ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / GENERAL MATHEMATICS
Κωδικός1
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000033

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600163946
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις Μαθηματικών του Λυκείου. Πολύ χρήσιμο για επανάληψη θεωρείται το βιβλίο της Α΄τάξης του Γενικού Λυκείου, όπως και το κεφάλαιο 1 (Διαφορικός Λογισμός) του βιβλίου "Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου". Αυτά και πολλά άλλα υπάρχουν διαθέσιμα στη σελίδα http://www.pi-schools.gr/ του παιδαγωγικού ινστιτούτου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την έννοια της συνάρτησης, με την οποία ασχολήθηκαν σε κάποιο βαθμό στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Η απόκτηση και αφομοίωση βασικών γνώσεων ανώτερων μαθηματικών σε τομείς όπως: 1. Γραμμική άλγεβρά (Θεωρία πινάκων και γραμμικών συστημάτων) 2. Παραγώγιση, διαφόριση, μελέτη πραγματικών συναρτήσεων 3. Ολοκλήρωση πραγματικών συναρτήσεων και εφαρμογές 4. Διαφορικές εξισώσεις
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα Μαθηματικά είναι μία γλώσσα που βοηθά σημαντικά στην ανάλυση και στη μελέτη προβλημάτων που εμφανίζονται, εκτός από τις Θετικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στη Φαρμακευτική, στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες, κ.λπ., όπως και στην παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις βασικές μαθηματικές τους γνώσεις που έχουν λάβει από τη φοίτησή τους στο Λύκειο και να κατανοήσουν βασικά μαθηματικά εργαλεία και μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Φαρμακευτικής. Τα θέματα που θα καλύψουμε, αφορούν τη θεωρία πινάκων και την επίλυση γραμμικών συστημάτων, τη μελέτη συναρτήσεων μίας και περισσοτέρων μεταβλητών, μεθόδους ολοκλήρωσης συναρτήσεων μίας μεταβλητής, επίλυση διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων διαφορικών εξισώσεων, εφαρμογές στη Φαρμακευτική και στις συναφείς επιστήμες, …
Λέξεις Κλειδιά
συναρτησεις, πίνακες, ορίζουσες, συστήματα, ολοκληρώματα, διαφορικές εξισώσεις, παράγωγος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1083,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δημητροπούλου - Ψωμοπούλου Δήμητρα: Στοιχεία γενικών μαθηματικών, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11370
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Χρόνης Μωυσιάδης: ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8855
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-10-2017