ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι / Foreign Language Geological Terminology I
ΚωδικόςGGN 539Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Μέλφος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001830

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600166909
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Α. Αγγλικά: Προαπαιτείται γλωσσικό επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Ξένων Γλωσσών. Β. Γερμανικά: Προαπαιτείται γλωσσικό επίπεδο Β1 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Ξένων Γλωσσών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν: 1) να κατανοούν τη βασική τεχνική ορολογία της επιστήμης της Γεωλογίας 2) να μεταφράζουν στα ελληνικά γεωλογικά κείμενα που είναι γραμμένα στα αγγλικά 3) να μεταφράζουν στα αγγλικά γεωλογικά κείμενα που είναι γραμμένα στα ελληνικά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Αγγλικά 1) Γη, Γεωλογικός Χρόνος 2) Γεωλογική Ιστορία 3) Παλαιοντολογία 4) Υδρογεωλογία 5) Όροι Γεωμορφολογίας 6) Παγετώδη-Αιολικά περιβάλλοντα 7) Ορυκτά 8) Πετρώματα 9) Βασικοί όροι Γεωφυσικής 10) Βασικοί όροι Σεισμολογίας 11) Ατμοσφαιρική σύσταση, Ατμοσφαιρική κυκλοφορία, Ατμοσφαιρικοί ρύποι 12) Κλιματικό σύστημα 13) Κλιματικά μοντέλα Β. Γερμανικά: Εισαγωγή στην ορολογία της επιστήμης της Γεωλογίας. Κείμενα ορολογίας, ασκήσεις λεξιλογίου. Μετάφραση ειδικών όρων.
Λέξεις Κλειδιά
Αγγλική/Γερμανική ορολογία, Γεωλογία, Ορυκτολογία, Γεωφυσική, Μετεωρολογία, Φυσική Γεωγραφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Α. Σημειώσεις Β. Γερμανικά: Allgemeine Geologie. Einführung in das System Erde. Spektrum Verlag.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2020