Η ανάπτυξη της θρησκευτικής και ηθικής σκέψης στην παιδική ηλικία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ανάπτυξη της θρησκευτικής και ηθικής σκέψης στην παιδική ηλικία / The Development of the Religious and Ethical Awareness in Childhood
ΚωδικόςΘ330
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανός Τσιπούρας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600015775

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ανάπτυξη της θρησκευτικής και ηθικής σκέψης στην παιδική ηλικία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600167410

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (98)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν απαιτούνται
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η συνεξέταση της εξελικτικής ανάπτυξης και των τρόπων ανάπτυξης δύο βασικών διαστάσεων της σκέψης του παιδιού της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, τη θρησκευτική και ηθική,επειδή αφενός η ποιοτική συγκρότηση αυτών καθορίζει σε μέγιστο βαθμό την εξέλιξη και την εν γένει πορεία στον κοινωνικό του βίο και αφετέρου η κατανόηση της ανέλιξής τους παρέχει σε οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το παιδί τα εχέγγυα για τη διακριτική και αποτελεσματική αντιμετώπισή του.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Συναισθηματική νοημοσύνη της καρδιάς 2. Θεωρίες Θρησκευτικής ανάπτυξης 3. Η ανάπτυξη της θρησκευτικής σκέψης στην προσχολική και σχολική ηλικία 4. Τα στάδια ανάπτυξης της πίστης 5. Θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή 6. Θρησκευτική ανάπτυξη και οικογένεια 7. Η ανάπτυξη της θρησκευτικής σκέψης και το μάθημα των Θρησκευτικών 8. Η ανάπτυξη της θρησκευτικής σκέψης και η εκκλησιαστική και σχολική ζωή 9. Θεωρίες ηθικής ανάπτυξης 10. Ηθική ανάπτυξη στην προσχολική και σχολική ηλικία 11. Ενσυναίσθηση και ηθική συμπεριφορά. 12. Παράγοντες που επηρεάζουν την ηθική ανάπτυξη: (Κοινωνικός περίγυρος, Εκκλησία, Οικογένεια, Σχολική ζωή, Ομάδες συνομιλήκων) 13. Ηθική ανάπτυξη και αγωγή. Από την έρευνα στην πράξη
Λέξεις Κλειδιά
ηθική, θρησκευτική, πίστη, ανάπτυξη, εκπαίδευση, οικογένεια, προσχολική αγωγή, σχολική αγωγή, εκκλησία, συμπεριφορά, ερευνητικά δεδομένα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στο μάθημα γίνεται χρήση του power point για να καταδειχθούν στους φοιτητές τα βασικότερα σημεία των θεωριών ανάπτυξης της ηθικής και θρησκευτικής σκέψης καθώς να γίνει συγκριτικός πίνακας με τα κοινά και μη κοινά σημεία. η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και για την παρουσίαση των υπαρχόντων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μαθητές προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Η επικοινωνία με τους φοιτητές πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση της πλατφόρμας ZOOM στο:https://authgr.zoom.us/j/93383196584 και έχει ως σκοπό να και την επίλυση των αποριών και να αισθανθεί ο φοιτητής ότι ο διδάσκαλός του βρίσκεται δίπλα του ως συνταξιδιώτης του. Στη αξιολόγηση δίδεται φύλλο εργασίας στο οποίο περιέχονται ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, επειδή αυτές είναι πιο λειτουργικές για τον εγκέφαλο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εκπόνηση μελέτης (project)351,4
Εξετάσεις251
