RESEARCH FRONTIERS IN PSYCHOLOGY

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςRESEARCH FRONTIERS IN PSYCHOLOGY / RESEARCH FRONTIERS IN PSYCHOLOGY
ΚωδικόςERA-200
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000006

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςRESEARCH FRONTIERS IN PSYCHOLOGY
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600161907
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναφορικά με την ενότητα "Γνωστική γήρανση", οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις γνωστικές λειτουργίες υψηλής και χαμηλής ιεραρχίας στο υγιές και παθολογικό γήρας. Αναμένεται να αναπτύξουν, επίσης, βασικές δεξιότητες όσον αφορά στη χορήγηση κύριων ψυχομετρικών και νευροψυχολογικών εργαλείων ανίχνευσης της γνωστικής έκπτωσης και της άνοιας. Όσον αφορά στην ενότητα "Στρες και εγκέφαλος", αναμένεται ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με α) την νευροενδοκρινική απόκριση του οργανισμού σε στρεσογόνες συνθήκες, β) τις επιπτώσεις του στρες σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές δομές και εκφάνσεις της συμπεριφοράς οι οποίες διαμεσολαβούνται από αυτές τις περιοχές. Σχετικά με την ενότητα 'Μελετώντας την εργαζόμενη μνήμη", με το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση a) Να περιγράψουν τις σχετικές θεωρίες για τη λειτουργία της εργαζομένης μνήμης b) να κατανοήσουν τις μεθόδους διερεύνησης και μελέτης αυτής της μνημονικής λειτουργίας c) να αξιολογήσουν κριτικά τα εμπειρικά δεδομένα που έχουν συσσωρευτεί και αφορούν τη δομή και τη λειτουργία της εργαζομένης μνήμης d) να κατανοήσουν τον ρόλο της εργαζόμενης μνήμης στα ανώτερα γνωστικά έργα. Όσον αφορά στην ενότητα "Επιλεγμένα θέματα στη Γνωστική Επιστήμη", αναμένεται ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με α) τις βασικές θεωρίες της Γνωστικής Επιστήμης, β) τη σύγχρονη έρευνα σε αυτό το πεδίο. Με την ολοκλήρωση της ενότητας «κοινωνιο-υχολογικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης και της διομαδικής επαφής», οι φοιτητές/τριες αναμένεται: α) να κατανοούν τη μετανάστευση και τα διομαδικά φαινόμενα μέσα από την οπτική των κοινωνιο-ψυχολογικών θεωριών και εννοιών β) να είναι εξοικειωμένοι με τις κύριες πτυχές της έρευνας σε αυτά τα θέματα γ) να αναγνωρίζουν τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις διαφορετικών θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
"Γνωστική γήρανση": στην ενότητα αυτή του μαθληματος καλύπτονται θέματα σχετικά με την πληθυσμιακή αλλαγή και τη γνωστική γήρανση, τις γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσες στη γνωστική αλλαγή διά βίου, τη σχέση κοινωνικών δομών με τη γνωστική αλλαγή, τα πρότυπα της γνωστικής γήρανσης, τις βασικές θεωρίες της διά βίου ανάπτυξης και γήρανσης, και τις αλλαγές στις ειδικές λειτουργίες της προσοχής, της μνήμης, του εκτελεστικού ελέγχου, της λύσης προβλημάτων, της εμπειρογνωμοσύνης και της σοφίας κατά τη γήρανση. "Στρες και εγκέφαλος": Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις του στρες σε δείκτες συναπτικής ευπλαστότητας και εκφάνσεις της συμπεριφορά, όπως προκύπτει από έρευνες σε ανθρώπους αλλά και πειραματόζωα. "Επιλεγμένα θέματα στη Γνωστική Επιστήμη": Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν α) Αναπαραστάσεις και Έννοιες β) Η Υπόθεση της Γλώσσας της Σκέψης, γ) Η Συνείδηση προκαλεί ή ελέγχει τη Συμπεριφορά; Σχετικά με την ενότητα 'Μελετώντας την εργαζόμενη μνήμη" οι ενότητες που θα καλυφθούν αφορούν τις βασικές θεωρίες και μοντέλα για την εργαζομένης μνήμης, τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη μελέτη της, τη σχέση της με τα υπόλοιπα μνημονικά συστήματα και το ρόλο της στη μάθηση. Τέλος θα μελετηθούν οι προσπάθειες ενδυνάμωσης της. H ενότητα «κοινωνιο-ψυχολογικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης και της διομαδικής επαφής» θα καλύψει θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη της ταυτότητας και των διαδικασιών ένταξης των μεταναστών, τη διομαδικής επαφή και τις μορφές ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού στην κοινωνία υποδοχής.
