Διδακτικός Σχεδιασμός

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτικός Σχεδιασμός / Instructional Design
ΚωδικόςΠΕ003
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012749

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 29
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Με παιδαγωγική επάρκειαΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτικός Σχεδιασμός
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165645
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενα μαθήματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που περάτωσαν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να: -ενσωματώσουν στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης του Μαθήματος των Θρησκευτικών τα εκάστοτε περιεχόμενα, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας. - συνειδητοποιήσουν τη σημασία των συστατικών στοιχείων του περιεχομένου του Μαθήματος των Θρησκευτικών. - προσδιορίζουν τον σκοπό και να αξιολογούν τα περιεχόμενα της διδασκαλίας του ΜτΘ. - επιλέγουν και να αξιολογούν διδακτικές μεθόδους κατά τη διδασκαλία του περιεχομένου του ΜτΘ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο εν λόγω μάθημα γίνεται αναφορά στον σκοπό, στα περιεχόμενα καθώς και στις διδακτικές τεχνικές, μεθόδους και πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διδασκαλία στο ΜτΘ. Οι φοιτητές θα έρθουν σε γνωστική επαφή και εννοιολογική προσέγγιση με την ύλη και τους βασικούς όρους του περιεχομένου του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική, Μάθημα των Θρησκευτικών, διδακτικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διδασκαλία χρησιμοποιείται φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας. Το υλικό που παρουσιάζεται κατά τη διδασκαλία αναρτάται στην πλατφόρμα elearning. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας καθώς και η ανάρτηση των βαθμολογίων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών140,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση με δυνατότητα εκπόνησης σχεδίου διδασκαλίας καθώς και δημόσιας παρουσίασής το κατά τη διδασκαλία. Παρακολουθήσεις διδασκαλίας Θρησκευτικών στο Τμήμα και σε σχολεία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ψυχάρης Σ., Καλοβρέκτης Κ.(2017). Διδακτική και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ. Αθήνα: Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δημητριάδου Κ.(2016). Νέοι Προσανατολισμοί της Διδακτικής, Αθήνα: GUTENBERG
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-10-2020