ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ / Environmental Hydrogeology
ΚωδικόςNGGG 828Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουδούρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019092

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής843
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης843
ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΕπιλογής Κατεύθυνσης843
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600162633
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Aπαιτούνται ο βασικές γνώσεις Υδρογεωλογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1)Έχουν μάθει τις βασικές έννοιες και τις αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο 2)Γνωρίζουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού, καθώς και τις τεχνικές δειγματοληψίας του υπόγειου νερού. 3)Κατανοούν τις φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος, στην ακόρεστη ζώνη και την κορεσμένη ζώνη του υδροφορέα. 4)Αναγνωρίζουν τις υδρογεωχημικές διεργασίες ρύπανσης του υπόγειου νερού. 5)Μπορούν να επιλέγουν θέσεις για χωροθέτηση χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), να αναγνωρίζουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΧΥΤΥ, καθώς και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στεγάνωσης των ΧΥΤΥ. 6)Γνωρίζουν την έννοια της τρωτότητας και διακινδύνευσης του υπόγειου νερού στην εξωτερική ρύπανση, καθώς και μεθόδους για την εκτίμησή τους. 7)Μπορούν να ορίζουν περιμέτρους προστασίας των υδροληπτικών έργων (πηγές, γεωτρήσεις). 8)Αναγνωρίζουν τα συστήματα επεξεργασίας εδάφους-υδροφορέα και τις μεθόδους απορρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων. Μαθησιακά Αποτελέσματα Άσκησης Πεδίου: Κατανόηση του ρόλου της Περιβαλλοντικής Υδρογεωλογίας και των εφαρμογών της.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
•Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Yδρογεωλογίας – Ορολογία •Ιδιότητες εδάφους •Ποιότητα των υπόγειων νερών •Επεξεργασία υδροχημικών δεδομένων, Υδροχημικοί τύποι υπόγειου νερού •Αλληλεπίδραση νερού και περιβάλλοντος •Ρύπανση και μόλυνση του υπόγειου νερού •Πηγές και διάδοση της ρύπανσης (μεταφορά, διάχυση, υδροδυναμική διασπορά) •Το έδαφος ως αποδέκτης στερεών αποβλήτων- Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων-Χωροθέτηση •Τρωτότητα των υπόγειων υδροφορέων στην εξωτερική ρύπανση •Εδαφική διάθεση υγρών αποβλήτων- Συστήματα επεξεργασίας εδάφους-υδροφορέα •Υφαλμύριση υπόγειων υδροφορέων λόγω θαλάσσιας διείσδυσης •Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στα υπόγεια νερά •Προστασία και απορρύπανση υπόγειων υδροφορέων Συνδεδεμένες με το μάθημα ημερήσιες ασκήσεις πεδίου Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται: Ημερήσια Άσκηση Πεδίου με αντικείμενο «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, Νομού Θεσσαλονίκης. Η Άσκηση Πεδίου περιλαμβάνει ξενάγηση στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης Ν. Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων και του χώρου απόθεσης απορριμμάτων. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης πραγματοποιείται παρουσίαση των πρακτικών διαχείρισης των απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
Λέξεις Κλειδιά
Προστασία περιβάλλοντος, υδρογεωχημεία, υδροφορέας, ρύπανση, τρωτότητα, XYTY, απορρύπανση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1)Οι διδάσκοντες χρησιμοποιηθούν στις διαλέξεις ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατάλληλα λογισμικά παρουσιάσεων 2)Μέρος των παρουσιάσεων και βοηθητικό υλικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας e-learning του ΑΠΘ 3)Οι διδάσκοντες επικοινωνούν με τους φοιτητές με e-mail, dropbox και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 4)Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.ΔΙ.Π.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών8
Εξετάσεις3
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος, Κ. Βουδούρης, 1η Έκδοση 2009, ISBN: 978-960-418-170-4, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΛΑ & ΥΙΟΙ ΑΕ. 2. Γενική Υδρογεωλογία, Γ. Σούλιος, Τόμος Δ', University Studio Press. 2006, Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Soliman, M., LaMoreaux, P., Memon, B., Assaad, F., LaMoreaux, J. (1998): Environmental Hydrogeology. Lewis Publishers.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-03-2020