Ιωακείμ Γ΄, Μελέτιος Μεταξάκης και η εποχή τους

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙωακείμ Γ΄, Μελέτιος Μεταξάκης και η εποχή τους / Joachim III’, Meletios Metaxakis and their era
Κωδικός2258
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣταύρος Νανάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019514

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙωακείμ Γ΄, Μελέτιος Μεταξάκης και η εποχή τους
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165358
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να: - αξιολογούν δυο μεγάλες προσωπικότητες, τον Ιωακείμ Γ και τον Μελετίου Μεταξάκη - καταγράφουν την ιστορική περίοδο δράσης τους, που είναι εποχή μετάβασης από τις αυτοκρατορίες στα εθνικά κράτη - προσδιορίζουν το έργο των προσωπικοτήτων αυτών και τη δράση τους που επηρεάστηκε από ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο Ιωακείμ Γ΄ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη, όπου πατριάρχευσε δυο φορές στο μεταίχμιο μεγάλων ανακατατάξεων, με τη διαπάλη οθωμανισμού και εθνικών ταυτοτήτων, εθναρχίας και έθνους. Ο Μελέτιος Μεταξάκης γεννήθηκε στην Κρήτη και διαδραματίζει μείζονα ρόλο, εκκλησιαστικό και πολιτικό, στη μεταβατική εποχή του περάσματος από τις αυτοκρατορίες στα εθνικά κράτη. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Αρχιεπισκοπή Κύπρου και τέλος το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας από τα οποία πέρασε ο Μελέτιος, δέχονται μείζονες επιδράσεις από το πέρασμά τους. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν δυο μεγάλες προσωπικότητες, η δράση και το έργο των οποίων κυμαίνεται και ισορροπεί μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας.
Λέξεις Κλειδιά
Ιωακείμ Γ΄, Μελέτιος Μεταξάκης, Εκκλησιαστική Ιστορία, εθναρχία, έθνος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή διαφανειών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων180,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στο τέλος του εξαμήνου με προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νανάκης Ανδρ., (Μητροπ.), Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη Οθωμανική αυτοκρατορία. Από το Γένος και την εθναρχία στο έθνος, εκδ. Μπαρμπουνάκης 2013.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2020