ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ / Laboratory Methods for Minerals and Rocks
ΚωδικόςNGMO 736Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΛαμπρινή Παπαδοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019075

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής744
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης744
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600162571
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με πρακτικές εφαρμογές. • Κατανόηση του τρόπου επεξεργασίας δειγμάτων ορυκτών και πετρωμάτων για αναλυτικές διαδικασίες. • Εκμάθηση χρήσης διαφόρων αναλυτικών μεθόδων που εφαρμόζονται στη μελέτη ορυκτών και πετρωμάτων. • Εκμάθηση του τρόπου επεξεργασίας και παρουσίασης των αναλυτικών δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ποια είναι τα στάδια που ακολουθούνται στη μελέτη ενός ορυκτού ή πετρώματος. Ποια είναι τα δεδομένα που πρέπει να συλλέξουμε. Ποιες αναλυτικές μεθόδους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΠΤΩΝ, ΣΤΙΛΠΝΩΝ KAI ΛΕΠΤΩΝ-ΣΤΙΛΠΝΩΝ ΤΟΜΏΝ: Είδη τομών. Κοπή δειγμάτων. Κατασκευή τομών. Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή. • ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ: Πληροφορία που δίνει το κάθε είδος τομής. • ΧΡΩΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ: Πότε χρησιμοποιείται η διαδικασία της χρώσης. Είδη χρωστικών. Χρώση καλιούχων αστρίων και ανθρακικών ορυκτών. Χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας. • ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΜΩΝ: Μελέτη ορυκτών στο πολωτικό μικροσκόπιο διερχομένου και ανακλωμένου φωτός. Χρήση εμβαδομέτρησης για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ορυκτών συστατικών του πετρώματος. • ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ: Μηχανικός διαχωρισμός με το χέρι. Διαχωρισμός με χρήση μαγνητικού πεδίου. Διαχωρισμός με βάση την πυκνότητα. Διαχωρισμός με επίπλευση. • ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ (SEM-EDS, SEM-WDS): Αρχή λειτουργίας και περιγραφή του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Αρχές λειτουργίας σαρωτικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Είδη ανιχνευτών. Προετοιμασία δειγμάτων. Πότε χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδος και τι πληροφορία μας δίνει. • ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: Αρχές λειτουργίας της ατομικής απορρόφησης. Προετοιμασία δειγμάτων. Πότε χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδος και τι πληροφορία μας δίνει. • ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (XRD): Αρχές λειτουργίας της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ. Νόμος του Bragg. Προετοιμασία δειγμάτων. Πότε χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδος και τι πληροφορία μας δίνει. • ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (XRF): Αρχές λειτουργίας του φασματοσκοπίου φθορισμού ακτίνων Χ. Προετοιμασία δειγμάτων. Πότε χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδος και τι πληροφορία μας δίνει. • Κοπή δειγμάτων. Στάδια λείανσης λεπτών και λεπτών στιλπνών τομών. • Στάδια στίλβωσης στιλπνών και λεπτών-στιλπνών τομών. • Χρώση καλιούχων αστρίων. • Εξέταση τομών στο πολωτικό μικροσκόπιο. Εμβαδομέτρηση τομών. • Επεξεργασία δειγμάτων για διαχωρισμό ορυκτών. Κονιοποίηση και κοσκίνισμα δειγμάτων. • Μαγνητικός και οπτικός διαχωρισμός ορυκτών με χρήση στερεοσκοπίου. • Εξοικείωση στη χρήση του ηλεκτρονικού σαρωτικού μικροσκοπίου. • Μικροαναλύσεις ορυκτών στο ηλεκτρονικό σαρωτικό μικροσκόπιο. • Αναλύσεις δειγμάτων με ατομική απορρόφηση. • Αναλύσεις δειγμάτων με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ. • Αναλύσεις δειγμάτων με φασματοσκόπιο φθορισμού ακτίνων Χ. • Συλλογή δεδομένων από τις διάφορες αναλυτικές μεθόδους. • Τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Λεπτή και στιλπνή τομή, μικροανάλυση, ατομική απορρόφηση, περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email και Facebook 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων12
Συγγραφή εργασίας / εργασιών7
Εξετάσεις3
Σύνολο100
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σκλαβούνος Σ., Καντηράνης Ν., Παπαδοπούλου Λ., 2011. Εργαστηριακές μέθοδοι έρευνας ορυκτών. Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ., 96σ. Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W. and Nichols M.C., 2003. Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, USA. Pansu Μ., Gautheyrou J., 2006. Handbook of Soil Analysis: Mineralogical, Organic and Inorganic Methods. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 9993p. ISBN-13 978-3-540-31210-9. Burt R., 2004. Soil Survey Laboratory Methods Manual. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, 700p.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2020