έρευνα πηγών και αξιολόγησή τους με βάση τη σχετικότητά τους με το θέμα της εργασίας, γ) διάφορα είδη εργασιών (ανασκόπηση βιβλιογραφίας, πειραματικές μελέτες), δ) χρήση του APA τρόπου γραφής, ε) ερευνητικές μέθοδοι (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, κλπ.), στ) δομή της γλωσσολογικής ερευνητικής εργασίας, ζ) ανάλυση δεδομένων, η) παράφραση, περίληψη, αυτούσια παράθεση αποσπασμάτων από άλλους συγγραφείς, θ) αποφυγή λογοκλοπής, κλπ.
Λέξεις Κλειδιά
έρευνα, ακαδημαϊκός λόγος, γλωσσολογία, APA
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251
Εργαστηριακή Άσκηση150,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών702,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δεν υπάρχει τελική γραπτή εξέταση. Η αξιολόγηση βασίζεται στην επιτυχή ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων (10%) και την κατάθεση δύο ερευνητικών εργασιών: μίας μικρής εργασίας (ανασκόπηση βιβλιογραφίας) 1.500 λέξεων (30%) και μίας μεγαλύτερης εργασίας πειραματικής φύσης, 3.000 λέξεων (50%). Οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να επιλέξουν το θέμα των εργασιών τους από μία λίστα θεμάτων που δίδεται από τη διδάσκουσα ή να προτείνουν οι ίδιες/οι ένα θέμα των ενδιαφερόντων τους. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάσουν μέσω powerpoint την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, την μεθοδολογία έρευνας κλπ. της δεύτερης εργασίας τους (10%). Η καθυστερημένη κατάθεση εργασιών (εκτός χρονοδιαγράμματος) οδηγεί στη μείωση του τελικού βαθμού ενώ ο εντοπισμός λογοκλοπής στις κατατεθειμένες εργασίες σε αυτόματη αποτυχία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Writing with a purpose, J. F. Trimmer (PE 1408 .T695 1998) Writing Research Papers (9th ed.), J. D. Lester, (LB 2369 .L4 1999) How to write essays, dissertations and theses in literary studies, N. Fabb & A. Durant, (PE 1479 .C7F33 1993)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-02-2020