Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ / THE CANONICAL ORDER OF SACRAMENTS
ΚωδικόςΘ289
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Γιάγκου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005171

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600167401
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας των 13 διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος: - οι φοιτητές θα μυηθούν στο δίπολο της κανονικής νομοθεσίας και της λειτουργικής τάξης, έτσι όπως αυτές καταγράφηκαν στη διαχρονική πράξη της Εκκλησίας. - Πέραν όμως αυτής της γνώσης, στους φοιτητές της τάξης θα δοθεί η δυνατότητα να συγκρίνουν τους δυο παραπάνω πόλους μεταξύ τους, να αναλύουν τα δεδομένα αυτής της συγκριτικής έρευνας και να αναλύουν πως τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης εφαρμόζονται διαχρονικά στην εκκλησιαστική ζωή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η παρουσίαση της κανονικής νομοθεσίας για την τέλεση των Μυστηρίων (Βάπτισμα, Θεία Ευχαριστία, Χειροτονία, Γάμος, Κουρά) και οι κανονικές συνέπειες που απορρέουν από την τέλεσή τους. Η διάρθρωση της ύλης έχει ως εξής: 1. Οι κανονικές διατάξεις για το Βάπτισμα και το Χρίσμα. 2. Το Βάπτισμα και η αποδοχή των αιρετικών και των σχισματικών. 3. Κανονικές πτυχές της τάξεως της χειροτονίας. Κωλύματα Ιερωσύνης 4. Οι χειροτονίες των αιρετικών. 5. Η κουρά μετά τη χειροτονία. 6. Κανονικές διατάξεις περί Θείας Ευχαριστίας. 7. Το Μοναχικό Σχήμα. Το ανεξάλειπτο. 8. Γυναικείος Μοναχισμός. 9. Ο Γάμος. Μικτοί γάμοι. 10. Το Διαζύγιο. 11. Η τάξη της εξομολογήσεως. 12. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των επιτιμίων. 13. Η συμπροσευχή με ετεροδόξους.
Λέξεις Κλειδιά
Μυστήρια, Ευχαριστία, Χειροτονία, Μοναχισμός, Βάπτισμα, Γάμος, Εξομολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επικοινωνία με τους φοιτητές με χρήση e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων592,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση με βάση την ύλη που καλύφθηκε κατά το εξάμηνο (100%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου, Κανόνες και Λατρεία, εκδόσεις Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2005
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Γεωργίου Μεταλληνού, "Ομολογώ εν Βάπτισμα". Ερμηνεία και εφαρμογή του ζ΄ κανόνος της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου υπό των Κολλυβάδων και του Κωνσταντίνου Οικονόμου, Αθήνα 1983 (1996). 2. Παύλου Μενεβίσογλου, Το άγιον μύρον εν τη Ορθοδόξω ανατολική εκκλησία ιδία κατά τας πηγάς και την πράξιν των νεοτέρων χρόνων του Οικουμενικού πατριαρχείου (Ανάλεκτα Βλατάδων, 14) Θεσσαλονίκη 1971 (ανατ. 1983) 3. Ιωάννη Φουντούλη, Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, τομ. 1-6 Αθήναι 1970 εξ. 4. Χρυσοστόμου Νάσση, Η τελεσιουργία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2020