Κατηχητική με στοιχεία Παιδαγωγικής και Διδακτικής μεθοδολογίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚατηχητική με στοιχεία Παιδαγωγικής και Διδακτικής μεθοδολογίας / Catechetics with elements of Pedagogic and Didactic methodology
ΚωδικόςΧ324
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓιολάντα Σίσκου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016439

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 26
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚατηχητική με στοιχεία Παιδαγωγικής και Διδακτικής μεθοδολογίας
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600167396
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
-------
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Aναμένεται ότι στo πλαίσιo του μαθήματος οι φοιτητές/τριες: θα συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω βιωματικής συμμετοχής σε κατηχητικές συνάξεις (πρακτική) Θα κατανοήσουν τη σημασία, το σκοπό και το περιεχόμενο της σύγχρονης κατηχητικής διδασκαλίας Θα εξοικειωθούν με το σχεδιασμό μιας κατηχητικής μικροδιδασκαλίας Θα γίνουν ικανοί, ως διδακτικά στελέχη της Εκκλησίας ώστε να μπορούν να διδάσκουν σε οργανωμένες ομάδες παιδιών, εφήβων και νέων (Ενορίες Κατασκηνώσεις), την ορθόδοξη χριστιανική πίστη με τη συμβολή σύγχρονων εργαλείων Παιδαγωγικής και Διδακτικής μεθοδολογίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα ερευνώνται και εξετάζονται θέματα που έχουν σχέση με την κατάσταση της κατηχητικής διδασκαλίας σήμερα, την ιστορική της διαδρομή, διά μέσου των αιώνων, την αναγκαιότητά της στο χώρο της Εκκλησίας και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να προχωρήσει επιτυχώς η διδασκαλία της, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του χριστιανικού πληρώματος και κυρίως των παιδιών και των εφήβων. Εξετάζεται, επίσης, η σύγχρονη παιδαγωγική μεθοδολογία στη διδασκαλία του κατηχητικού μαθήματος με τη χρήση ΤΠΕ 1. Σκοπός και περιεχόμενο της Κατηχήσεως. Κατηχητική διδασκαλία της Εκκλησίας: Ιστορική αναδρομή 2. Η κατήχηση στην Ελλάδα (παρελθόν, παρόν και μέλλον). 3. Σύγχρονα προβλήματα του έργου της Κατηχήσεως και η ανανέωσή της κατά την ορθόδοξη παράδοση. 4. Ο ρόλος της ενορίας και της οικογένειας στην Κατήχηση. 5. Ο ρόλος του δασκάλου της Κατήχησης 6. Η Κατήχηση στην παιδική και στην εφηβική ηλικία 7. Διδακτικές προσεγγίσεις και σχεδιαγράμματα κατήχησης 8. Η σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία στο έργο της Κατηχήσεως α) Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 9. Η σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία στο έργο της Κατηχήσεως β) Χρήση εργαλείων WEB 2 10. Σχέδιο Εργασίας (Project) και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στο έργο της Κατήχησης 11. Η Μουσειο-παιδαγωγική και η Κοινωνική Παιδαγωγική στην υπηρεσία του κατηχητικού έργου. 12. Οργάνωση και παρουσίαση κατηχητικών μικρο διδασκαλιών από φοιτητές. 13. Παρουσίαση βιβλιογραφικών ερευνών από φοιτητές/τριες
Λέξεις Κλειδιά
Κατήχηση, ενορία, Εκκλησία, Μέθοδος, Οργάνωση, Ανανέωση, Διαφορετικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-παρουσιάσεις στην τάξη -οι φοιτητές χρησιμοποούν την πλατφόρμα e-learning (υλικό-επικοινωνία)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Εργαστηριακή Άσκηση200,8
Πρακτική (Τοποθέτηση)200,8
Εκπόνηση μελέτης (project)100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παράδοση Ερευνητικής εργασίας ή παράδοση Πρωτοκόλλου κατηχητικής μικρο- διδασκαλίας (100%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Ι. Κογκούλης, Κατηχητική και χριστιανική παιδαγωγική, Έκδοση Δ’(2016), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΙΚΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Η. Ρεράκης, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006. 2. Η. Ρεράκης, Σύγχρονη διδακτική των Θρησκευτικών, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 22010. 3. Η. Ρεράκης, Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010. 4. Ι. Κογκούλης, Διδακτική των Θρησκευτικών, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2003. 5. Ε. Περσελής, Χριστιανική αγωγή και σύγχρονος κόσμος. Θέματα θεωρίας και πράξης της χριστιανικής αγωγής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1994. 6. Ε. Περσελής, Σχολική θρησκευτική αγωγή, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1998. 7. Ε. Περσελής, Κατήχηση και παιδεία. Μελετήματα χριστιανικής θρησκευτικής αγωγής, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2005. 8. Γ. Βαγιανός, Το ζήτημα δάσκαλος – κατήχηση στην Αρχαία Εκκλησία, Αθήνα 1996. 9. Ευ. Θεοδώρου, Μαθήματα κατηχητικής ή Χριστιανικής Παιδαγωγικής, Αθήνα 1991. 10. Ευ. Θεοδώρου, Το αίτημα της αναμορφώσεως του θεσμού του Κατηχητικού Σχολείου παρ΄ημίν, Εν Αθήναις 1963. 11. Ευ. Θεοδώρου, Αρνητικοί παράγοντες και εμπόδια εν τη κατηχητική διακονία και τρόποι εξουδετερώσεως αυτών, εν Αθήναις 1972. 12. Κ. Φράγκος, Εισαγωγή στην Κατηχητική και τη Χριστιανική Παιδαγωγική, τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1985.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-09-2021