Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦαρμακευτική Τεχνολογία Ι / Pharmaceutical Technology I
ΚωδικόςΝΠ18-34
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013757

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2018-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 112
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦαρμακευτική Τεχνολογία Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600163651
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας του μεγέθους τεμαχιδίων και οι μέθοδοι μέτρησης του. Η κατανόηση βασικών διεργασιών που εφαρμόζονται στην παραγωγή φαρμάκων και γενικότερα στη Φαρμακευτική, όπως είναι η άλεση, η ανάμιξη, ο διαχωρισμός σωματιδίων και η ξήρανση, συμπεριλαμβανομένης και της λυοφιλοποίησης. Με τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις επιδείξεις των συσκευών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τις παραπάνω διεργασίες. Επίσης αναμένεται ότι μετά την επιτυχή εξέταση στο μάθημα, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις διεργασίες (π.χ. ανάμιξη, ξήρανση, άλεση) σε καθημερινά προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση συνταγών στο φαρμακείο ή στο περιβάλλον της βιομηχανίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικά περί φαρμακευτικής βιομηχανίας. Στάδια ανάπτυξης φαρμακευτικών μορφών. Αδεια παραγωγής και κυκλοφορίας. Βασικές φαρμακευτικές διεργασίες. Κρυστάλλωση-Μηχανισμός, μέθοδοι και συσκευές. Ελάττωση μεγέθους – Μηχανισμός, ιδιότητες υλικών που επηρεάζουν, ενεργειακή θεώρηση, ειδικές περιπτώσεις. Μέθοδοι και συσκευές. Μέγεθος λαμβανόμενων τεμαχιδίων και μεταβολές κατά την άλεση. Μηχανικοί διαχωρισμοί τεμαχιδίων – Μέθοδοι, εκτίμηση αποτελεσματικότητας. Διαχωρισμός από αέριο φορέα με κοσκίνιση, αεροδυναμική ταξινόμηση, κατακάθιση, έκλουση. Διήθηση και παράγοντες την επηρεάζουν, μηχανισμοί, μέσα και συσκευές διήθησης. Ανάμιξη κόνεων – Μηχανισμός τυχαίας ανάμιξης και αλληλεπιδρώντων συστατικών. Δειγματοληψία, μέγεθος δείγματος και δείκτες αποτελεσματικότητας. Παράγοντες που επηρεάζουν: αναλογία συστατικών, μέγεθος, σχήμα και πυκνότητα τεμαχιδίων, υγρασία, στατικός ηλεκτρισμός, βαθμός πλήρωσης θαλάμου ανάμιξης. Τύποι, χαρακτηριστικά και λειτουργία αναμικτήρων. Ξήρανση – Ορισμοί. Μέτρηση υγρασίας. Θεωρία ξήρανσης, τρόποι μετακίνησης υγρασίας, μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας, περίοδοι ξήρανσης, υγρασία ισορροπίας και συμπεριφορά υλικών. Τύποι ξηραντήρων. Λυοφιλοποίηση – Αρχές λυοφιλοποίησης και εφαρμογές στη Φαρμακευτική. Οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών αφορούν τις διεργασίες της άλεσης, ανάμιξης και ξήρανσης που διδάσκονται στο μάθημα. Χρησιμοποιούνται προγράμματα Η/Υ για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται λογισμικό υπολογιστικά φύλλα για καταγραφή, ανάλυση, πινακοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται λογισμικό καταγραφής διδομένων που υποστηρίζει τη λειτουργία σύνδεσης RS232 για την αυτόματη μεταφορά και καταγραφή δεδομένων από συσκευές μέτρησης σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται προαιρετικά στατιστικό λογισμικό (SPSS και ExpertDesign) για την ανάλυση και σύγκριση δεδομένων από διαφορετικές ομάδες φοιτητών. Η παρουσίαση των διαλέξεων του μαθήματος γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά με προβολή από υπολογιστή των διαφανειών του μαθήματος καθώς και εκπαιδευτικών videos επίδειξης της λειτουργίας συσκευών. Για επεξηγήσεις χρησιμοποιείται ξύλινος Πίνακας. Για την πρακτική άσκηση υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης της βιβλιοθήκης και των υπολογιστών της νησίδας του τομέα. Χρησιμοποιείται λογισμικό (Microsoft Excel) υπολογιστικά φύλλα για καταγραφή, ανάλυση, πινακοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται λογισμικό (παρέχεται από την εταιρία κατασκευής της συσκευής ηλεκτρονικών ζυγών Α&D) που υποστηρίζει τη λειτουργία σύνδεσης RS232 για την αυτόματη μεταφορά και καταγραφή δεδομένων από συσκευές μέτρησης σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται προαιρετικά στατιστικό λογισμικό (SPSS και ExpertDesign) για την ανάλυση και σύγκριση δεδομένων από διαφορετικές ομάδες φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100
Εργαστηριακή Άσκηση50
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κάθε φοιτητής/τρια για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις πρέπει να παραδώσει εργασία με λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και των μεθόδων που χρησιμοποίησε κατά την εκτέλεση των πειραμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου εργαστηριακών ασκήσεων. Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σε κατάλληλα διαγράμματα και να τα σχολιάσει συγκρίνοντας τα με αυτά άλλων ομάδων. Κατά την παράδοση των εργασιών γίνεται προφορική εξέταση και ακολουθεί γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-11-2020