Οικολογία και φυσικοί πόροι.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟικολογία και φυσικοί πόροι. / LS 202_ Ecology and Natural Resources
ΚωδικόςΕΤ202
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ''ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ'' 2019-2025
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002757

Πρόγραμμα Σπουδών: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ''ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ'' 2019-2025

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν114

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟικολογία και φυσικοί πόροι.
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600162720
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με οικολογικούς όρους με υπολογιστές και με εύρεση βιβλιογραφίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. έχουν μια προχωρημένη και σε βάθος επιστημονική γνώση σε θέματα Οικολογίας. 2. κατανοήσουν σε βάθος γενικότερα οικολογικά θέματα. 3. αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για περιβαλλοντικούς κλάδους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Οικολογία- Εξέλιξη ειδών. Οικοσύστημα-Βιοκοινότητα-Τροφικές αλυσίδες-Θεμελιώδες είδος-Βιογεωχημικοί κύκλοι-Διαδοχή. Πληθυσμοί- Αλληλεπιδράσεις ειδών. Περιοριστικοί παράγοντες κατανομής. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή της βιοκοινότητας. Βιοποικιλότητα. Διατήρηση. Φυσικοί πόροι- Διεθνείς συμβάσεις ως μέσα αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν από τη σχέση ανθρώπου και φυσικών πόρων.
Λέξεις Κλειδιά
Οικολογία, Οικοσύστημα, Φυσικοί πόροι, Ενέργεια, Φαινόμενο θερμοκηπίου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,3
Σεμινάρια120,4
Φροντιστήριο180,6
Πρακτική (Τοποθέτηση)100,3
Εκπόνηση μελέτης (project)180,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,6
Εξετάσεις40,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βερεσόγλου Δ. "Οικολογία 2010 ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Press M.C., Scholes J.D. and Barker M.G. 1998. Physiological Plant Ecology. British Ecological Society. Krebs C.J. 2001. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, 5th Edition. Benjamin Cummings. Schulze E.D., Beck E., and Muller-Hohenstein K. 2002. Plant Ecology. Springer. Pugnaire F.I., Valladares F. (Eds.) 2007. Functional Plant Ecology 2nd Edn. CRC press. Craine J.M. 2009. Resource Strategies of Wild Plants. Princeton Univwersity Press. Ritchie M.E. 2010. Scale, Heterogeneity, and the Structure and Diversity of Ecological Communities. Princeton Press. Schmitz O.J. 2010. Resolving Ecosystem Complexity. Princeton Press. WEB of SCIENCE.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-06-2023