Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία / Introduction to Political Communication
ΚωδικόςΚΕ0Ε25
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Σκαμνάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001001

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166425
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να: 1. Κριτική και συγκριτική κατανόηση των βασικών θεωρητικών επικοινωνιακών μοντέλων. 2. Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών εννοιών σε μελέτη περιπτώσεων. 3. Ικανότητα σύνδεσης θεωρίας και έμπρακτης εφαρμογής της στην περιγραφή/έρευνα. 4. Κατανόηση των σχέσεων πολιτικής και πολιτικής επικοινωνίας. 5. Ικανότητα διεξαγωγής εκστρατειών πολιτικής επικοινωνίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, ζητήματα και μοντέλα της θεωρίας της επικοινωνίας. Εξετάζονται οι διαφορετικές μορφές επικοινωνίας καθώς και οι ποικιλόμορφοι παράγοντες που τις επηρεάζουν, όπως αυτοί αναδεικνύονται από τα διαφορετικά επικοινωνιακά μοντέλα. Η δομική διάκριση ανάμεσα σε γραμμικά και κυκλικά μοντέλα επικοινωνίας. Οι διαφορές μεταξύ αμφίδρομης και μονοδρομικής, μαζικής και οργανωσιακής επικοινωνίας. Η λογική κατασκευής θεωριών, η χρησιμότητά τους στην κατανόηση των επικοινωνιακών φαινομένων και τεχνολογικών μεταλλάξεων του 20ού αιώνα.
Λέξεις Κλειδιά
Μορφές Επικοινωνίας, Μοντέλα επικοινωνίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και χρήση κλειστής ομάδας του μαθήματος στο fb για την επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών361,3
Μελέτη υποχρεωτικής και συμπληρωματικής βιβλιογραφίας, έρευνα.
Σύνολο1104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
εργασία 4000 λέξεων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
[1] Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σοφία, (2010 & 2013), ‘Μορφές και Μέσα Πολιτικής Επικοινωνίας’, Θεσσαλονίκη, University Studio Press [2] Δεμερτζής Νίκος, (2003), ‘Πολιτική Επικοινωνία’, Αθήνα, Παπαζήσης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
[1] Kaitatzi-Whitlock Sophia, (2013), ‘Changing Media Ontology and the Polity’, πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο ‘Nouvaux Ecrans, Nouvelle Regulation?’, M. Hanot & P.F. Docquir, (eds), Brussels , Larcier [2] McNair, Brian, (1998), 'Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία, Αθήνα, Κατάρτι [3] Kaitatzi-Whitlock, Sophia, (2009), ‘The Political Economy of the Media at the Root of the EU’s Democracy Deficit’, πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο ‘Media Democracy and European Culture’, Bondebjerg Ib & Madsen P., (eds), Bristol, Intellect [4] Nohrstedt Stig A. (2010), ‘Communicating Risks: Towards the Threat Society?’, (ed), Gothenburg, NORDICOM.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-11-2020