ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (4 ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ι)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (4 ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ι) / Field Exercises
ΚωδικόςGGN 500Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Κορωναίος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002794

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (4 ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ι)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600167004
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Αναγνωρίζουν πυριγενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα στην ύπαιθρο • Αναγνωρίζουν εξαλλοιωμένα πετρώματα. • Αναγνωρίζουν διάφορες δομές σχετιζόμενες με πυριγενείς, ιζηματογενείς και μεταμορφικές διαδικασίες. • Κατανόηση των διαφορετικών μεταμορφικών φάσεων των μεταμορφωμένων πετρωμάτων και των σχέσεων μεταξύ τους. • Συνδέσουν τη γεωτεκτονική εξέλιξη της μάζας Ροδόπης κατά το Ηώκαινο-Μειόκαινο με το μαγματισμό, τη μεταμόρφωση και την ιζηματογένεση. • Συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με πρακτικές εφαρμογές στην υπαίθρια έρευνα. Γίνεται μία πρώτη προσπάθεια κατασκευής απλών γεωλογικό τομών. • Προσαρμοστούν στις συνθήκες πεδίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Γεωλογία της Περιροδοπικής ζώνης, της Σερβομακεδονικής μάζας και της μάζας της Ροδόπης • Ορυκτολογία, πετρογραφία, ηλικία και γένεση των πλουτωνιτών Καβάλας, Φιλίππων, Ξάνθης, Παρανεστίου και των ηφαιστιτών Σουνίου, Αλεξανδρούπολης, Φερρών. • Μεταμορφωμένα πετρώματα της μάζας Ροδόπης και της Περιροδοπικής. • Ιζηματογενή πετρώματα της μάζας Ροδόπης και της Περιροδοπικής. • Συζήτηση για επιμέρους πετρολογικά θέματα σε κάθε ένα από τα μαγματικά πετρώματα που προαναφέρθηκαν (γνευσίωση, εγκλείσματα, ξενόλιθοι, αλλοιώσεις, επαφές, περιβάλλον διείσδυσης, χημισμός, γένεση και εξέλιξη του μάγματος, γεωτεκτονικό περιβάλλον, κλπ). • Συζήτηση και σύνοψη για την γένεση όλων αυτών των μαγματικών πετρωμάτων, καθώς και για τη σχέση τους με τη μεταμόρφωση. • Συζήτηση για το ρόλο των ιζηματογενών πετρωμάτων στην κατανόηση της παλαιογεωγραφίας και γεωτεκτονικής εξέλιξης της περιοχής. • Γεωδυναμικό καθεστώς της μάζας της Ροδόπης κατά την περίοδο Ηωκαίνου-Μειοκαίνου.
Λέξεις Κλειδιά
Πετρολογία Πυριγενών, Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων πετρωμάτων, μαγματισμός, μεταμόρφωση, Μάζα Ροδόπης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις20,1
Σεμινάρια100,3
Άσκηση Πεδίου401,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδασκόντων
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020