ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι / PRACTICE IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND/ FOREIGN LANGUAGE Ι
ΚωδικόςΓλ3-457
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018087

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600161665
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γλ1-102 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΙ
 • Γλ1-101 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ι
 • Γλ3-329 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
 • Γλ3-225 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • Γλ3-326 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γλωσσική Κατάρτιση Ι Γλωσσική Κατάρτιση ΙΙ Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Διδακτική Θεωρία και Πράξη
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων φοιτητών/ριών με πρακτικά θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και τους προετοιμάζει για το μάθημα Γλ3-459 Πρακτική Άσκηση ΙΙ. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή σεμιναρίων που αφορούν τις παρακάτω θεματικές ενότητες: • Διαχείριση τάξης: Οργάνωση του υλικού περιβάλλοντος της μάθησης (χώρος – διδασκαλία – επικοινωνία), πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς • Σχεδιασμός διδασκαλίας δραστηριοτήτων και μαθημάτων • Αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών • Γλωσσικό εισαγόμενο στη διδασκαλία: Είδη ερωτήσεων για την κατανόηση και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, τρόποι ανατροφοδότησης στα λάθη των μαθητών/ριών, ανεύρεση/προσαρμογή κειμένων κατάλληλων για το εκάστοτε επίπεδο γλωσσομάθειας • Χρήση λογοτεχνικών κειμένων στη γλωσσοδιδασκαλία • Διδασκαλία της προφοράς • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη γλωσσοδιδασκαλία • Χρήση διδακτικών βοηθημάτων/υλικού στην τάξη • Δραματική τέχνη στη διδασκαλία • Αξιολόγηση μαθητών/ριών Με το τέλος του μαθήματος προσδοκάται ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες φοιτητές/ριες θα μπορούν να κάνουν τα παρακάτω: • να διαμορφώνουν σχέδια δραστηριοτήτων • να επιλέγουν εποπτικό υλικό και μέσα αναγκαία για την εφαρμογή σχεδίων δραστηριοτήτων • να προσαρμόζουν διδακτικό υλικό για διαφοροποιημένη διδασκαλία • να δημιουργούν δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναμένονται μετά τη διδασκαλία των δραστηριοτήτων που σχεδίασαν • να αξιολογούν προτεινόμενες δραστηριότητες και δοκιμασίες των μελών της ομάδας τους
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες μέσω σεμιναρίων να προσεγγίσουν θέματα που σχετίζονται με πρακτικές διδασκαλίας που θα αντιμετωπίσουν κατά την τοποθέτησή τους σε φορέα υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση τάξης, τον σχεδιασμό μαθημάτων, την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, το γλωσσικό εισαγόμενο στη διδασκαλία, τη χρήση λογοτεχνικών κειμένων, τη διδασκαλία της προφοράς, τη χρήση διδακτικών βοηθημάτων/υλικού, και την αξιολόγηση μαθητών/ριών.
Λέξεις Κλειδιά
Σχέδια δραστηριοτήτων, γλωσσικές δοκιμασίες, επιλογή /προσαρμογή διδακτικού υλικού, χρήση τεχνολογίας, διαφοροποιημένη διδασκαλία, αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται ο βιντεοπροβολέας για την προβολή των διαλέξεων κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων. Χρησιμοποιείται το eclass όπου έχει αναρτηθεί όλο το υλικό των σεμιναρίων. Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική αλληλογραφία για την επικοινωνία με τις ομάδες των φοιτητών που εποπτεύουμε.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1004
Εργαστηριακή Άσκηση502
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ατομικά ή και οργανωμένοι/ες σε ολιγομελείς ομάδες οι εκπαιδευόμενοι/ες φοιτητές/ριες συνεργάζονται με τα επιβέποντα μέλη διδακτικού προσωπικού του Τμήματος ώστε να σχεδιάσουν στοχευμένες διδακτικές δραστηριότητες καθώς και σύντομες γλωσσικές δοκιμασίες με διάφορες θεματολογίες βάσει όσων διδάχτηκαν στα σεμινάρια. Σε τακτικές συναντήσεις με τους/τις επιβλέποντες/ουσες οι εκπαιδευόμενοι/ες φοιτητές/ριες παρουσιάζουν τα σχέδια δραστηριοτήτων τους καθώς και τις γλωσσικές δοκιμασίες που ετοίμασαν. Διεξάγεται κριτική ανάλυση των σχεδίων μαθημάτων και των δοκιμασιών καθώς και αναπροσαρμογή τους στα σημεία που αυτό απαιτείται.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν δίνεται.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cohen, L. Manion, L. and Morrison, K. 2002. A Guide to Teaching Practice. London; RoutledgeFalmer (pp. 186-219 and 281-357). Gower, R., Phillips, D. and Walters, S. 2005. Teaching Practice: A Handbook for Teachers in Training. Oxford: Macmillan Sougari, A,-M. 2006. Teaching English in the Primary Classroom: A Guide for Teaching Practice. Thessaloniki: University Studio Press. Background Convery, A. and Coyle, D. 1999. Differentiation and Individual Learners: A Guide for Classroom Practice. London: CILT. Davis, P. and Rinvolucri, M. 1988. Dictation: New Methods, New Possibilities. Cambridge: Cambridge University Press. Harmer, J. 1998. How to Teach English. Harlow: Longman. Harmer, J. 2010. The Practice of English Language Teaching. Pearson Longman. Prodromou, L. 1992. Mixed-ability Classes. London: Macmillan Publishers. Puchta, H. and Schratz, M. 1993. Teaching Teenagers. England: Longman. Richards, J. and Lockhart, C. 1996. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press. Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: A Guidebook for English Language Teachers. Oxford: Heinemann ELT. Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-04-2020