ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ Ι / Set Theory I
Κωδικός0132
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000301

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 58
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-5,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166747
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Αλγεβρικές Δομές
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: • θα έχουν κατανοήσει την ύπαρξη πολλών διαφορετικών απείρων μεγεθών (πληθαρίθμων απείρων συνόλων), σε αντίθεση με την έννοια του δυνητικού απείρου όπως εμφανίζεται στα κλασικά μαθηματικά, π.χ, στην Ανάλυση, όπου το άπειρο είναι απλώς ένα όριο. Μάλιστα οι άπειροι πληθάριθμοι, επεκτείνουν την ακολουθία των πεπερασμένων (φυσικών αριθμών) καθώς, όπως και στους φυσικούς, για κάθε άπειρο πληθάριθμο κ υπάρχει ένας αμέσως επόμενος (μεγαλύτερος) πληθάριμος κ+. • θα έχουν κατανοήσει ότι οι άπειροι πληθάριθμοι επεκτείνουν την ακολουθία των πεπερασμένων (φυσικών αριθμών) καθώς, όπως και στους φυσικούς, για κάθε άπειρο πληθάριθμο κ υπάρχει ένας αμέσως επόμενος (μεγαλύτερος) πληθάριμος κ+. • θα έχουν κατανοήσει την έννοια και τις ιδιότητες του διατακτικού αριθμού, και τη σημαντική διαφορά τους από τους πληθαρίθμους, π.χ. μή αντιμεταθετικότητα πρόσθεσης και πολλ/σμού, διαφορά που φαίνεται μόνο στην περίπτωση των άπειρων διατακτικών (ενώ πεπερασμένοι διατακτικοί και πληθάριθμοι συμπίπτουν). • θα έχουν κατανοήσει τη δυνατότητα που δίνουν τα αξιώματα του ZFC, να παριστάνουμε με σύνολα (δυνητικά) όλα τα μαθηματικά αντικείμενα, και έτσι το σύμπαν του ZFC να περιέχει όλα τα γνωστά μαθηματικά αντικείμενα υπό μορφή συνόλων. Ειδικότερα θα έχουν κατανοήσει ότι η ZFC έχει έναν ενοποιητικό ρόλο και ότι η Θ. Συνόλων αναδεικνύεται ώς η θεωρία που μπορεί να αποτελέσει τα «Θεμέλια των Μαθηματικών» (foundations of mathematics). • θα έχουν κατανοήσει τον ειδικό ρόλο που παίζει το αξίωμα επιλογής (ΑΕ) σ΄ όλους τους μαθηματικούς κλάδους, τη διευκόλυνση που παρέχει σε αποδείξεις και ισοδυναμίες ορισμών (π.χ. ισοδυναμία του ε-δ ορισμού της συνεχούς συνάρτησης με το ορισμό μέσω ακολουθιών). Ειδικότερα θα έχουν κατανοήσει ότι μόνο χάρη στο ΑΕ όλα τα σύνολα είναι μεταξύ τους συγκρίσιμα ώς προς τον πληθάριθμο και ότι όλοι οι πληθάριθμοι είναι άλεφς.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές έννοιες της καντοριανής (απλοϊκής) θεωρίας συνόλων. Σύγκριση μεγέθους συνόλων, ισοπληθή σύνολα, θεωρήματα Cantor και Cantor-Bernstein. Παράδοξα της Kαντοριανής Θεωρίας. Αξιωματική Θεωρία Συνόλων Zermelo-Fraenkel (ZF, ZFC). Σωρευτική ιεραρχία, το σύμπαν του ZF και ο ρόλος του Αξιώματος Θεμελίωσης. Καλά διατεταγμένα σύνολα, διατακτικοί αριθμοί και πράξεις διατακτικών. Υπερπεπερασμένη επαγωγή και έψιλον-επαγωγή. Αριθμός Hartogs, άλεφς και και πράξεις επί των άλεφς. Αξίωμα Επιλογής και τα ισοδύναμά του, Θεώρημα Καλής Διάταξης και Λήμμα του Zorn. Άπειρα αθροίσματα και γινόμενα πληθαρίθμων, κανονικοί και ιδιάζοντες πληθάριθμοι, Λήμμα του Koenig, Υπόθεση του Συνεχούς.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1234,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1655,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Διεβδομαδιαίες εργασίες και γραπτή Τελική Εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Αξιωματική Θεωρία Συνόλων, Κ. Κάλφα, Ζήτη, 1990 - Σημειώσεις στη Συνολοθεωρία, Γ. Μοσχοβάκης, Δουβίτσας, 1993.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-02-2021