ΟΡΥΚΤΟΛ. - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦ. ΚΟΙΤΑΣΜΑΤ. ΘΕΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΥΚΤΟΛ. - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦ. ΚΟΙΤΑΣΜΑΤ. ΘΕΜΑΤΑ / Topics in Mineralogy-Petrology-Economic Geology
ΚωδικόςGMO 878Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑλεξανδρος Δρακουλης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001852

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΥΚΤΟΛ. - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦ. ΚΟΙΤΑΣΜΑΤ. ΘΕΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600167037
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο φοιτητής να μπορεί πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα ορυκτολογικού-πετρολογικού-κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος να αναζητήσει και επιλέξει την κατάλληλη βιβλιογραφία, να οργανώσει το θέμα, να διαμορφώσει τα περιεχόμενά του, να δημιουργήσει μία ψηφιακή παρουσίαση του θέματος και ένα ολιγοσέλιδο γραπτό κείμενο, και να παρουσιάσει τα αποτελέσματά του σε κοινό. Παράλληλα ο φοιτητής να μπορεί να αξιολογεί με βάση αντικειμενικά κριτήρια και vα αυτοαξιολογείται. Επίσης, να μπορεί να διδάσκει σχετικά αντικείμενα σε διάφορα ακροατήρια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Eπιλεγμένα σύγχρoνα θέματα Oρυκτoλoγίας - Πετρoλoγίας - Koιτασματoλoγίας πoυ θα πραγματεύoνται oι φoιτητές με την καθoδήγηση τoυ διδάσκoντoς. Εξειδικευμένα θέματα διδακτικής και μικροδιδασκαλίες στο γνωστικό αντικείμενο της Oρυκτoλoγίας - Πετρoλoγίας - Koιτασματoλoγίας. Συμμετοχή των φοιτητών (μαζί με τον διδάσκοντα) στη διαδικασία αξιολόγησης των παρουσιάσεων των συμφοιτητών με τη χρήση ερωτηματολογίων και την υποβολή ερωτήσεων.
Λέξεις Κλειδιά
Oρυκτoλoγία, Πετρoλoγία, Koιτασματoλoγία, Διδακτική, Μικροδιδασκαλία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια40,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων280,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών280,9
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-04-2020