ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / Statistical Inference
Κωδικός0569Α
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019649

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-5,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600166726
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΘεοδώρα Βλάχου
2. ΤΜΗΜΑ ΑΣταύρος Χατζόπουλος
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 0502 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι
 • 0505 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΙ
 • 0534 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θεωρία Πιθανοτήτων Ι και ΙΙ, Στατιστική, Μαθηματική Στατιστική
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο των ελέγχων υποθέσεων, 2. είναι σε θέση να εφαρμόσουν το θεμελιώδες λήμμα των Neymann-Pearson για την κατασκευή ελέγχων υποθέσεων, 3. είναι σε θέση να κακασκευάσουν Ομοιόμορφα Ισχυρότατους Ελέγχους Υποθέσεων, 4. γνωρίζουν την έννοια της ιδιότητας του μονότονου λόγου πιθανοφανειών κα την έννοια του γενικευμένου λόγου πιθανοφανειών, 5. είναι σε θέση να κατανοούν τη σχέση μεταξύ διαστημάτων εμπιστοσύνης και ελέγχων υποθέσεων, τους ελέγχους υποθέσεων που αφορούν στις παραμέτρους του γενικού γραμμικού μοντέλου και τους ελέγχους υποθέσεων που αφορούν στις μέσες τιμές στην ανάλυση διασποράς με έναν παράγοντα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δοκιμασία υποθέσεων και σχετικά κριτήρια. Θεμελιώδες λήμμα των Neymann-Pearson, σύνθετες υποθέσεις, έλεγχοι υποθέσεων γενικευμένου λόγου πιθανοφανειών, έλεγχοι υποθέσεων για την κανονική κατανομή ενός ή δύο δειγμάτων. Δοκιμασία X2. Πίνακες συνάφειας. Έλεγχοι υποθέσεων που αφορούν τις παραμέτρους του γενικού γραμμικού μοντέλου.
Λέξεις Κλειδιά
έλεγχοι υποθέσεων, λήμμα των Neymann-Pearson, έλεγχοι γενικευμένου λόγου πιθανοφανειών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
 • ηλεκτρονικές σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1324,4
Φροντιστήριο150,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται είτε με δύο απαλλακτικές γραπτές προόδους ή με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δαμιανού, Χ. & Κούτρας Μ. (1998). Εισαγωγή στη Στατιστική ΙΙ. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα. [45264] Κολυβά-Μαχαίρα, Φ. (1985). Μαθηματική Στατιστική, Τόμος Ι, Εκτιμητική. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. [11098] Κολυβά-Μαχαίρα, Φ. & Χατζόπουλος Στ. Α. (2016). Μαθηματική Στατιστική, Έλεγχοι Υποθέσεων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1899320117. [320117] Παπαϊωάννου, Τ. & Φερεντίνος, Κ. (2002). Μαθηματική Στατιστική, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. [22888]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bickel, P. J. & Doksum, K. A. (1977). Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics. Holden-Day Inc. Casella , G. & Berger, J. O. (2001). Statistical Inference, 2nd Edition. Brooks Cole. Fraser, D. A. (1967). Statistics: An Introduction. John Wiley & Sons Inc. Graybill, F. A. (1974). Introduction to the Theory of Statistics, 3rd edition. McGraw Hill. Hogg, R. V. & Tanise, E. A. (1977). Probability and Statistical Inference. Collier-MacMillan International Editions. Lehmann, E.L. (1975). Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks. Holden-Day, San Francisco. Lehmann, E. L. (1983). Theory of Point Estimation. John Wiley and sons, Inc., New York. Mood, A., Graybill, F. & Boes, D. (1974). Introduction to the Theory of Statistics, 3rd edition. McGraw Hill. Rao, C. R. (2008). Linear Statistical Inference and its Applications, 2nd edition. Wiley Series on Probability and Statistics. Rice, J. A.(1994). Mathematical Statistics and Data Analysis, 2nd edition. Duxbury Press. Roussas, G. (2003). An Introduction to Probability and Statistical Inference. Academic Press. An imprint of Elsevier Science.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-07-2020