ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ / Sedimentary basin analysis and sequence stratigraphy
ΚωδικόςNGGG 735Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΆγγελος Μαραβέλης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019074

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής744
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600162596
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ιζήματα και Ιζηματογενή Πετρώματα, Ιζηματογενή Περιβάλλοντα και Στρωματογραφία, Εισαγωγή στην Τεκτονική
Μαθησιακά Αποτελέσματα
•Να κατανοήσουν τους τρόπους σχηματισμού και εξέλιξης Λεκανών κάτω από διάφορα γεωτεκτονικά καθεστώτα. •Να κατανοήσουν τη μεταβολή του διαθέσιμου χώρου απόθεσης (accommodation space) μέσα στις λεκάνες, στη διάρκεια της γεωτεκτονικής τους εξέλιξης. •Να κατανοήσουν τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η Στρωματογραφία Ακολουθιών για την αναγνώριση Yποακολουθιών (System Tracts) καθώς και των οριακών επιφανειών μιας ακολουθίας (Sequence Boundary)σε σχηματικές τομές (σε διαστάσεις λεκάνης) καθώς και σε παραδείγματα από σεισμικές τομές. •Να συνθέτουν Χρονοστωματογραφικά Διαγράμματα (Chronostrtigraphic Charts – Wheeler Diagrams) και να ερμηνεύουν την ιστορία πλήρωσης της λεκάνης. Μαθησιακά Αποτελέσματα Άσκησης Πεδίου Η απόκτηση επιστημονικής γνώσης πεδίου στο αντικείμενο του μαθήματος, καθώς και η καταγραφή και αφομοίωση των δεδομένων. Η παραγωγή, μέσα από ανάλυση, δομημένων κειμένων τα οποία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
•Το καθεστώς της λιθόσφαιρας στη δημιουργία των Μηχανισμών σχηματισμού Ιζηματογενών Λεκανών •Λεκάνες ιζηματογένεσης κάτω από καθεστώς Εφελκυστικής Τεκτονικής •Λεκάνες ιζηματογένεσης σε καθεστώς συμπίεσης •Λεκάνες ιζηματογένεσης σε καθεστώς Οριζόντιας Ολίσθησης •Άλλοι τύποι Λεκανών Ιζηματογένεσης e.g., Lithospheric Sagging etc. •Εργαλεία ερμηνείας Στρωματογραφικών Ακολουθιών (Σεισμικές Τομές, Τεχνικές Σεισμικής Στρωματογραφίας, Διαγραφίες (logging), βιοστωματογραφικοί δείκτες, ισοτοπικοί δείκτες κτλ.) •Αναγνώριση διαφόρων ‘πακέτων’ υποακολουθιών (System Tracts) σε σχηματικές τομές λεκάνης και παραδείγματα από σεισμικές τομές. •Αναγνώριση χαρακτηριστικών οριακών επιφανειών των Στρωματογραφικών Ακολουθιών (Sequence Boundaries) σε σχηματικές τομές λεκάνης και σε παραδείγματα από σεισμικές τομές •Σύνθεση και ερμηνεία Χρονοστρωματογραφικών Διαγραμμάτων (Chronostrtigraphic Charts – Wheeler Diagrams) Διάρθρωση και ύλη εργαστηρίων/εργαστηριακών-φροντιστηριακών ασκήσεων •Σεισμικές Τομές •Τεχνικές Σεισμικής Στρωματογραφίας •Διαγραφίες (logging) •Δείκτες (βιοστωματογραφικοί, ισοτοπικοί κτλ.) •Αναγνώριση διαφόρων ‘πακέτων’ υποακολουθιών (System Tracts) σε σχηματικές τομές λεκάνης και παραδείγματα από σεισμικές τομές •Αναγνώριση χαρακτηριστικών οριακών επιφανειών των Στρωματογραφικών Ακολουθιών (Sequence Boundaries) σε σχηματικές τομές λεκάνης και σε παραδείγματα από σεισμικές τομές •Σύνθεση και ερμηνεία Χρονοστρωματογραφικών Διαγραμμάτων (Chronostrtigraphic Charts – Wheeler Diagrams) Συνδεδεμένες με το μάθημα ημερήσιες ασκήσεις πεδίου 1)Ημερήσια Άσκηση Πεδίου με αντικείμενο «Ανάλυση Λεκανών και Στρωματογραφία Ακολουθιών» 2)Ενδεικτική περιοχή υλοποίησης άσκησης: Αναμένεται 3)Περιεχόμενο Άσκησης Πεδίου: Ο προσδιορισμός του τύπου λεκάνης και η εφαρμογή των τεχνικών της Στρωματογραφίας Ακολουθιών στην περιοχή υλοποίησης της άσκησης πεδίου
Λέξεις Κλειδιά
Ανάλυση Λεκανών, Στρωματογραφία Ακολουθιών, Υποακολουθίες οριακών επιφανειών Στρωματογραφικών Ακολουθιών, Σεισμική Στρωματογραφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email κα ιe-learning 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Άσκηση Πεδίου10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών9
Εξετάσεις3
Σύνολο100
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2020