ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ / SOCIOLINGUISTICS:LANGUAGE AND IDENTITIES
Τίτλος στα ΓερμανικάSoziolinguistik: Sprache und Identitäten
ΚωδικόςΑΚ0230
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΑ΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014832

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 67
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166001
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε βασικές έννοιες και ζητήματα που αφορούν τη μελέτη της γλώσσας ως κοινωνικού φαινομένου, με εστίαση στον ρόλο της γλώσσας στην κατασκευή κοινωνικών ταυτοτήτων. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η έννοια και οι διαστάσεις της γλωσσικής ποικιλότητας (χώρος ως οριζόντια και κάθετη διαφοροποίηση, περίσταση επικοινωνίας, γλωσσική επαφή, κοσμοαντίληψη), οι οποίες συνδέονται με τον ρόλο της γλώσσας ως συμβόλου κοινωνικής ταυτότητας. Συζητιούνται οι βασικότερες θεωρήσεις στη μελέτη των κοινωνικών ταυτοτήτων, δίνοντας έμφαση στη μετάβαση από μια ουσιακρατική σε μια κονστρουξονιστική προσέγγιση. Αναλύονται οι κοινωνικοί παράγοντες της κοινωνικής τάξης, του φύλου, της ηλικίας και της εθνότητας/ εθνικότητας (με εστίαση στην κατασκευή της γερμανικότητας στην ελληνική κοινωνία) ως βασικές συνιστώσες διαμόρφωσης της ταυτότητας του ατόμου. Οι παραπάνω θεωρητικές έννοιες εφαρμόζονται σε μια ευρεία γκάμα κειμένων από τη μαζική κουλτούρα (διαφημίσεις, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές) που αναπαριστούν μέσω της γλώσσας (αλλά και της εικόνας) διαφορετικές εκδοχές των κοινωνικών ταυτοτήτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ τρια θα είναι σε θέση να: • Κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την κοινωνική λειτουργία των γλωσσικών φαινομένων • Αντιλαμβάνεται τον ενεργητικό ρόλο της γλώσσας στην κατασκευή των κοινωνικών ταυτοτήτων • Nα διακρίνει τις συμβολικές επενδύσεις της γλώσσας και να εκτιμήσει τις κοινωνικές ανισότητες με τις οποίες συνδέονται συγκεκριμένες χρήσεις της γλώσσας • Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας για να προσδιο-ρίσει τις κοινωνικές παραμέτρους με τις οποίες σχετίζεται η χρήση της γλώσσας σε μια δεδομένη περίσταση επικοινωνίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Οριοθέτηση της κοινωνιογλωσσολογίας και αμφισβήτηση της γλωσσικής αυτονομίας και ομοιογένειας • Διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας • Γλώσσα και ταυτότητα: Ουσιοκρατικές και κονστρουξιονιστικές προσεγγίσεις • Γλώσσα και ταυτότητες κοινωνικής τάξης (εφαρμογές σε κείμενα της μαζικής κουλτούρας) • Γλώσσα και έμφυλες ταυτότητες (εφαρμογές σε κείμενα της μαζικής κουλτούρας) • Γλώσσα και ηλικιακές ταυτότητες (εφαρμογές σε κείμενα της μαζικής κουλτούρας) • Γλώσσα και εθνοτικές/ εθνικές ταυτότητες: η περίπτωση της γερμανικότητας στην Ελλάδα (εφαρμογές σε κείμενα της μαζικής κουλτούρας)
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσα, ταυτότητες, κοινωνία, φύλο, ηλικία, εθνότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος: Βιντεοπροβολέας Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές: Χρήση email και elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις753
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Φροντιστήριο150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Εξετάσεις251
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατ’οίκον εργασία. Προφορική παρουσίαση εργασίας. Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στάμου Α.Γ. (2020). Γερμανικότητα-Ελληνικότητα: Ταυτότητες στον λόγο της μαζικής κουλτούρας. Αθήνα: Πεδίο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αρχάκης, Α. & Κονδύλη, Μ. (2011). Εισαγωγή σε Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Νήσος. Αρχάκης, Α. & Τσάκωνα, Β. 2011. Ταυτότητες, Αφηγήσεις και Γλωσσική Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Boutet, J. (1984). Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία (μτφ. A. Ιορδανίδου & Ε. Τσαμαδού). Αθήνα: Γρηγόρη. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού, M. & Β. Τσάκωνα (επίμ.) Ανάλυση Λόγου. Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος. Holmes, J. (2016[1992]). Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Κωστούλα-Μακράκη, N. (2001). Γλώσσα και Κοινωνία: Βασικές έννοιες. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μικρός, Γ.Κ. (2008). Η Ποσοτική Ανάλυση της Κοινωνιογλωσσολογικής Ποικιλίας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπασλής, Γ.Ν. (2000). Κοινωνιογλωσσολογία: Αθήνα: Γρηγόρη. Ντάλτας, Π. (1997). Κοινωνιογλωσσική Μεταβλητότητα: Θεωρητικά Υποδείγματα και Μεθοδολογία της Έρευνας. Αθήνα: Επικαιρότητα. Παυλίδου, Θ.-Σ. (2006) (επιμ.). Γλώσσα, Γένος, Φύλο (2η έκδοση). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-08-2020