ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ / Micropaleontology
ΚωδικόςNGGG 630E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Συρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019058

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής635
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600162643
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1) Ο φοιτητής να αναγνωρίζει τις βασικές αρχές και νόμους που διέπουν την Μικροπαλαιοντολογία. 2) να διακρίνει τις κύριες ομάδες μικροαπολιθωμάτων, τον τρόπο που εξελίχθηκαν στον χρόνο, τις οικολογικές προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής και την περιβαλλοντική τους σημασία. 3) να συσχετίζει την εξέλιξη των μικροοργανισμών με τις γεωλογικές-γεωμορφολογικές, περιβαλλοντικές και κλιματολογικές αλλαγές στην ιστορία του πλανήτη, και τη σημασία τους ως βιοστρωματογραφικούς δείκτες. 4) να αποκτήσει δεξιότητες στις τεχνικές δειγματοληψίας, στις εργαστηριακές τεχνικές επεξεργασίας δειγμάτων, στις τεχνικές οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, όπως και στη διαλογή, αναγνώριση, περιγραφή, προσδιορισμό και ταξινόμηση μικροαπολιθωμάτων. 5) να γνωρίζει τη χρήση των μικροαπολιθωμάτων και το ρόλο τους στη γεωλογία/στρωματογραφία, στη συμβολή στην ιζηματογένεση, όπως και την αξιοποίηση και σύνθεση των μικροπαλαιοντολογικών δεδομένων στην επίλυση γεωλογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων είτε ατομικά είτε ομαδικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Εισαγωγή στην Μικροπαλαιοντολογία, Ιστορική Εξέλιξη της Μικροπαλαιοντολογίας, Είδη και βασικές ομάδες Μικροαπολιθωμάτων, Τρόπος ζωής μικροοργανισμών • Τρηματοφόρα: βενθονικά, πλαγκτονικά, Οστρακώδη, Κοκκολιθοφόρα, Ακτινόζωα, Διάτομα, Πυριτομαστιγοφόρα, Δινομαστιγωτά, Κωνόδοντα • Μορφολογία και ταξινόμηση μικροαπολιθωμάτων • Εξέλιξη και στρωματογραφική εξάπλωση/βιοστρωματογραφία των μικροαπολιθωμάτων • Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία, παλαιοπεριβαλλοντική/παλαιοκλιματική ανασύσταση και ερμηνεία, συμβολή στην ιζηματογένεση • Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία • Παραδείγματα γεωπεριβαλλοντικών εφαρμογών από τον Ελληνικό χώρo Διάρθρωση και ύλη εργαστηρίων/εργαστηριακών-φροντιστηριακών ασκήσεων • Τεχνικές δειγματοληψίας, εργαστηριακές μέθοδοι επεξεργασίας δειγμάτων • Τεχνικές μικροσκοπίας, χρήση στερεοσκοπίων για τη μελέτη δειγμάτων ιζημάτων και λεπτών τομών • Χρήση εποπτικού υλικού και συγκριτικών συλλογών • Συλλογή μικροαπολιθωμάτων από δείγματα ιζημάτων • Μελέτη μορφολογικών χαρακτηριστικών και αναγνώριση των τρηματοφόρων • Μελέτη και ταξινόμηση βενθονικών τρηματοφόρων • Μελέτη και ταξινόμηση μεγάλων βενθονικών τρηματοφόρων • Μελέτη και ταξινόμηση πλαγκτονικών τρηματοφόρων • Μελέτη οστρακωδών, ραδιολαρίων, κονωδόντων • Εισαγωγή στην παλαιοπεριβαλλοντική ανασύσταση και ερμηνεία με τη χρήση μικροαπολιθωμάτων • Εισαγωγή στην Στρωματογραφική /Βιοστρωματογραφική και Παλαιογεωγραφική σημασία των Μικροαπολιθωμάτων
Λέξεις Κλειδιά
Μικροπαλαιοντολογία, Συστηματική, Εξέλιξη, Τρηματοφόρα, Βιοστρωματογραφία, Παλαιοοικολογία /Παλαιοπεριβάλλον
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email και Facebook 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων5
Εκπόνηση μελέτης (project)7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών6
Εξετάσεις3
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μ.Β. Τριανταφύλλου, Μ.Δ. Δήμιζα, Μικροπαλαιοντολογία και Γεωπεριβάλλον, Ιων, 2012, σελ. 168, ISBN: 978-960-508-058-7.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ε. Τσουκαλά, Σημειώσεις Μικροπαλαιοντολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009, σελ, 186. Μ.Δ. Δερμιτζάκης, Ε. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Εισαγωγή στη Θαλάσσια μικροπαλαιοντολογία, 1985, σελ. 712
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-03-2020