Θέματα Κοινωνικής Φιλοσοφίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘέματα Κοινωνικής Φιλοσοφίας / Topics in Social Philosophy
ΚωδικόςΚΕ0Ε59
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Σεβαστάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019601

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘέματα Κοινωνικής Φιλοσοφίας
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166445
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Έπειτα από την παρακολούθηση του μαθήματος ο/η φοιτητής/ τρια θα μπορεί: 1. Να αναγνωρίζει ορισμένα βασικά θέματα της κοινωνικής φιλοσοφίας 2. Να ερμηνεύει και να μπορεί να χειριστεί τις απόψεις των υπό εξέταση στοχαστών 3. Να κινητοποιεί την κριτική σκέψη για την ανάλυση και την αξιολόγηση των πηγών. 4. Να είναι σε θέση να συμμετάσχει σε συζητήσεις ζητημάτων που έχουν μελετηθεί από τους σημαντικούς κοινωνικούς φιλοσόφους και ανακύπτουν στις σημερινές κοινωνικές πραγματικότητες.
Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει το θέμα του κοινωνικού δεσμού και του ατομικισμού στις νεωτερικές, καπιταλιστικές κοινωνίες. Με βάση στοχαστές όπως ο John Dewey, o Νorbert Elias, o Charles Taylor ή ο Axel Honneth προσεγγίζουμε την κοινωνικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας. Οι κοινωνικές σχέσεις και το ζήτημα της αυθεντίας, η εξατομίκευση και η κοινωνική συνεργασία, η εμπιστοσύνη και η δημιουργικότητα της δράσης, oι κοινωνικές παθολογίες και η αναγνώριση εξετάζονται με αναφορά σε σημαντικά κείμενα και γόνιμες ερμηνευτικές υποθέσεις.
Λέξεις Κλειδιά
αναγνώριση, κοινωνικές παθολογίες, αυθεντικότητα, δημιουργικότητα της δράσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων431,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών27.51
Σύνολο109.54,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H γλώσσα της αξιολόγησης είναι τα ελληνικά Χρησιμοποιείται και ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Charles Taylor, Οι δυσανεξίες της Νεωτερικότητας, Εκκρεμές, 2006.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Άξελ Χόνετ, Από την επικοινωνία στην αναγνώριση. Για την ανανέωση της κριτικής θεωρίας, Αθήνα, Πόλις, 2000. John Dewey, Φιλελευθερισμός και κοινωνική δράση, Αθήνα, Πόλις, 2019. Αλέξανδρος Κοζέβ, Η έννοια της αυθεντίας, Κουκκίδα, 2018. Ηannah Arendt, Τι είναι αυθεντία; ResPublica.gr, http://www.respublica.gr/2019/01/post/hannah-arendt-what-is-authority/ ALASDAIR MACINTYRE, Έλλογα εξαρτημένα όντα. Γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται τις αρετές; Κουκκίδα, 2013. Emile Durkheim, Κοινωνιολογία και φιλοσοφία, Επέκεινα, 2014. Λουί Ντυμόν, Δοκίμια για τον Ατομικισμό, εκδόσεις ΕΥΡΥΑΛΟΣ. Richard Sennet, Μαζί. Νησίδες, 2015. Francis Fukuyama, Eμπιστοσύνη,. Οι κοινωνικές αρετές και η δημιουργία της ευημερίας, Λιβάνης, Νέα Σύνορα, 1998. Αlbrecht Wellmer, Η ελευθερία στον νεωτερικό κόσμο, Αλεξάνδρεια, 2001. Habermas J., Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, Αλεξάνδρεια, 1993 Αλαιν Ρενώ, Το τέλος της αυθεντίας, Πόλις, 2007. Νικόλας Σεβαστάκης, «Κοινωνιολογικός πραγματισμός και δημοκρατία», Επιστήμη και Κοινωνία,τ.7/2001, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/viewFile/630/629
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-11-2020