ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / Physical Geography
ΚωδικόςNGGE 303Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουβαλίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019025

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600162583
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: 1) Να κατανοήσουν την Φυσική Γεωγραφία του πλανήτη μας 2) Να αναγνωρίσουν τις φυσικές διεργασίες που διαμορφώνουν την επιφάνεια του Πλανήτη μας 3) Να κατανοήσουν τις αρχές της Γεωμορφολογίας και να εφαρμόσουν βασικές μεθόδους Φυσικογεωγραφικής Έρευνας 4) Να επιτύχουν τη διασύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εφαρμογή καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών 5) Να περιγράψουν και να εξηγήσουν την ατμόσφαιρα της γης, τους ωκεανούς, την επιφάνεια της γης και τη βιόσφαιρα και να τις συσχετίσουν με τις κυρίαρχες φυσικές διαδικασίες και με τις αλλαγές στην πάροδο του χρόνου. 6) Να εκτιμήσουν την πολυπλοκότητα των φυσικών οικοσυστημάτων της γης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Φυσική Γεωγραφία του πλανήτη μας, Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον • ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ, Η δομή της γης, Χαρακτηριστικά του ανάγλυφου της επιφάνειας της γης, Ενδογενείς παράγοντες και μορφογενετικές κινήσεις • ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ, Φυσική αποσάθρωση, Χημική αποσάθρωση, η αποσάθρωση σαν γεωμορφολογικός παράγοντας • ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, Είδη Κλίματος – Ταξινόμηση, Βροχοπτώσεις, Η γεωμορφολογική εξέλιξη στα διάφορα κλίματα, Το κλίμα της Ελλάδας ως παράγοντας γεωμορφολογικής εξέλιξης. • ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ, Κατηγορίες χερσαίων οικοσυστημάτων – Τύποι οικολογικών ενοτήτων, Παράγοντες που επηρεάζουν τα οικοσυστήματα • ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, Φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους, Σύνθεση εδάφους, Είδη και κατανομή εδαφών στη γη, Διάβρωση εδαφών • ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ, Υπόγειο νερό, Επιφανειακό νερό, Υδρογραφικά δίκτυα, Λίμνες, το νερό ως Φυσικός Πόρος • ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, Το τρεχούμενο νερό ως παράγοντας δημιουργίας αναγλύφου, Ποτάμια δράση, Βασικό επίπεδο, Στάδια εξέλιξης ποτάμιας κοίτης – Κοιλάδες, Κύκλος απογύμνωσης, Ποταμοί, Ποτάμιες Αναβαθμίδες, Αποθέσεις ποταμών. • ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, Είδη ηφαιστείων Παγκόσμια κατανομή ηφαιστείων Ο κύκλος απογύμνωσης των ηφαιστείων Σημαντικά ηφαίστεια της Ελλάδας και του κόσμου. • ΠΑΓΕΤΩΔΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, Τρόπος σχηματισμού των παγετώνων, Ταξινόμηση των παγετώνων, Αλπικοί παγετώνες, Ηπειρωτικοί παγετώνες, Κίνηση των παγετώνων, Περιπαγετώδη φαινόμενα, Οι παγετώνες του Πλειστοκαίνου. • Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου, Ανάγλυφο σε οριζόντιες δομές και παράκτια πεδία, Ανάγλυφο σε κεκλιμένες – διαταραγμένες δομές, Ανάγλυφο άλλων γεωλογικών δομών. • ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, Η τεκτονική δράση ως παράγοντας διαμόρφωσης του αναγλύφου, Η επίδραση της τεκτονικής στα ποτάμια συστήματα, Η επίδραση της τεκτονικής στις λεκάνες απορροής • ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΛΙΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, Είδη κατάρρευσης – μετακίνησης μαζών, Κατηγορίες κατολισθήσεων, Δυνάμεις και αίτια που προκαλούν τις κατολισθήσεις. • ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, Χημική και μηχανική δράση του νερού, Επιφανειακές καρστικές μορφές, Υπόγειες καρστικές μορφές, Καρστική υδρολογία, Τύποι και κύκλοι του Καρστ. • ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, Η δράση των κυμάτων, Τύποι ακτών • ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, γεωμορφολογική δράση του ανέμου, Ανεμογενείς διεργασίες, Αιολικές αποθέσεις (Θίνες – Loess). Διάρθρωση και ύλη εργαστηρίων/εργαστηριακών-φροντιστηριακών ασκήσεων • Υδρογραφικά δίκτυα, Λεκάνες απορροής, Μορφές υδρογραφικών δικτύων, χάραξη υδροκριτικής γραμμής • Αρίθμηση Υδρογραφικών Δικτύων. • Νόμοι υδρογραφικής σύνθεσης. Νόμος του αριθμού των κλάδων • Νόμοι υδρογραφικής σύνθεσης. Νόμος του μήκους των κλάδων. • Μορφομετρικές παράμετροι των υδρογραφικών συστημάτων, Υδρογραφική Πυκνότητα και Συχνότητα • Ποτάμια Γεωμορφολογία, Ποτάμιες αναβαθμίδες. • Ποτάμια Γεωμορφολογία, Μαίανδροι, Μαιανδρικός Λόγος. • Ποτάμια Γεωμορφολογία, Εξέλιξη Ποτάμιας Κοιλάδας. • Καρστική Γεωμορφολογία. • Παγετώδης Γεωμορφολογία. • Παράκτια Γεωμορφολογία. • Αιολική Γεωμορφολογία. • Επαναληπτικές ασκήσεις. Συνδεδεμένες με το μάθημα ημερήσιες ασκήσεις πεδίου 1) Ημερήσια Άσκηση Πεδίου με αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία, Καρστική Γεωμορφολογία, Σπηλαιολογία» 2) Περιοχή υλοποίησης άσκησης: Αλιστράτη Σερρών, Λεκάνη απορροής ποταμού Στρυμόνα. 3) Περιεχόμενο Άσκησης Πεδίου Στάση 1η: Θέση: Μεταξύ του χωριού της Αλιστράτης και του Σπηλαίου. Θέμα: Επιφανειακές μορφές καρστικής διάλυσης, Μορφολογία Ανθρακικών Πετρωμάτων, Στάση 2η: Θέση: Σπηλαίο Αλιστράτης Θέμα: Υπόγειες μορφές καρστικής διάλυσης, Κλαστικά και χημικά ιζήματα του Σπηλαίου, Σπηλαιογένεση, Σπηλαιομορφομετρία, Στάση 3η: Θέση: Φαράγγι ποταμού Αγγίτη. Θέμα: Γεωμορφολογική εξέλιξη της περιοχής, Υδροφόρος Ορίζοντας, Ποτάμια Δράση Στάση 4η: Θέση: Αμφίπολη Σερρών Θέμα: Γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκανών Σερρών Δράμας, Βασικό επίπεδο, Δέλτα ποταμού Στρυμόνα
Λέξεις Κλειδιά
Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email, elearning και Facebook 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Εργαστηριακή Άσκηση65
Άσκηση Πεδίου8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων9
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12596683, Έκδοση: 1/2011, Συγγραφείς: ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ISBN: 978-960-9495-12-7, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Μούργκος Ιωάννης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2020