ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ / T2-1 SPATIAL ORGANIZATION AND REGIONAL PLANNING
ΚωδικόςΘ2-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαριλένα Παπαγεωργίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002315

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 147
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό214

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600161770
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εισαγωγή στις έννοιες, τα εργαλεία και τις μεθόδους της χωροταξίας. Η κατανόηση της σημασίας του χώρου για τις κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες. Η κατανόηση των διαδικασιών οργάνωσης και των μεθόδων ανάλυσης του χώρου. Η εξοικείωση με το πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πραγματοποιούνται διαλέξεις και συζήτηση στην τάξη για τα παραπάνω ζητήματα θεωρίας και πολιτικής • Χώρος: η αντίληψη και κατανόηση της έννοιας, η σημασία της χωρικής διάστασης • Θεωρίες χωροθέτησης – οργάνωσης του χώρου, θεωρητικά «ρεύματα» και οι επιρροές τους στη χωροταξική πολιτική: • Κλασικές θεωρίες με έμφαση σε αυτές που αφορούν το δίκτυο των οικισμών • Μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση σε αυτό των πόλων ανάπτυξης • Κριτικές προσεγγίσεις στα κλασικά μοντέλα και εκφράσεις της αμφισβήτησης • Οι νέοι «τύποι» ανάπτυξης και η σημασία της χωρικής διάστασης. Παραδείγματα από τις περιοχές της ευέλικτης εξειδίκευσης, της τεχνολογικής καινοτομίας κ.ά. • Οι εφαρμοσμένες προσεγγίσεις της χωρικής ανάπτυξης: • Περιφερειακή πολιτική και χωροταξική πολιτική • Η χωροταξική πολιτική: χαρακτηριστικά, ρόλος, ιστορική αναδρομή σε σχέση με τις παραπάνω αναλυτικές προσεγγίσεις • Η εξέλιξη του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του • Ο προβληματισμός για τη χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κατευθύνσεις για τη χωρική ανάπτυξη
Λέξεις Κλειδιά
χώρος, οργάνωση του χώρου, χωρικός σχεδιασμός, χωροταξία, χωροθέτηση δραστηριοτήτων, βιώσιμη χωρική ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων52
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις
Σύνολο106
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις και αξιολόγηση προαιρετικής μικρής άσκησης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Καυκαλάς Γ. (επιμ.) (2004) Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης, Κριτική, Αθήνα • Αγγελίδης Μ. (2000) Χωροταξικός σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Συμμετρία, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-02-2018