ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ / Geological Mapping
ΚωδικόςNGGG 602Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜάρκος Τρανός
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019046

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό638

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600162650
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εισαγωγή στη Γεωλογία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Κατανόηση των στοιχείων που απαιτούνται ώστε να παρουσιαστεί με πληρότητα ένας γεωλογικός χάρτης και μία γεωλογική τομή. • Αναγνώριση βασικών γεωλογικών στοιχείων από ένα γεωλογικό χάρτη. • Πραγματοποίηση υπολογισμών που αφορούν τη γεωμετρία των χαρτογραφικών μονάδων και των γεωλογικών δομών. • Αντίληψη της σχέσης μεταξύ της τοπογραφίας και της γεωλογικής δομής μίας περιοχής. • Προσδιορισμός γεωλογικής ιστορίας μίας περιοχής από στοιχεία ενός γεωλογικού χάρτη. • Κατανόηση του τρόπου και των μεθόδων γεωλογικής χαρτογράφησης στην πράξη με εργασία πεδίου. • Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσανατολισμού και καταγραφής γεωλογικών δεδομένων. • Εκμάθηση του τρόπου κατασκευής γεωλογικού χάρτη και γεωλογικής τομής με πρωτογενή δεδομένα. Κατά την περίοδο ασκήσεων πεδίου διάρκειας 5 ημερών,οι φοιτητές οδηγούνται στην κατανόηση του τρόπου κατασκευής και ερμηνείας γεωλογικών χαρτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Θεμελιώδεις έννοιες περί των γεωλογικών χαρτών • Τοπογραφία – μoρφoανάγλυφo και η σχέση του με τις γεωλογικές δομές • Γεωλογικοί χάρτες – μετρήσεις σε τρεις διαστάσεις • Γεωλογικές τομές • Αναγνώριση και ταυτοποίηση γεωλογικών επαφών • Ασυμφωνίες και η αποτύπωσή τους σε γεωλογικό χάρτη • Αποτύπωση τεκτονικών δομών (πτυχές και ρήγματα) σε γεωλογικό χάρτη • Γεωλογική χαρτογράφηση ειδικών δομών (πυριγενή, μεταμορφωμένα και διάπυρα πετρώματα, επιφανειακές αποθέσεις, τεκτονίτες) • Γεωλογική χαρτογράφηση υπαίθρου. • Πρακτική εξάσκηση των φoιτητών στην ύπαιθρo στο αντικείμενο της γεωλογικής χαρτογράφησης. • Ασφάλεια στο πεδίο. • Μέθοδοι γεωλογικής προσέγγισης και εργασίας, χρήση πυξίδας και επίλυση γεωλογικών προβλημάτων στο πεδίο. • Κατασκευή γεωλογικού χάρτη και τομών στο πεδίο. • Συγγραφή συνοδευτικού τεύχους-μελέτης του γεωλογικού χάρτη. Διάρθρωση και ύλη εργαστηρίων/εργαστηριακών-φροντιστηριακών ασκήσεων • Βασικά στοιχεία γεωλογικών χαρτών. • Γεωλογικά σύμβολα και γεωλογικές επαφές. • Αναγνώριση βασικών γεωλογικών δομών σε έναν γεωλογικό χάρτη. • Κατασκευή στρωματογραφικής στήλης. • Κατασκευή γεωλογικής τομής οριζόντιων και κατακόρυφων στρωμάτων. • Κατασκευή γεωλογικής τομής κεκλιμένων στρωμάτων. • Ισοδομικές γραμμές. • Αναγνώριση ρηγμάτων και πτυχών και κατασκευή σχετικών γεωλογικών τομών. • Μέθοδος των τριών σημείων. • Κανόνες αντερεισμάτων και V. • Υπολογισμός πάχους χαρτογραφικών μονάδων. • Βάθος συνάντησης χαρτογραφικών μονάδων. Συνδεδεμένες με το μάθημα ημερήσιες ασκήσεις πεδίου Αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος αποτελεί η περίοδος ασκήσεων πεδίου διάρκειας 5 ημερών, κατά την οποία οι φοιτητές οδηγούνται στην κατασκευή ενός γεωλογικού χάρτη με δεδομένα που συλλέγονται στην περιοχή Ωραιοκάστρου – Νεοχωρούδας. Συγκεκριμένα, τα αντικείμενα της περιόδου αυτής είναι: • Μέθοδοι προσανατολισμού στο πεδίο. • Ανάγνωση τοπογραφικού χάρτη και αναγνώριση μορφολογικών δομών στο πεδίο. • Αναγνώριση λιθολογικών ενοτήτων στο πεδίο. • Αναγνώριση τεκτονικών στοιχείων (ρήγματα, πτυχές, διακλάσεις) στο πεδίο. • Μέτρηση στοιχείων επιφανειών και γραμμώσεων με τη χρήση γεωλογικής πυξίδας. • Συλλογή και αναγνώριση δειγμάτων. • Αποτύπωση στο γεωλογικό χάρτη των λιθολογικών και τεκτονικών δομών της περιοχής μελέτης. • Κατασκευή γεωλογικών τομών και λιθοστρωματογραφικής στήλης. • Κατασκευή ολοκληρωμένου γεωλογικού χάρτη και του υπομνήματός του.
Λέξεις Κλειδιά
Γεωλογικοί χάρτες, Γεωλογικές τομές, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Πυξίδα, Όργανα, Πεδίο, Μέθοδοι χαρτογράφησης, Προσανατολισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ψηφιακή μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email, πλατφόρμας elearning και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.ΔΙ.Π.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Εργαστηριακή Άσκηση65
Άσκηση Πεδίου45
Συγγραφή εργασίας / εργασιών22
Εξετάσεις3
Σύνολο200
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γεωλογικές χαρτογραφήσεις. Γεωλογικοί χάρτες και τομές Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12831175 Έκδοση: 1η έκδ./2011 Συγγραφείς: Μάρκος Δ. Τρανός ISBN: 978-960-12-2040-6 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): UNIVERSITY STUDIO PRESS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-03-2020