Σύνολο994,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των θεωριών για την ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη των παιδιών μοιράζεται ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δύο σύντομης απάντησης. Η γραπτή εργασία, προϊόν Project, αφορά μελέτη περίπτωσης και στην κατάταξή της σε στάδιο ανάπτυξης. Η ανάπτυξη των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία ο/η φοιτητής/τρια κατέταξε τον/τη μαθητή/τρια σε συγκεκριμένο στάδιο γίνεται σε δημόσια υποστήριξη. Με τη λήξη των μαθημάτων ακολουθεί προφορική εξέταση προκειμένου να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα για την προσπάθεια και μαθησιακή πορεία του μαθητή. Η πρώτη μορφή αξιολόγησης αφορά το 25%, η δεύτερη το 25% και η τρίτη το 50%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αγουρίδη Σάββα, (1978). Ψυχολογία και Θρησκευτική Ζωή. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά. Craig Dykstra & Sharon Parks, (1986). Faith Development and Fowler. ReligiousEducationPress, Birmihgham. Hyde Kenneth, (1990). Religion in Childhood and Adolescence. A Comprehensive Review of the Research. Religious Education Press, Birmihgham. Fowler James, (1995). Stages of Faith. Harper One. FowlerJames, (2000). Becoming Adult, Becoming Christian. Jossey –Bass. Φράγκος Κωνσταντίνος, (1963). Η παιδική λατρεία ως θεσμός λατρευτικής αγωγής και χριστιανικής μορφώσεως. Ιωάννινα. Κακαβούλης Αλέξανδρος, (1994). Ηθική Ανάπτυξη και Αγωγή. Αθήνα. Κρασανάκης, Γεώργιος, (2010). Μορφές της ηθικής ζωής του παιδιού. Αθήνα: Παρρησία. Καστανάς Θεόδωρος, (1949). Η Σχολική Θρησκευτική Ζωή. Θεσσαλονίκη. Κογκούλης Ιωάννης, (1976). Ηθική Ανάπτυξις εις την παιδικήν ηλικίαν. Θεσσαλονίκη. Ratcliff Donald, (1988). Handbook of Preschool Religious Education. Wipf& Stock Parks Sharon, (1991). The critical Years. Young Adults and the Search for Meaning, Faith, and Commitment. SanFrancisco: Harper. Περσελής Εμμανουήλ, (2013). Πίστη και Χριστιανική Αγωγή. Αθήνα: Γρηγόρη. Περσελής Εμμανουήλ, (2007). Θεωρίες Θρησκευτικής Ανάπτυξης και Αγωγής. Αθήνα: Γρηγόρη. Σακελλαρίου Μαρία, Ζεμπύλας Μιχαλινός, Πέτρου Αλέξιος, (Επιμέλεια). (2010). Ηθική Εκπαίδευση. Διλήμματα και προοπτικές. Αθήνα: ΚριτικήΕΠΕ. Ασπιώτη Αρ. (1962). Το παιδί και η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Αθήναι. Νεκταρίου Κεφαλά, Μάθημα Χριστιανικής Ηθικής προς χρήσιν των μαθητών της Ριζαρείου Σχολής, εκδ. Καλαράκη, εν Αθήναις 1807 Αγραφιώτης Δημήτριος (1959). Ηθικός και Κοινωνικός εξοπλισμός του ατόμου. Θεσσαλονίκη. Ασπιώτη Αρ. (1952). Ο έφηβος και η θρησκευτική ζωή. Αθήναι. Dupré Ben (2017). Διλήμματα Ηθικής για τη ζωή και τον κόσμο. Αθήνα: Διόπτρα. Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος (1998). Κοινωνικά και Θεολογικά Θέματα. Αθήναι. Κογκούλης Ιωάννης (1980). Η Ευχαριστιακή αγωγή εις την παιδικήν ηλικίαν. Διατριβή επί Διδακτορία. Θεσσαλονίκη. ΑΠΘ. Σπυρόπουλος Δημήτριος, (2015). Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών με αφετηρία τη Γ΄τάξη δημοτικού Σχολείου. Μια προσπάθεια κατανόησης του θρησκευτικού βιώματοςτων εκπαιδευτικών στο σύγχρονο σχολείο. Καρδίτσα Πούρκος Μάριος, (1990). Η Ανάπτυξη της ηθικής αυτονομίας (Γνωστικο - Αναπτυξιακή Μεθοδολογία). Αθήνα. Καραφύλλης Γρηγόρης, (1995). Γνωσιολογικά και Ηθικά ζητήματα στη Φιλοσοφία της Παιδείας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Steiner Rudolf, (1991). Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. Αθήνα: ΠΠύρινος Κόσμος. Βασιλόπουλος Χρήστος, (1983). Η Ανάπτυξη της θρησκευτικής σκέψης και το μάθημα των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη. Ανάτυπο: περιοδ. Σύναξη (4), 1982. Σακελλάριος Γεώργιος, (1938). Η εξέλιξις του Θρησκευτικού Βίου του Έλληνος Εφήβου. Θεσσαλονίκη: Θεοδωρίδου. Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ. Σακελλάριος Γεώργιος, (1937). Η εξέλιξις του Θρησκευτικού Βίου του Έλληνος Εφήβου. Ανάτυπο από τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 12, 1937, σ. 300. Σακελλάριος Γεώργιος, (1937). Η εξέλιξις της Ηθικής Κρίσεως του Έλληνος Εφήβου. Ανάτυπο από τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 12, 1937, σ. 367. Driver Julia (2007). Ethics: the fundamentals. USA: Blackwell. Bataille Georges, (1982).Theorie de la religion. Αθήνα: Ύψιλον.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-03-2021