ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ / Hydrocarbon Exploration and Exploitation
ΚωδικόςNGMO 725Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕρνέστος ernestos Σαρρής sarris
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019064

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής744
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600162573
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων της πετρελαϊκής γεωλογίας, της πετροφυσικής, της ανάλυσης των ιζηματογενών λεκανών, της ιζηματολογίας και των στρωματογραφικών ακολουθιών, της τεκτονικής γεωλογίας, του χαρακτηρισμού των πετρωμάτων-ταμιευτήρων (reservoirs), καθώς και σχετικών εννοιών της μηχανικής. • Η κάλυψη όλου του φάσματος δραστηριοτήτων αναζήτησης (prospecting), έρευνας (exploration) και παραγωγής των υδρογονανθράκων (production activities), μέσα από τη διδασκαλία και τις επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με τη βιομηχανία των υδρογονανθράκων. • Η παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών όρυξης ερευνητικών γεωτρήσεων, εκτέλεσης και ερμηνείας των διαγραφιών εντός αυτών (well logging), πυρηνοληψίας (coring), δειγματοληψίας τόσο των εμπεριεχόμενων ρευστών όσο και των γεωλογικών σχηματισμών, συλλογής γεωλογικών πληροφοριών από τις επιστροφές του γεωτρητικού πολφού (drilling mud). • Η παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών για την παραγωγή των υδρογονανθράκων που περιλαμβάνουν την κατασκευή παραγωγικών γεωτρήσεων, τη μελέτη των ρευστών του ταμιευτήρα, θέματα μηχανικής των ταμιευτήρων, παραγωγής και απόδοσης των παραγωγικών γεωτρήσεων σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. • Η σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εκμάθηση υπερσύγχρονων λογισμικών πακέτων της βιομηχανίας E&P (Exploration and Production) των υδρογονανθράκων, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ειδική νησίδα και επιτρέπουν τη μοντελοποίηση των λεκανών, τη μελέτη των πετροφυσικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων-ταμιευτήρων (reservoirs) και τον χαρακτηρισμό τους, την εκμάθηση των πλέον σύγχρονων τεχνικών όρυξης βαθέων γεωτρήσεων, την κατανόηση των θεμάτων ροής των ρευστών σε πορώδη μέσα κ.ά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Παρουσιάζονται οι βασικές εισαγωγικές έννοιες της πετρελαϊκής γεωλογίας, οι ιδιότητες των μητρικών πετρωμάτων υδρογονανθράκων (source rocks), οι γεωχημικές μέθοδοι προσδιορισμού της ποιότητας αυτών, η μετανάστευση τους, τα χαρακτηριστικά των πετρωμάτων-ταμιευτήρων (reservoir rocks) και ειδικότερα οι πετροφυσικές τους ιδιότητες (πορώδες, κορεσμός, διαπερατότητα), τα πετρώματα-καλλύματα (cap rocks) και η διαγένεση. • Εξηγείται ο όρος “αποθέματα υδρογονανθράκων”, γίνεται η διάκριση μεταξύ βεβαιωμένων και πιθανών αποθεμάτων και παρουσιάζονται οι τεχνικές υπολογισμού τους. • Περιγράφονται αναλυτικά οι διάφοροι τύποι παγίδων υδρογονανθράκων: τεκτονικές, στρωματογραφικές και μεικτές παγίδες. • Παρουσιάζεται το σύνολο των τεχνικών έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου: Γεωφυσικές Έρευνες, Ερευνητικές Γεωτρήσεις κλπ. • Ορίζονται οι διαδικασίες των “διαγραφιών πολφού” [mud logging], που αποτελούν το σύνολο των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης των πληροφοριών που έρχονται και καταγράφονται στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας γεώτρησης. • Περιγράφονται οι μέθοδοι απόληψης πυρήνων (“καρότων”) εντός των γεωτρήσεων και γίνεται εισαγωγή στην εφαρμογή των διαγραφιών (logging) στην έρευνα των υδρογονανθράκων. • Εισάγονται οι έννοιες του “μοντέλου” του ταμιευτήρα και της γεωλογίας σε σχέση με την παραγωγή υδρογονανθράκων. • Παρουσιάζονται η γεωλογία και το πετρελαϊκό δυναμικό των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας και μελετώνται τα πετρελαϊκά συστήματα της Ν-Α Μεσογείου. • Παρέχεται τεχνική εκπαίδευση σε λογισμικά της βιομηχανίας E&P (Exploration and Production) των υδρογονανθράκων με εισαγωγική και προχωρημένη εκπαίδευση σε βασικούς κλάδους όπως η γεωλογία, η γεωφυσική, η πετροφυσική, οι γεωτρήσεις, η διαχείριση των ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και η παραγωγή, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία υπερσύγχρονα λογισμικά της πετρελαϊκής βιομηχανίας εγκατεστημένα σε ειδική νησίδα. 1) Ημερήσια Άσκηση Πεδίου με αντικείμενο: «Κοιτασματολογία Πετρελαίου» 2) Περιοχή υλοποίησης άσκησης: Καβάλα 3) Περιεχόμενο Άσκησης Πεδίου: Επίσκεψη, ενημέρωση και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας αργού πετρελαίου από τα υπεράκτια [offshore] κοιτάσματα πετρελαίου της περιοχής Πρίνου – Καβάλας. 4) Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η άσκηση πεδίου στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Παραγωγής και Επεξεργασίας Πετρελαίου στην Καβάλα, αποτελεί ένα από τα καλύτερα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσφέρουν σε κάθε Φοιτητή πραγματικές εμπειρίες από την Πετρελαϊκή Βιομηχανία. Οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στις ακαδημαϊκές αίθουσες, με σημαντικό ακαδημαϊκό αντίκτυπο και προσφορά νέων κινήτρων στους φοιτητές. 5) Μέθοδος Αξιολόγησης Φοιτητών (αν γίνεται ξεχωριστά από το μάθημα): Δεν γίνεται ξεχωριστά από το μάθημα
Λέξεις Κλειδιά
Γεωλογία Υδρογονανθράκων (Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου), μητρικά και αποθηκευτικά πετρώματα, μέθοδοι αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, όρυξη ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων, εκμάθηση λογισμικών της πετρελαϊκής βιομηχανίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email και Facebook 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση26
Άσκηση Πεδίου8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων11
Εξετάσεις3
Σύνολο100
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-03-2020