ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / Ore Deposits I
ΚωδικόςGMO 534Υ
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Μέλφος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001841

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600166921
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • GMO 106Y ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται ότι: 1) θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επιστήμης της Κοιτασματολογίας 2) θα κατανοήσουν τις συνθήκες γένεσης των κοιτασμάτων και την σχέση τους με τα γεωτεκτονικά περιβάλλοντα και τις γεωλογικές διεργασίες 3) θα αναγνωρίζουν τους τύπους των κοιτασμάτων 4) θα συνδυάζουν τα διάφορα δεδομένα (γεωλογικά, πετρογραφικά, ορυκτολογικά, γεωχημικά) για την ερμηνεία των μεταλλογενετικών μοντέλων 5) θα χρησιμοποιούν βασικές μεθόδους έρευνας, όπως η μεταλλογραφική μικροσκοπία, στην κοιτασματολογική έρευνα. 6) θα συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με πρακτικές εφαρμογές στην υπαίθρια έρευνα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές αρχές. Τρόποι δημιουργίας κοιτασμάτων. Στάδια σχηματισμού του μάγματoς και αντίστoιχα κοιτάσματα (Yγρoμαγματικά, Πηγματιτικά, Πνευματoλυτικά, Yδρoθερμικά, Yπoηφαιστειακά, Hφαιστειoγενή). Hφαιστειoϊζηματoγενή κοιτάσματα. Koιτάσματα από απoσάθρωση (λατερίτες, βωξίτες). Iζηματoγενή κοιτάσματα. Koιτάσματα από μεταμόρφωση. Moρφές κοιτασμάτων. Iστoί και υφές μεταλλευμάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Μεταλλογενετικές διεργασίες, Κατηγορίες κοιτασμάτων, Μεταλλογραφική μικροσκοπία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Οι διδάσκοντες επικοινωνούν με τους φοιτητές μέσω e-mail. 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις913,0
Εργαστηριακή Άσκηση652,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων210,7
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020