ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ / Applied-Environmental Geochemistry
ΚωδικόςGMO 653Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Καντηράνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001847

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600167033
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα διδαχτούν θέματα που αφορούν: •την αναζήτηση κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών με γεωχημικές μεθόδους •την επίδραση της εκμετάλλευσης των μεταλλευμάτων και ενεργειακών πόρων στο περιβάλλον (τοξικότητα ορυκτών, κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, μέτρα προστασίας) •τη γεωχημεία και η σχέση της με το περιβάλλον (ιχνοστοιχεία και περιβάλλον) •το ρόλο των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων στην προστασία του περιβάλλοντος •τις επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου από τα ορυκτά συστατικά της σκόνης •τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
[1] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ: Γεωχημικός κύκλος, πρωτογενές και δευτερογενές περιβάλλον, στοιχεία δείκτες, γεωχημεία πετρωμάτων, γεωχημεία εδαφών, γεωχημεία ποτάμιων ιζημάτων, γεωχημεία υδάτων, γεωχημεία βλάστησης, γεωχημεία αερίων, αναζήτηση υδρογονανθράκων. [2] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ: Μεταλλεύματα και περιβάλλον, ενεργειακές πρώτες ύλες και περιβάλλον, ιχνοστοιχεία και περιβάλλον, περιβαλλοντικές χρήσεις βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. [3] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ: Αμίαντος, επιδράσεις στην υγεία με αίτιο τα ορυκτά συστατικά της σκόνης. [4] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Περιβαλλοντικές μελέτες, ορυκτές πρώτες ύλες και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
Λέξεις Κλειδιά
Εφαρμοσμένη γεωχημεία, περιβαλλοντική γεωχημεία, ιχνοστοιχεία, περιβαλλοντικές χρήσεις βιομηχανικών ορυκτών, περιβαλλοντική ορυκτολογία, νομοθεσία και περιβάλλον
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • eβιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Οι διαλέξεις-παραδόσεις του μαθήματος γίνονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων (Η/Υ) και των κατάλληλων λογισμικών παρουσιάσεων 2) Οι σημειώσεις-eβιβλίο διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του διδάσκοντα 3) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email 4) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις-eβιβλίο διδάσκοντα: 1) Φιλιππίδης Α. (2019). Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία με στοιχεία Περιβαλλοντικής Ορυκτολογίας και Νομοθεσίας. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 153 σελ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 2) Σκόρδας Η.Κ., Καντηράνης Α.Ν. (2019). Περιβαλλοντική Γεωχημεία των Δυνητικά Τοξικών Μετάλλων. Εκδόσεις City Publish, Θεσσαλονίκη, 253 σ. ISBN 978-960-9551-38-0. 3) Bustillo Revuelta M. (2018). Mineral Resources: From Exploration to Sustainability Assessment. Springer. 4) De Vivo B., Belkin H.E. & Lima A. (2008). Environmental Geochemistry, Site Characterization, Data Analysis and Case Histories. Elsevier, Amsterdam. 5) Foley D., McKenzie G.D. & Utgard R.O. (2009). Investigations in Environmental Geology. Pearson, New York. 6) Fortescue J.A.C. (2011). Environmental Geochemistry. Springer, New York. 7) Guthrie G.D. & Mossman B.T. (1993). Health Effects of Mineral Dusts. Mineralogical Society of America, Reviews in Mineralogy, Vol. 28. 8) Kabata-Pendias A. (2011). Trace Elements in Soils and Plants. 4th ed. Taylor & Francis Group, Boca Raton, New York. 9) Prasad M.N.V., Sajwan K.S. & Naidu R. (2006). Trace Elements in the Environment, Biogeochemistry, Biotechnology and Bioremediation. Taylor & Francis, New York. 10) Ryan P. (2014). Environmental and Low Temperature Geochemistry. Wiley-Blackwell, New York. 11) Sahai N. & Schoonen M.A. (2006). Medical Mineralogy and Geochemistry. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, Vol. 64, Mineral. Soc. of America, Virginia, USA. 12) Sarkar D., Datta R. & Hannigan R. (2007). Concepts and Applications in Environmental Geochemistry. Elsevier, Amsterdam. 13) Sherwood-Lollar B. (2005). Environmental Geochemistry. Elsevier, Amsterdam.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-04-2020