Ειδική Οργανική Χημεία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕιδική Οργανική Χημεία / Specific Organic Chemistry
ΚωδικόςΝΠ18-27
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013749

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2018-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 137
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό427

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕιδική Οργανική Χημεία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία7
Class ID
600163867
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Υποβάθρου
  • Γενικών Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος (το οποίο ουσιαστικά είναι μάθημα υποδομής-βασικών γνώσεων), οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξοικείωση με βασικές έννοιες της Ειδικής Οργανικής Χημείας και θα κατανοήσει τη λειτουργία και δραστικότητα των βιομορίων και της αλληλεπίδρασής τους με άλλα απλά μόρια. Αυτές τις γνώσεις θα τις αξιοποιήσουν για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων και της ύλης της Φαρμακευτικής Χημείας του κορμού στα επόμενα εξάμηνα και στην συνέχεια να μπορούν να επιλύσουν βασικά προβλήματα οργανικής χημείας σαν επαγγελματίες στο χώρο της σύνθεσης φαρμάκων στην Φαρμακοβιομηχανία. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα παρουσιασθούν ιδιότητες των σημαντικοτέρων τάξεων των οργανικών ενώσεων και η χημεία των βασικών τάξεων βιομορίων.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές έννοιες της οργανικής φασματοσκοπίας. Φάσματα IR, MS, NMR, UV-Vis Συζυγιακά π-συστήματα και περικυκλικές αντιδράσεις Αρωματικές ενώσεις Αντιδράσεις αρωματικής υποκατάστασης Αλδεΰδες και κετόνες Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους Χημεία του α-άνθρακα. Ενόλες και ενολικά ιόντα Αμίνες Χημεία βιομορίων (υδατάνθρακες, αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα) Εργαστηριακές Ασκήσεις: Κανόνες ασφαλείας στο χημικό εργαστήριο. Εκμάθηση των βασικών τεχνικών του οργανικού εργαστηρίου (ανακρυστάλλωση, απόσταξη, εκχύλιση., ξήρανση, χρωματογραφία, προσδιορισμός σ.τ. και σ.ζ., reflux). Διεξαγωγή απλών οργανικών αντιδράσεων σύνθεσης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις με χρήση Η/Υ, βίντεο κλπ). Οι διαλέξεις του μαθήματος, ανακοινώσεις, βαθμολογίες κλπ. αναρτώνται σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις125
Εργαστηριακή Άσκηση50
Εξετάσεις3
Σύνολο178
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
(Α) Προαιρετικές γραπτές εξετάσεις προόδου ενδιάμεσης αξιολόγησης, και (Β) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι η ίδια τόσο στις εξετάσεις προόδου όσο και στην τελική εξέταση. Βασίζεται σε ερωτήσεις όπου είτε ελέγχονται οι γνώσεις των φοιτητών είτε η δυνατότητά τους για κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγχρονης οργανικής χημείας. Όλα τα θέματα που δίδονται είναι βαθμολογικά ισοδύναμα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες για τις τελικές εξετάσεις και 1 ώρα για τις εξετάσεις προόδου. Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών Α) Εξετάσεις προόδου Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις προόδου έχουν οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών. Οι εξετάσεις προόδου είναι δύο και γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο μέσος όρος των εξετάσεων προόδου αποτελεί το 50% του τελικού βαθμού και λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο θετικά. Αν δηλαδή ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι μεγαλύτερος από το ΜΟ των εξετάσεων προόδου, οι τελευταίες δε λαμβάνονται υπ’ όψιν. Β) Οι τελικές εξετάσεις μετά το πέρας του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες και χώρους που ανακοινώνονται εγκαίρως.
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Οργανική Χημεία, Mc Murry Οργανική Χημεία, David Klein Οργανική Χημεία, Marc Loudon, Jim Parise
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διαφανειες των διδασκόντων, ασκήσεις για πρακτική εξασκηση
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-03-2021