Κοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης [ΠΠΔΕ]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης [ΠΠΔΕ] / Sociology and Sociology of Education
Κωδικός306
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Τσιρώνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005511

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 57
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης [ΠΠΔΕ]
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600165177

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Ε (102)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 10:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: -Εμβαθύνουν στην ανάλυση των κοινωνικών και θρησκευτικών φαινομένων -Επεξηγούν το περιεχόμενο βασικών θεωριών της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης -Προσεγγίζουν σφαιρικά την εκπαιδευτική πραγματικότητα, ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους ως εκπαιδευτικοί -Εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της κοινωνικής έρευνας -Συνειδητοποιούν τη σημασία των βασικών αρχών ανάλυσης και κατανόησης κοινωνικών, ηθικών και ποιμαντικών ζητημάτων στο σύγχρονο κόσμο
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στην κοινωνιολογία, την κοινωνιολογική έρευνα και την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ειδικότερα. Αναφέρεται στους λόγους γένεσης της κοινωνιολογίας, στις κλασικές κοινωνιολογικές θεωρίες, στη μεθοδολογία έρευνας, στις εξελίξεις και τα δεδομένα της μοντέρνας κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα εξής: Εισαγωγή στην έννοια της επιστήμης. Ανάλυση των βασικών εννοιών-λειτουργιών της κοινωνικής ζωής. Τυπολογική παρουσίαση των τάσεων που οδήγησαν αρχικά στην προβληματική και προοδευτικά στη γένεση της Επιστήμης. Ερμηνεία της κοινωνικής συμπεριφοράς και δράσεως. Προσέγγιση και ανάλυση των προϋποθέσεων-πηγών της Κοινωνιολογίας. Προϊστορία, ιστορία και κλασικοί του κοινωνιολογικού χώρου, εξειδικεύσεις προοπτικές. Διαιρέσεις της βασικής επιστήμης. Λειτουργία της ολικής κοινωνίας. Προέλευση, μορφοποιητικές διαδικασίες, εξέλιξη, συλλειτουργία των κοινωνικών θεσμών. Σύγχρονοι κλάδοι και περιεχόμενο. Μέθοδοι και αρχές της κοινωνιολογικής έρευνας. Επιπλέον εξετάζονται οι βασικές πτυχές της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, οι οποίες περιέχουν τις κλασικές και σύγχρονες εκφάνσεις της Κοινωνικής Θεωρίας για την εκπαιδευτική πραγματικότητα τόσο στις θεσμικές όσο και στις αλληλεπιδραστικές της διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και τη δομή των Εκπαιδευτικών Συστημάτων, το λειτουργικό τους ρόλο και τη σχέση τους με άλλους θεσμούς όπως είναι η θρησκεία. Παρουσιάζονται ακόμη ειδικότερες προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, όπως είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη και στο σχολείο, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της μαθητικής διαρροής, οι κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο, ο πολιτισμικός πλουραλισμός, η θρησκευτική ταυτότητα και άλλα κοινωνικά ζητήματα με ιδιαίτερη εστίαση στα κοινωνικά συμφραζόμενα του Μαθήματος των Θρησκευτικών στην Ελλάδα.
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνικές επιστήμες, Εκπαιδευση, θρησκεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
χρήση εργαλρίων e leaning, power-point στη διδασκαλία, ηλεκτρονική αλληλογραφία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων652,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται με δοκιμασία σύνθεσης κριτικού στοχασμού σε θεματική που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Εργασια, γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιω. Πέτρου, Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2007
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Bottomore, T.B., 2000, Κοινωνιολογία. Κεντρικά προβλήματα και βασική βιβλιογραφία, Αθήνα: Gutenberg. • Giddens Anthony, 2005, Κοινωνιολογία, (μτφρ. Δ. Γ. Τσαούσης), Αθήνα: Gutenberg. • Giddens, A. (1989) Εισαγωγή στην κοινωνιολογία. Αθήνα: Εκδ. Οδυσσέας. • Laburthe-Tolra P., Warnier J.P., 2003, Εθνολογία. Ανθρωπολογία, (μτφρ.Β.Χατζάκη, επιστ.επιμ. Ε.Καλπουρτζή, εισαγ.Φ.Τσιμπιρίδου), Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. • Nτυρκέμ E., 1978, Oι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου (εισαγωγή - μτφρ. Λ. Mουσούρου), Αθήνα: Gutenberg. • Zέγκερ I., 1977, Eισαγωγή στην Kοινωνιολογία: θεωρία, μέθοδος, πρακτική. Αθήνα: Mπουκουμάνης. • Αντωνοπούλου, Μαρία, Ν., 1988, Θεωρία και Ιδεολογία στη Σκέψη των Κλασσικών της Κοινωνιολογίας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. • Αρόν, Ρεημόν, 1984, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης: Μοντεσκιέ, Κοντ, Μαρξ, Τοκβίλ, Αθήνα: Γνώση. • Γιούλτσης Β., 2004, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς. • Βέμπερ, Μαξ, 1984, Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού, μετάφραση: Μ. Γ. Κυπραίος, πρόλογος-θεώρηση-επιμέλεια:Βασίλης Φίλιας, Αθήνα: Gutenberg • Βέμπερ, Μαξ, 2005, Οικονομία και Κοινωνία: Κοινωνιολογικές έννοιες, μετάφραση-εισαγωγή –επιμέλεια Θανάση Γκιούρα, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας • Γιούλτσης, Βασίλειος Τ., 1997, Γενική Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε • Νικολαΐδης Απ., 2007, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη. • Πέτρου, Ιωάννης, 2007, Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Βάνιας. • Τσαούσης Δ. , 1984, Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg • Τσαούσης, Δημήτριος Γ. , 2000, Η Κοινωνία του Ανθρώπου. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Αθήνα: Gutenberg • Ψυχοπαίδης, Κοσμάς, 1993, Ο Max Weber και η Κατασκευή Εννοιών στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Κένταυρος. • Τσιρώνης, Χρήστος, 2013, Ο Καταναλωτισμός στη σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία. Τομές στο έργο του Ζ. Bauman, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης. • Τσιρώνης, Χρήστος, 2013, Άνθρωπος και Κοινωνία, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2020