ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / SPECIFIC ORGANIC CHEMISTRY
Κωδικός22
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000107

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600163582
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εμβάθυνση από μέρους των φοιτητών στις βασικές αρχές της σύγχρονης οργανικής χημείας και η κατανόηση της σημασίας τους στη λειτουργία και δραστικότητα των βιομορίων και της αλληλεπίδρασής τους με άλλα απλά μόρια. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα παρουσιασθούν οι ιδιότητες των σημαντικοτέρων τάξεων των οργανικών ενώσεων και η χημεία των βασικών τάξεων βιομορίων, και ακόμη θα γίνει εισαγωγή των φοιτητών στην οργανική φασματοσκοπία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξέταση και μελέτη των θεμελιωδών ιδιοτήτων των κυριοτέρων τάξεων οργανικών ενώσεων, αντικείμενο που κατανέμεται στα παρακάτω κεφάλαια: Βασικές έννοιες της οργανικής φασματοσκοπίας. Φάσματα IR, MS, NMR, UV-Vis Συζυγιακά π-συστήματα και περικυκλικές αντιδράσεις Αρωματικές ενώσεις Αντιδράσεις αρωματικής υποκατάστασης Αλδεΰδες και κετόνες Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους Χημεία του α-άνθρακα. Ενόλες και ενολικά ιόντα Αμίνες Χημεία βιομορίων (υδατάνθρακες, αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα) Εργαστηριακές Ασκήσεις: Κανόνες ασφαλείας στο χημικό εργαστήριο. Εκμάθηση των βασικών τεχνικών του οργανικού εργαστηρίου (ανακρυστάλλωση, απόσταξη, εκχύλιση., ξήρανση, χρωματογραφία, προσδιορισμός σ.τ. και σ.ζ., reflux). Διεξαγωγή απλών οργανικών αντιδράσεων σύνθεσης.
Λέξεις Κλειδιά
Τάξεις Οργανικών Ενώσεων, Οργανική Φασματοσκοπία, Αντιδράσεις Οργανικών Ενώσεων, Βιομόρια, Βασικές Εργαστηριακές Τεχνικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις με χρήση Η/Υ, βίντεο κλπ).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις752,5
Εργαστηριακή Άσκηση501,7
Φροντιστήριο501,7
Σύνολο1755,8
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
(Α) Προαιρετικές γραπτές εξετάσεις προόδου ενδιάμεσης αξιολόγησης, και (Β) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι η ίδια τόσο στις εξετάσεις προόδου όσο και στην τελική εξέταση. Βασίζεται σε ερωτήσεις όπου είτε ελέγχονται οι γνώσεις των φοιτητών είτε η δυνατότητά τους για κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγχρονης οργανικής χημείας. Όλα τα θέματα που δίδονται είναι βαθμολογικά ισοδύναμα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες για τις τελικές εξετάσεις και 1 ώρα για τις εξετάσεις προόδου. Α) Εξετάσεις προόδου Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις προόδου έχουν οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών. Οι εξετάσεις προόδου είναι δύο και γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο μέσος όρος των εξετάσεων προόδου αποτελεί το 50% του τελικού βαθμού και λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο θετικά. Αν δηλαδή ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι μεγαλύτερος από το ΜΟ των εξετάσεων προόδου, οι τελευταίες δε λαμβάνονται υπ’ όψιν. Β) Οι τελικές εξετάσεις μετά το πέρας του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. David Klein, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Τόμος Β΄, Εκδόσεις Utopia, Αθήνα 2015 2. John McMurry, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
3. K. Peter C. Volhardt, Neil E. Schore, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Εκδόσεις Αφων Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2017 4. L. G. Wade, Jr., ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2018
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-12-2019