ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION
ΚωδικόςΓΔ1201
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280005640

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600162909
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια επιστημονική έρευνα πεδίου. Ειδικότερα πρέπει να είναι σε θέση να: α) Προσδιορίζουν τους στόχους τη έρευνας β) καταγράφουν τις υποθέσεις εργασίας γ) Καταστρώνουν το πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στο χρόνο και στον τόπο της συλλογής πληροφοριών καθώς και στο χρόνο επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων δ) Προσδιορίζουν τη μέθοδο της δειγματοληψίας και στη συνέχεια το μέγεθος του δείγματος ε) κατασκευάζουν το εργαλείο συλλογής πληροφοριών στ) επεξεργάζονται τα δεδομένα ζ) αναλύουν στοιχειωδώς τα δεδομένα επιλέγοντας την κατάλληλη μέθοδο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
α) Ορισμοί και τυπολογίες επιστημονικής έρευνας β) Έννοια των όρων μεταβλητή, ιδιότητα της μεταβλητής γ) Κλίμακες δ) Ερευνητική υπόθεση, υπόθεση εργασίας στ) Πληθυσμός – δείγμα – δειγματοληψία ζ) Μέθοδοι δειγματοληψίας η) Εργαλεία συλλογής πληροφοριών θ) Κωδικοποίηση, κωδικογράφιση ι) Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων με βάση μοντέλα και χωρίς
Λέξεις Κλειδιά
Έρευνα πεδίου, ανάλυση δεδομένων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πλατφόρμας blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις10
Εργαστηριακή Άσκηση16
Πρακτική (Τοποθέτηση)5
Εκπόνηση μελέτης (project)5
Σύνολο36
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές, αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο της θεωρητικής προετοιμασίας, θα κληθούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σε ομάδες των πέντε ατόμων, μια μικρή έρευνα πεδίου, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν και να καταθέσουν σχετική αναφορά (report). Τα κριτήρια αξιολόγησης υπάρχουν στην πλατφόρμα Blackboard.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσοπάνογλου Α., 2010. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Cohen, L., Manion, L. (1980). Research Methods in Education. London: Croom Helm Ltd. (Μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα με τον τίτλο: Cohen, L., Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μητσοπούλου, Χ. Φιλοπούλου, Μ. (μτφ.), Αθήνα: εκδ. Έκφραση
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Guibert J., Jumel G., 1997. Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales. Paris: A. Colin. Μπεχράκης, Θ., 1999. Πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων. Αθήνα: Νέα Σύνορα – Λιβάνης. Παπαδημητρίου, Γ., 2001. Περιγραφική στατιστική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Aiken, L., 1996. Rating scales and checklists. New York, Chichester: John Wiley & Sons, Inc. Aiken, L., 1997. Questionnaires & inventories. New York, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-06-2013