Κοινωνία, Θρησκεία και Δίκαιο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνία, Θρησκεία και Δίκαιο / Society, Religion and Law
Κωδικός2140
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝίκη Παπαγεωργίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003602

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνία, Θρησκεία και Δίκαιο
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165313

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ (103)
ΗμερολόγιοΤρίτη 16:00 έως 19:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: -αναλύουν τη διαδραστική αλληλεπίδραση των τριών μαθησιακών πυλώνων (κοινωνία, θρησκεία, δίκαιο) - διακρίνουν την όσμωση των ανωτέρω στο πλαίσιο μιας κοινωνικής ολότητας -είναι ευαισθητοποιημένοι στη λειτουργία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρόκειται για μια διεπιστημονική προσέγγιση, από την πλευρά της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας και από την πλευρά του Δικαίου για το πως η Κοινωνία, η Θρησκεία και το Δίκαιο αλληλοσχετίζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στον 21ο αιώνα. Το μάθημα εμβαθύνει στη μελέτη ζητημάτων, όπως ο ρόλος της θρησκείας στη δημόσια σφαίρα, η συζήτηση για την εκκοσμίκευση, ο ρόλος του κράτους απέναντι στη θρησκεία και τις θρησκευτικές κοινότητες, το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο για τις θρησκείες και τις θρησκευτικές κοινότητες (πλειοψηφούσες και μειοψηφούσες), εγχώριες και διεθνείς πολιτικές για τη θρησκευτική ελευθερία, τον πλουραλισμό και τη μετανάστευση, το οικονομικό και φορολογικό στάτους των θρησκευμάτων, καθώς και την ελευθερία της θρησκευτικής τέχνης.
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνία, δίκαιο, θρησκεία, ανθρώπινα δικαιώματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
χρήση νέων τεχνολογιών, π.χ. power point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών341,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
προφορική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιωάννης Πέτρου, Θρησκεία και κοινωνία, Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2011 Κων/νος Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη 2013
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βενιζέλος Ευ., Οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2000 Δραγώνα Θ., «Πόσο σύγχρονη είναι η θρησκεία στην Ελλάδα σήμερα;», στο Ά. Τριανταφυλλίδου, Ρ. Γρώπα & Χ. Κούκη (επιμ.), Ελληνική κρίση και Ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, Κριτική, Αθήνα 2013, σσ. 175-202 Ζαχαρόπουλος Ν., Ιστορία των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας στην Ελλάδα, Πουρναρά Π. Σ., Θεσσαλονίκη 1985 Ζουμπουλάκης Στ., Ο Θεός στην πόλη. Δοκίμια για τη θρησκεία και την πολιτική, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2002 Καραμούζης Π., «Από το ομολογιακό στο ουδετερόθρησκο κράτος», στο Κων. Β. Ζορμπάς (επιμ.), Πολιτική και Θρησκείες, Παπαζήση, Αθήνα 2007, σσ. 70-82 Κονιδάρης Ι., Εκκλησία και Πολιτεία. Η αναγκαιότητα της αυτοτέλειας στη συνύπαρξή τους, Σάκκουλα, Αθήνα 1993 Μανιτάκης Α., Οι σχέσεις της Εκκλησίας με το Κράτος-Έθνος. Στη σκιά των ταυτοτήτων, Νεφέλη, Αθήνα 2000 Μπέης Ε. Κ. (επιμ.), Η θρησκευτική ελευθερία. Θεωρία και πράξη στην ελληνική κοινωνία και έννομη τάξη, Δικανικοί Διάλογοι IV, Κέντρο Δικανικών Μελετών, EUNOMIA, Verlag, Αθήνα 1997 Παπαγεωργίου Ν., Η Εκκλησία στη νεοελληνική κοινωνία. Γλωσσοκοινωνιολογική ανάλυση των Εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου, Πουρναρά Π. Σ., Θεσσαλονίκη 2000 Παπαρίζος Α., «Θρησκεία και Πολιτική – Εκκλησία και Κράτος στη σύγχρονη Ελλάδα», στο Κων. Β. Ζορμπάς (επιμ.), Πολιτική και Θρησκείες, Παπαζήση, Αθήνα 2007, σσ. 101-160 Παπαστάθης Κ. Χ. (επιμ.), Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία, Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2000 Πέτρου Σ. Ι., Κοινωνική θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005 Σωτηρέλης Χ. Γ., Θρησκεία και εκπαίδευση. Κατά το σύνταγμα και την ευρωπαϊκή σύμβαση: Από τον κατηχητισμό στην πολυφωνία, Σάκκουλα, Αθήνα 1998 Τριανταφυλλίδου Ά., Γρώπα Ρ. & Κούκη Χ. (επιμ.), Ελληνική κρίση και Ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, Κριτική, Αθήνα 2013 Τσιρώνης Ν. Χ., Άνθρωπος και Κοινωνία. Συμβολή στο διάλογο θεολογίας και κοινωνικής θεωρίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013 Φουντεδάκη Π., «Θρησκεία και κράτος στην Ευρώπη: Εκκοσμίκευση και λειτουργική διαφοροποίηση», στο Θ. Λίποβατς, Ν. Δεμερτζής & Β. Γεωργιάδου (επιμ.), Θρησκείες και πολιτική στη νεωτερικότητα, Κριτική, Αθήνα 2002, σσ. 183-210 Φωκά Έ., «Θρησκεία και πολιτική: Εξετάζοντας την περίπτωση της Ελλάδας διαμέσου του ευρωπαϊκού πρίσματος», στο Κων. Β. Ζορμπάς (επιμ.), Πολιτική και Θρησκείες, Παπαζήση, Αθήνα 2007, σσ. 270-306 Davie G., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, μτφρ. Ευαγγελία Λίλιου - Νίκη Παπαγεωργίου, Κριτική, Αθήνα 2010
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2020