Στοιχεία για το Ελληνικό Εργατικό Κίνημα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣτοιχεία για το Ελληνικό Εργατικό Κίνημα / Issues on the Working Movement in Greece
ΚωδικόςΚΕ0Χ45
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντινος Τζιαρας
Γνωστικό ΑντικείμενοΚΟΡΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014971

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 19
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣτοιχεία για το Ελληνικό Εργατικό Κίνημα
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166385
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Είναι μάθημα γενικής επιλογής που απευθύνεται σε όλα τα εξάμηνα εκτός από το Α' και Β'.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος και την επιτυχία στις εξετάσεις οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για το εργατικό κίνημα στην χώρα μας, τόσο στην συνδικαλιστική, όσο και στην πολιτική του εκδοχή. Επίσης Θα μπορούν: - Να τοποθετούν το εργατικό κίνημα στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών αγώνων της σύγχρονης εποχής και να αξιολογούν τις ιδεολογικές, πολιτικές και ιστορικές ρίζες των σημερινών θεσμών του κινήματος - Να μελετούν τις πρωτογενείς ιστορικές πηγές, να αξιολογούν τις διαφορετικές εκφάνσεις του εργατικού κινήματος στον χρόνο και να εξηγούν τις αιτίες των γεγονότων και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες τους - Να εξηγούν την ιστορική συνέχεια και την διαφορετική πορεία των εργατικών διεκδικήσεων με βάση τα ιστορικά – πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει στο πολιτικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο τα κινήματα, τους πολιτικούς χώρους, τους θεσμούς, τις εκφράσεις που εκπορεύονται από τις κοινωνικές συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής και πιο ειδικά από τους αγώνες της εργατικής τάξης. Οι χώροι και τα κινήματα αυτά, σφράγισαν την πρόσφατη κοινωνική και πολιτική ιστορία και αποτελούν και σήμερα βασικές συνιστώσες του πολιτικού σκηνικού στις περισσότερες χώρες. Εργατικά κόμματα, συνδικάτα, ενώσεις αποτελούν σήμερα βασικούς θεσμούς του πολιτικού και κοινωνικού σκηνικού. Η κατανόηση της σημασίας και της λειτουργίας αυτών των χώρων και κινημάτων εξετάζεται με αφετηρία το ιστορικό τους υπόστρωμα και την ιστορική τους πορεία. Διαμέσου αυτών προσδιορίζονται η σημερινή τους θέση καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Διαπιστώνεται επίσης ο κεντρικός ρόλος αυτών των χώρων και κινημάτων στην διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτικής.
Λέξεις Κλειδιά
εργατικό κίνημα, συνδικαλισμός, πολιτική δράση, κομμουνισμός, σοσιαλισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαδραστική χρήση του συστήματος e-learning. Πραγματοποιείται χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, γίνεται χρήση του διαδικτύου στη διάρκεια του μαθήματος για την πρόσβαση και προβολή στους φοιτητές ιστοσελίδων, πληροφοριών, ταινιών, ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με το μάθημα. Πραγματοποιείται τακτική χρήση Τ.Π.Ε στην επικοινωνία με τους φοιτητές για συνεννοήσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, για απορίες και προβληματισμούς γύρω από τη μελέτη τους.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων411,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,5
Εξετάσεις100,4
Σύνολο1104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα ακολουθεί την κλίµακα των ακέραιων αριθµών από ένα (1) έως δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο αριθµός πέντε (5). Σύµφωνα µε το Ν. 3549/2007 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983, κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. Η βαθμολογία προκύπτει από: α)Το επίπεδο γνώσης σχετικά με το γνωστκό αντικείμενο β)Τη δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης στη σκέψη του γ)Την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αναστάσης Γκίκας, Ρήξη και ενσωμάτωση. Συμβολή στην Ιστορία του εργατικού - κομμουνιστικού κινήματος του Μεσοπολέμου (1918-1936), εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή. Κωδικός Εύδοξου 77111939
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αλεξίου Θανάσης, Κοινωνικές τάξεις, κοινωνικές ανισότητες και συνθήκες ζωής, Παπαζήση, Αθήνα 2009, κωδικός Εύδοξος 59380708 Elley Geoff, Σφυρηλατώντας τη Δημοκρατία, Ιστορία της ευρωπαϊκής αριστεράς, α και β τόμοι, Σαββάλας, Αθήνα 2010, κωδικοί Εύδοξου 12380061, 12380218 Φουντανόπουλος Κώστας, Εργασία και εργατικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη, 1908-1936, Εύδοξος 10404, Νεφέλη, Αθήνα 2005 Κορδάτος Γιάννης, Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, Μπουκουμάνης, Αθήνα 1972 Καμπαγιάννης Θανάσης, Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα 1918-1926, Αθήνα 2007 Κατσανέβας Θόδωρος, Οικονομική της εργασίας και εργασιακές σχέσεις, , Σταμούλης, Αθήνα 2007, κωδικός Εύδοξου 22940 Thompson Edward - Palmer, Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2018
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2020