Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Πρόσωπο και έργο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Πρόσωπο και έργο / Gennadios II Scholarios. Personality and Work
ΚωδικόςΧ308
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΣουλτάνα Λάμπρου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014287

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Πρόσωπο και έργο
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600167441
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές θα: - κατανοούν την σπουδαιότητα της προσωπικότητας του Γενναδίου Σχολαρίου - αναλύουν τη στάση του στα γεγονότα της εποχής, αφού γνωρίσουν το βίο του Γενναδίου Σχολαρίου - αναλύουν το συγγραφικό του έργου και τη διδασκαλία του - συγκρίνουν τις αντιφατικές θέσεις των ερευνητών για το πρόσωπό του - αποτιμούν τη συμβολή του στα εκκλησιαστικά θέματα της εποχής του.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζεται ο βίος, το συγγραφικό έργο και η διδασκαλία του Πατριάρχη Γενναδίου Β΄ Σχολαρίου. Αναδεικνύεται η προσωπικότητα του τελευταίου διδασκάλου και συγγραφέα της καταλυθείσας ελληνικής ανατολικής αυτοκρατορίας και πρώτου παιδαγωγού και εθνάρχη του νεώτερου ελληνισμού. Εξετάζεται, ωσαύτως, και το πρόβλημα της νόθευσης των συγγραμμάτων του με σκοπό τη δημιουργία σύγχυσης για το πρόσωπο και το έργο αυτού. 1) Εισαγωγικά 2) Η περί του Γενναδίου εικόνα στις πηγές και στην έρευνα 3) Ο βίος του Γενναδίου (καταγωγή-σπουδές-επάγγελμα) 4) Από τη σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας μέχρι της ανόδου του στον πατριαρχικό θρόνο 5) Ο Σχολάριος ως πατριάρχης και εθνάρχης 6) Το συγγραφικό του έργο γενικά 7) Τα γνήσια, αμφιβαλλόμενα και νόθα έργα του Α΄ 8) Τα γνήσια, αμφιβαλλόμενα και νόθα έργα του Β΄ 9) Η διδασκαλία του Σχολαρίου και οι βάσεις αυτής. 10) Θεολογικά, ηθικά και ανθρωπολογικά θέματα στη διδασκαλία του Σχολαρίου Α΄ 11) Θεολογικά, ηθικά και ανθρωπολογικά θέματα στη διδασκαλία του Σχολαρίου Β΄ 12) Απολογητικές θέσεις του Σχολαρίου 13) Εκκλησιολογικές απόψεις του Σχολαρίου
Λέξεις Κλειδιά
Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος, Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας, θεολογία, ηθική, ανθρωπολογία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επικοινωνία με τους φοιτητές με τη χρήση e-mails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,4
Εξετάσεις10,0
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση ή γραπτή εργασία (80%). Προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα (20%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Θ. Ζήσης, Γεννάδιος Β’ Σχολάριος. Βίος – Συγγράμματα – Διδασκαλία, ΑΒ 30, εκδ. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1988.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
L. Petit-X. Siderides-M. Jugie, Oeuvres completes de Georges Scholarios, τόμ. I-VIII, Paris 1928-1936. Marie-HélèneBlanchet, Georges- Gennadios Scholarios (vers 1400 - vers 1472). Un intellectuel orthodoxe face à ladisparitiondel’ empire Byzantin, Archives de l’ Orient Chrétien 20, Institut Français d’ Ėtudes Byzantines, Paris 2008. Πρακτικά Ἡμερίδας "Χρέος μνήμης πρός τόν ἅγιο Γεννάδιο Β΄ Σχολάριο", Σχολάρια, τεῦχ. 1, ἔκδ. Συλλόγου Φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Ἀθήνα 2018.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2020