Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία / Introduction to Political Sociology
ΚωδικόςΚΥ0301
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυτυχία Τεπέρογλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID100001048

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 382
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166399
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της σύγχρονης Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Θα έχουν αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών θεωρητικών σχολές του υποπεδίου και θα μάθουν πως η Πολιτική Κοινωνιολογία προσεγγίζει τη μελέτη μίας σειράς ερευνητικών ερωτημάτων και θεματικών που σχετίζονται με τις μορφές σύνδεσης και αλληλεπιδράσεων μεταξύ κράτους, κοινωνίας και πολιτών. Θα έχουν επίσης αποκτήσει ένα κατάλληλο υπόβαθρο δημιουργικής σύνθεσης διαφορετικών θεωρητικών ρευμάτων στο πεδίο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας με απώτερο στόχο την καλλιέργια μιας κριτικής σκέψης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισαγωγή στο αντικείμενο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με μια σειρά σύγχρονων ερευνητικών πεδίων του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου. Μετά από μια εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος, επιλέγεται η εξέταση σειράς εννοιολογικών ζητημάτων και βασικών θεωρητικών υποδειγμάτων που εντάσσονται στον τομέα της Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Αναλύονται οι έννοιες της πολιτικής, της εξουσίας, της κυριαρχίας και της γραφειοκρατίας και δίνεται έμφαση στις θεωρίες των ελίτ. Στη συνέχεια, ο κύκλος των μαθημάτων αρθρώνεται σε τρεις κύριες θεματικές ενότητες. Αρχικώς, διερευνώνται εκφάνσεις τόσο της «συμβατικής», όσο και της «μη συμβατικής» πολιτικής συμμετοχής και τίθεται υπό συζήτηση η κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης. Η δεύτερη κύρια θεματική εστιάζεται στις θεωρίες του κράτους. Τέλος, η τρίτη αφορά τη μελέτη των εκφάνσεων της παγκοσμιοποίησης σε περιβάλλοντα που συσχετίζονται τόσο εθνικά, όσο και μη εθνικά στοιχεία.
Λέξεις Κλειδιά
Πολιτική Κοινωνιολογία, Διαιρετικές τομές, Πολιτικά Κόμματα, Ομάδες Πίεσης, θεωρίες του κράτους, Πολιτική Συμμετοχή, Παγκοσμιοποίηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις411,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων552
Συγγραφή εργασίας / εργασιών11.50,4
Εξετάσεις301,1
Σύνολο137.55
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
γραπτές εξετάσεις ( λόγω της πανδημίας με χρήση του elearning)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Hay, Colin, Lister Michael & Marsh David (2011) Το Κράτος. Θεωρίες και Προσεγγίσεις, Αθήνα: Σαββάλας ( εγχειρίδιο μαθήματος) 2. Φάκελος σημειώσεων διαθέσιμος στο eLearning του μαθήματος (υποχρεωτικό για την επιτυχή εξέταση του μαθήματος)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Clements, E. (2020) Τι είναι η πολιτική κοινωνιολογία; Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα Σεραφετινίδου, Μελίνα (2002) Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα: Γ. Δαρδανός Lagroye, Jacques, Francois, Bastien & Sawicki, Frederic (2008) Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός Lenk, Kurt (2005) Πολιτική Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Schwartzenberg, Roger - Gérard (1984) Πολιτική Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Weber, Max (1987)Η Πολιτική ως Επάγγελμα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση Σάσεν, Σάσκια (2011) Κοινωνιολογία της Παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Μεταίχμιο Μεταξάς, Α.Ι.Δ (επιμ) (2016) Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης. Τόμος IV Πολιτική Κοινωνιολογία. Κοινωνική Εκπροσώπηση και Πολιτική Συμμετοχή, Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2020