Λέξεις Κλειδιά
γνωστικές λειτουργίες υψηλής ιεραρχίας; σχετική με την ηλικία αλλαγή; διά βίου ανάπτυξη; στρες; νευρωνική ευπλαστότητα; πειραματικά μοντέλα ζώων, αναπαραστάσεις, έννοιες, Γλώσσα σκέψης, συνείδηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1174,5
Σεμινάρια130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,5
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών682,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο26010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Όσον αφορά στην ενότητα "Γνωστική γήρανση", η αξιολόγηση γίνεται βάσει τριών παρουσιάσεων σε μορφή power point (30%) και της τελικής γραπτής εξέτασης (70%). Όσον αφορά στην ενότητα "Στρες και εγκέφαλος", η αξιολόγηση των φοιτητών θα βασιστεί σε μια γραπτή εξέταση (60%) και δύο (2) εργασίες (40%) Στην ενότητα "εργαζόμενη μνημη" οι φοιτητες θα αξιολογηθούν με μια τελική γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Section "Stress and the brain" Biopsychology (4th ed.)/John P. J. Pinel). Boston: Allyn & Bacon Section "Cognitive Science" Eysenk M.W. (2006) Fundamentals of Cognition N.Y. Psychology Press (Chapter 21) Fodor J. (1998) Concepts Oxford U.P. Fodor J. (2008) LOT 2 Oxford University Press Libet B. (2004) Mind Time Harvard U. P. (selections) Wegner, D.M. (2002) The Illusion of Conscious Will MIT Press (selections) Section "Understanding working memory" Baddeley, A. D. & Logie, R. H. (1999). Working memory: The multiple-component model. In: A. Miyake and P. Shah (eds), Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control. (28-61). New York, NY: Cambridge University Press. Holmes, J., Gathercole, S. (2014) Taking working memory training from the laboratory into schools, Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 34(4), 440-450 Gathercole, S. E. Dunning, D., Holmes, J. (2012) Cogmed training: Let's be realistic about intervention research, Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 1(3), 201-203 Gathercole, S.E. and Baddeley, A.D. (1993). Working memory and language. Lawrence Erlbaum Associates. Section: social Psychological approaches to immigration and intergroup contact Billig, M. (1995). Banal nationalism. sage. Brown, R. (2011). Prejudice: Its social psychology. John Wiley & Sons. Chryssochoou, X. (2004). Cultural diversity: Its social psychology. Blackwell Publishing. Wetherell, M. (Ed.). (1996). Identities, groups and social issues (Vol. 3). Sage.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
As regards cognitive ageing, indicative bibliography is given on "e-learning". The students should also be able to find articles related to their presentations using the scientific databases. Όσον αφορά την ενότητα της "γνωστικής γήρανσης", ενδεικτική βιβλιογραφία δίνεται στη σελίδα ου μαθήματος (e-learning). Oι φοιτητές θα πρέπει επίσης να κάνουν χρήση επιστημονικών άρθρων χρησιμοποιώντας τις επιστημονικές βάσεις. As regards the section "Stress and the brain", research papers related to the topics will be given. Όσον αφορά στην ενότητα "Στρες και εγκέφαλος", θα δοθούν στους φοιτητές επιστημονικά άρθρα σχετικά με τα θέματα που θα καλυφθούν στις διαλέξεις. Όσον αφορά την ενότητα «κοινωνιο-ψυχολογικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης και της διομαδικής επαφής» επιπλέον βιβλιογραφία θα αναρτάται στη σελίδα του μαθήματος στο e-learning As far as the section on “social psychological approaches to immigration and intergroup contact” is concerned additional bibliography will be posted on elearning
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2019