ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / Foreign Language Geological Terminology II
ΚωδικόςGGN 651Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Μέλφος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001831

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600167016
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Α. Αγγλικά: (να συμπληρωθεί). Β. Γερμανικά: Προαπαιτείται γλωσσικό επίπεδο Β1 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Ξένων Γλωσσών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αγγλικά: Οι φοιτητές αναμένεται να κατανooύν τη συνεκτικότητα και συνοχή ενός κειμένου, Αγγλικά: Οι φοιτητές αναμένεται να κατανooύν τη συνεκτικότητα και συνοχή ενός κειμένου, να παράγουν ορισμούς όρων με καθοδήγηση, να μεταφράζουν στα ελληνικά και αντιστρόφως. Γερμανικά: Μπορεί να κατανοήσει και μεταφράσει κείμενα της επιστήμης της Γεωλογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
A. Aγγλικά:Aυθεντικά κείμενα από διάφορα κειμενικά είδη της Γεωλογίας που αφορούν στα παρακάτω θέματα: Ο φλοιός της γης, Άκαμπτες παραμορφώσεις, Πλαστικές παραμορφώσεις, Μετατόπιση Ηπείρων, Κινήσεις πλακών, Ρήγματα, Σεισμικά κύματα, Οφιόλιθοι. Τα κείμενα συνοδεύονται από δραστηριότητες λεπτομερούς κατανόησης περιεχομένου, εξάσκησης στο ειδικό γεωλογικό λεξιλόγιο και ευθείας και αντίστροφης μετάφρασης. Β. Γερμανικά: Εμβάθυνση στην ορολογία της επιστήμης της Γεωλογίας. Κείμενα ορολογίας, ασκήσεις λεξιλογίου. Μετάφραση ειδικών ορών, καθορισμός εννοιών.
Λέξεις Κλειδιά
Αγγλική/Γερμανική ορολογία, Γεωλογία, Ορυκτολογία, Γεωφυσική, Μετεωρολογία, Φυσική Γεωγραφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Α.Σημειώσεις Β. Γερμανικά: Allgemeine Geologie. Einführung in das System Erde. Spektrum Verlag.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-12-2020