Προσωπικότητα, Κοινωνικό Πλαίσιο και Κινηματογράφος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠροσωπικότητα, Κοινωνικό Πλαίσιο και Κινηματογράφος / Personality,social context and cinema
Κωδικός6ΚΨ1
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Καφέτσιος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600019111

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 74
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογής Υποχρεωτικό635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠροσωπικότητα, Κοινωνικό Πλαίσιο και Κινηματογράφος
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600162817
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: Να γνωρίζει τους ορισμούς, τις βασικές διαστάσεις και τους παράγοντες που διαμορφώνουν την προσωπικότηταμε βάση τις κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσειςκαι τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα στη μελέτη της προσωπικότητας. Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις πρακτικές εφαρμογές των κεντρικών θεωριών για την προσωπικότητα. Να έχουν τη δυνατότητα συγκριτικής επεξεργασίας και αξιολόγησης των κυρίαρχων θεωριών προσωπικότητας, καθώς και των διαφορετικών προσεγγίσεων και πως αυτές αποτυπώνονται στις κινηματογραφικές ταινίες Να συνδέουν διαφορετικές θεωρίες με συγκεκριμένες εφαρμογές στην κινηματογραφική παραγωγή, τέχνη και τεχνική.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κοινωνικές και ψυχολογικές θεωρήσεις και θεωρίες για την προσωπικότητα έχουν σημαντική επίπτωση στην κινηματογραφική ανάγνωση, την τέχνη και την τεχνική. Θεωρίες για την προσωπικότητα προσεγγίζονται συχνά μέσα από μία κοινωνιολογική (συνήθως ψυχαναλυτική) σκοπιά είτε από πιο ατομικο-κεντρικές προσεγγίσεις ανάλυσης χαρακτήρων. Το επιλεγόμενο αυτό μάθημα στοχεύει να συγγεράσει σε ένα βαθμό αυτές τις προσεγγίσεις δίνοντας μία κοινωνικοψυχολογική οπτική για την προσωπικότητα που αναλύει το άτομο στα πλαίσια διαφορετικών καταστάσεων. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα αναλυθεί η ψυχαναλυτική οπτική και η εφαρμογή της στην ανάλυση των εικόνων ως κοινωνικά σημαίνοντα και σημαινόμενα. Το υπόλοιπο μέρος θα εισάγει τους φοιτητές σε μία σειρά κεντρικών θεωριών της ψυχολογίας της προσωπικότητας όπως : η Θεωρία των πέντε χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, η Θεωρία δεσμού, η Θεωρία της ταυτότητας του Erickson, Σχιζοτυπική προσωπικότητα, Ναρκισισμός κ.α. Στο μάθημα θα γίνει παρουσίαση ταινιών και ανάλυση των συπεριφορικών χαρακτηριστικών των ηρώων ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σε διαφορετικές καταστάσεις. Σε όλη την πορεία του μαθήματος οι φοιτητές διδάσκονται δεξιότητες τόσο για την κατανόηση όσο και στην ανάλυση του κοινωνικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών, δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στην ανάλυση και παραγωγή κινηματογραφικού έργου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
elearn, moodle, video-clips, online platforms, online interactive environments
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Εκπόνηση μελέτης (project)250,8
Μελέτη κινηματογραφικού υλικού για την προσωπικότητα461,5
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση: π.χ. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια αξιολογείται μέσω γραπτής απαλλακτικής εργασίας 1,500 λέξεων ή εξετάσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Pervin, L. P. & John, O.P. (2001). Θεωρίες προσωπικότητας. Έρευνα και εφαρμογές. Εκδόσεις «Τυπωθήτω», Αθήνα. Ποταμιάνος, Γρ. & Αναγνωστόπουλος, Φ. (2011). Προσωπικότητα: Θεωρίες, κλινική πρακτική και έρευνα, (Επιμ.), Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-10-2020