ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / COMPUTATIONAL ASTRODYNAMICS AND APPLICATIONS
ΚωδικόςΜΥΠ611
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003448

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600162326
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές πρέπει α) να μπορούν αποδοτικά να μελετούν μαθηματικά μοντέλα που περιγράφονται από δυναμικά συστήματα χρησιμοποιώντας αριθμητικές μεθόδους β) να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της θεωρίας των δυναμικών συστημάτων και τις νέες ποιοτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση συστημάτων με πολύπλοκη συμπεριφορά. γ) να βελτιώσουν την ικανότητά τους σε πολύπλοκους υπολογισμούς δ) να μπορούν να εφαρμόσουν τις μεθόδους και τα μοντέλα των δυναμικών συστημάτων σε διάφορες περιοχές της Φυσικής της Αστρονομίας και άλλων επιστημονικών πεδίων. ε) να κατανοήσουν τις βασικές μεθόδους και τα μοντέλα της Αστροδυναμικής για τον υπολογισμό και την σχεδίαση τροχιών. στ) να αποκτήσουν δεξιώτητες και γνώσεις για έρευνα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στα Δυναμικά συστήματα Yπολογιστικές διαδικασίες (Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών εξισώσεων) 2. Ταλαντωτές, το απλό εκκρεμές, το διαταραγμένο εκρεμμές - τομή Poincare 3. Εισαγωγή στα Χαμιλτονιανά συστήματα - Συστήματα με πολυωνυμικά δυναμικά - περιοδικές τροχιές 4. Το πρόβλημα των 2 και των Ν-σωμάτων 5. Τροχιές δορυφόρων και διαστημικών σκαφών - τροχιακά χαρακτηριστικά - Τροχιακές Μεταβάσεις 6. Διαταραχές στο πρόβλημα των δυο σωμάτων 7. Το περιορισμένο πρόβλημα των τριών σωμάτων - Τροχιές διαστημοπλοίων - Δυναμική αστεροειδών 8. Το γενικό πρόβλημα των τριών σωμάτων - εξωηλιακά συστήματα
Λέξεις Κλειδιά
Δυναμικά συστήματα, Χάος, Υπολογιστικές μέθοδοι, Αστροδυναμική, Ουράνια Μηχανική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις501,7
Εργαστηριακή Άσκηση852,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών501,7
Εξετάσεις401,3
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
στην ιστοσελίδα του Μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-04-2020