Η χρήση των Η/Υ στη θεολογική έρευνα Α΄: Επεξεργασία κειμένου και παρουσιάσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ χρήση των Η/Υ στη θεολογική έρευνα Α΄: Επεξεργασία κειμένου και παρουσιάσεων / Computer applications in theological research I-Text and presentation editing
ΚωδικόςΧ329
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυστράτιος Μουρατίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600018261

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ χρήση των Η/Υ στη θεολογική έρευνα Α΄: Επεξεργασία κειμένου και παρουσιάσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600167446
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν πλήρεις και εξειδικευμένες δεξιότητες στη χρήση των δημοφιλεστέρων προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων (Microsoft Office) και θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στη συγγραφή επιστημονικών κειμένων και εργασιών αυξημένου όγκου και πολυπλοκότητας και ως εποπτικού μέσου στη διδασκαλία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως στόχο οι φοιτητές να εξειδικευθούν στη χρήση λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων, και με λογιστικά φύλλα. 1. Υγιεινό περιβάλλον εργασίας Η/Υ, εισαγωγή στο τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης 2. Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης (ΙΙ)-Πρακτική εξάσκηση 3. Microsoft Windows (I). Διαμόρφωση - Ρυθμίσεις 4. Microsoft Windows (II). Προφίλ χρηστών, εγκατάσταση προγραμμάτων, Χειρισμός 5. Επεξεργασία κειμένου. Microsoft Word (I). Εισαγωγή, παραμετροποίηση, Οντότητες, Παραδείγματα εγγράφων No1 και No2 6. Επεξεργασία κειμένου. Microsoft Word (II). Ενότητες, στυλ, Παραδείγματα σύνθετων εγγράφων No3 και No4 7. Επεξεργασία κειμένου. Microsoft Word (III). Παραδείγματα σύνθετων εγγράφων No5 και No6. Εργασία, Γραφήματα, Συγχώνευση αλληλογραφίας 8. Ειδικά θέματα επεξεργασίας κειμένου. Χρήση πολυτονικού συστήματος, δημιουργία/διαχείριση εγγράφων σε μορφή .pdf 9. Διεξαγωγή προόδου στην επεξεργασία κειμένου 10. Λογισμικό παρουσιάσεων. Microsoft PowerPoint (I), Εισαγωγή, Παραμετροποίηση, Παραδείγματα 11. Λογισμικό παρουσιάσεων. Microsoft PowerPoint (II), Σχεδίαση, Μεταβάσεις, Κινήσεις, Σύνθετα παραδείγματα παρουσιάσεων 12. Λογισμικό παρουσιάσεων. Microsoft PowerPoint (IΙI). Εργασία 13. Λογιστικό φύλλο. Microsoft Excel (Ι). Εισαγωγή, Τρόπος λειτουργίας, Παραδείγματα
Λέξεις Κλειδιά
επεξεργασία κειμένου, windows, παρουσιάσεις, λογιστικό φύλλο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της νησίδας για πρόσβαση κατά τη διάρκεια των παραδόσεων σε online εκπαιδευτικά εργαλεία, πληροφορίες και υλικό.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων160,6
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Εξέταση με χρήση υπολογιστή (80%) β) Εργασία (20%) Ο βαθμός εξάγεται από το άθροισμα των παραπάνω με αναλογία 80%-20%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Επιλογή Συγραμμάτων ◦Βιβλίο [κωδ. στον Εύδοξο 68369379]: "Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2016", Κ. Ξαρχάκος - Δ. Καρολίδης, Εκδόσεις Άβακας 2. Διαφάνειες μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-10-2020