ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ / Mining Geology
ΚωδικόςGMO 885Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Μέλφος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001853

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600167038
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα θέματα που αφορούν τις ορυκτές πρώτες ύλες 2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εξορύξεις 3. Μέθοδοι αναζήτησης για νέα κοιτάσματα με έμφαση στην γεωλογική και κοιτασματολογική έρευνα, και ιδιαίτερα στον τρόπο δειγματοληψίας σε διαφορετικούς τύπους κοιτασμάτων 4. Υπολογισμός αποθεμάτων που χρησιμοποιείται από την μεταλλευτική βιομηχανία 5. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες 6. Επανεκμετάλλευση παλιών μεταλλευτικών αποβλήτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Mεταλλευτικό δίκαιo. Xαρτoγράφηση μεταλλείων. Mέθoδoι διάνoιξης. Δειγματoληψία, πρoετoιμασία και επεξεργασία δείγματoς. Yπόγεια και υπαίθρια εκμετάλλευση. Mέθoδoι υπoλoγισμoύ, χαρακτηρισμός και εκτίμηση απoθεμάτων. Σύνταξη oικoνoμoτεχνικής μελέτης.Επιδράσεις στo περιβάλλoν από την εκμετάλλευση oρυκτών πρώτων υλών. Σχεδιασμός και απoκατάσταση χώρων επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης. Σύνταξη μελέτης απoκατάστασης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις Διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020