ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ / Didactics of Geology
ΚωδικόςNGGG 723E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κωστόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019063

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600162594
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
•Ο φοιτητής να γνωρίσει τους σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης και διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και Γεωλογίας με βάση τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης •O φοιτητής να αναπτύξει δεξιότητες στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και παρουσίαση ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος μέσα από ατομικές ή συνεργατικές διεργασίες. •Ο φοιτητής να αντιμετωπίσει συνθήκες πραγματικής διδασκαλίας με την τοποθέτησή του σε πραγματική τάξη μέσης εκπαίδευσης, •Ο φοιτητής να οργανώσει και υλοποιήσει διδασκαλία με την εποπτεία και βοήθεια του εκπαιδευτικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
•Ιστορική εξέλιξη της Επιστήμης της Γεωλογίας και η Γεωλογία στην ελληνική εκπαίδευση. • Σκοποί της Εκπαίδευσης και της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Γεωλογίας. •Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωλογίας & Γεωγραφίας. •Εισαγωγή στις Θεωρίες Μάθησης. •Διδακτικά Εργαλεία - Το πείραμα στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. •Διδακτική Μεθοδολογία της Γεωλογίας - Σχεδιασμός της Διδασκαλίας. •Αξιολόγηση – Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. •Άτυπες μορφές διδασκαλίας. Τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων -Κατάρτιση - Επιμόρφωση. •Μικροδιδασκαλία. Διάρθρωση και ύλη εργαστηρίων/εργαστηριακών-φροντιστηριακών ασκήσεων •Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δράσεων με βάση Θεωρίες Μάθησης. •Σχεδιασμός χρήσης Διδακτικών Εργαλείων •Σχεδιασμός της Διδασκαλίας-Σχέδια μαθήματος •Σχεδιασμός Αξιολόγησης •Ασκήσεις Οργάνωσης και Διεξαγωγής της Διδασκαλίας •Σχεδιασμός-Οργάνωση-Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας
Λέξεις Κλειδιά
Διδασκαλία, Διδακτική, Σχέδιο Μαθήματος, Πρακτική Εφαρμογή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω e-mail 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.ΔΙ.Π.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση39
Συγγραφή εργασίας / εργασιών6
Εξετάσεις3
Σύνολο100
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φέρμελη Γεωργία & Δερμιτζάκης Μιχαήλ Δ. Εκδόσεις Κοράλι - Γκέλμπεσης Γιώργος Αθήνα (2008)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ματσαγκούρα Γ. Θεωρία της Διδασκαλίας: Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστοκριτικής Ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg, 2000. Ματσαγκούρα Γ. Στρατηγικές Διδασκαλίας Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg, 2002. Ματσαγκούρα Γ. Η Εξέλιξη της Διδακτικής: Επιστημολογική Θεώρηση. Αθήνα: Gutenberg, 1995. Κοκκοτα Π. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα 1998
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2020