ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ / Groundwater Exploitation and Management
ΚωδικόςNGGG 726E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουδούρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019069

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής745
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης745
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600162597
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Απαιτούνται οι βασικές γνώσεις της Υδρογεωλογίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1)Να μπορεί να οργανώσει μια δοκιμή άντλησης για τον προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων ενός υπόγειου υδροφορέα. 2)Να μπορεί να συντάξει ένα ισοζύγιο υπόγειων νερών και να εκτιμά τα αποθέματα ενός υδροφορέα. 3)Να μπορεί να οργανώσει ένα πείραμα τεχνητού εμπλουτισμού. 4)Να προτείνει τρόπους για την αξιοποίηση πηγαίων νερών. 5)Να κατανοήσει το φαινόμενο της υφαλμύρισης στα παράκτια υδροφόρα συστήματα. 6)Να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των υδατικών συστημάτων της Ελλάδος. 7)Να γνωρίζουν τις γενικές αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των υπόγειων υδροφορέων. 8)Να γνωρίσουν τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές για την επιφανειακή και υπόγεια έρευνα υπόγειου νερού. Μαθησιακά Αποτελέσματα Άσκησης Πεδίου: 1.Συνδέουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην αίθουσα με τη γεωλογική παρατήρηση. 2.Κατανόηση των μεθόδων και τεχνικών των δοκιμαστικών αντλήσεων. 3.Συλλογή δεδομένων στο πεδίο. 4.Σχεδιασμός, υλοποίηση και επεξεργασία δεδομένων μιας αντληστικής δοκιμής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
•Έργα αξιοποίησης υπόγειου νερού από την αρχαιότητα έως σήμερα (πηγές, πηγάδια, qanat, γεωτρήσεις). •Δοκιμαστικές αντλήσεις (μόνιμη ροή-πρότυπο Dupuit, μη μόνιμη ροή-πρότυπο Theis, Jacob), μέθοδος επαναφοράς στάθμης, ακτίνα επίδρασης γεώτρησης. •Χαρακτηριστικά στοιχεία αντλούμενης γεώτρησης (χαρακτηριστική καμπύλη, κρίσιμη παροχή, ειδική πτώση στάθμης, γραμμικές και μη γραμμικές απώλειες). •Χρήσεις και πλεονεκτήματα υπόγειου νερού-εκτίμηση υδατικών αναγκών. •Φυσικός εμπλουτισμός-Ισοζύγιο υπόγειων νερών-αποθέματα υπόγειου νερού. •Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων (σκοπός, υδρογεωλογικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού, μέθοδοι τεχνητού εμπλουτισμού, το πρόβλημα της έμφραξης). •Παράκτιοι υδροφορείς-Διείσδυση θαλασσινού νερού- Νόμος Ghyben-Herzberg- Μέτρα αντιμετώπισης της θαλάσσιας διείσδυσης. •Διαχείριση υπόγειων υδροφορέων (λειτουργίες των υπόγειων υδροφορέων, ανανεώσιμα και μη ανανεώσιμα υπόγεια νερά, υπεράντληση-εξόρυξη, επιπτώσεις από την εκμετάλλευση του υπόγειου νερού, διαχείριση των υπόγειων υδροφορέων). •Υπόγειοι υδροφορείς στην Ελλάδα- Υφιστάμενη κατάσταση- Διαχειριστικά σχέδια. Διάρθρωση και ύλη εργαστηρίων/εργαστηριακών-φροντιστηριακών ασκήσεων •ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ) •ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ- Μέθοδος Theis •ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ- Μέθοδος Cooper-Jacob •ΑΚΤΙΝΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ- ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ •ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ •ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ-ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ •ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ •ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ YΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ •ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Συνδεδεμένες με το μάθημα ημερήσιες ασκήσεις πεδίου Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται: Ημερήσια Άσκηση Πεδίου με αντικείμενο «Δοκιμαστική άντληση» στην περιοχή της λεκάνης του Αξιού. Η Άσκηση Πεδίου περιλαμβάνει δοκιμαστική άντληση με σταθερή παροχή και επαναφορά στάθμης.
Λέξεις Κλειδιά
Δοκιμαστικές αντλήσεις, ισοζύγιο υπόγειου νερού, πηγές, τεχνητός εμπλουτισμός, παράκτιοι υδροφορείς, διαχείριση υπόγειου νερού.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1)Οι διδάσκοντες χρησιμοποιηθούν στις διαλέξεις ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατάλληλα λογισμικά παρουσιάσεων 2)Μέρος των παρουσιάσεων και βοηθητικό υλικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας e-learning του ΑΠΘ 3)Οι διδάσκοντες επικοινωνούν με τους φοιτητές με e-mail και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 4)Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.ΔΙ.Π.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση52
Άσκηση Πεδίου8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών8
Εξετάσεις3
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπόγειου Νερού (Κ. Βουδούρης). Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΛΑ & ΥΙΟΙ ΑΕ, Θεσσαλονίκη. 2) Γενική Υδρογεωλογία, τόμος Γ' (Γ. Σούλιος), Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δοκιμαστικές Αντλήσεις (Κ. Βουδούρης): Σημειώσεις αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος Φροντιστηριακές ασκήσεις (σημειώσεις)
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-03-2020